KOBİ Borsası nedir

Küçük ve Orta Boy İşletmeler’in (KOBİ) önemli sorunlarının başında finansman kaynaklarına erişiminde yaşadıkları zorluklar gelmektedir. Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip birçok KOBİ sermaye piyasalarından finansman sağlamada engellerle karşılaşmaktadır. Bu amaçla birçok ülkede KOBİ’lerin finansman temininde önemli rol oynamaya başlayan KOBİ borsaları kurulmuştur. İngiltere’de Londra Borsası bünyesinde kurulan “Alternatif Yatırım Borsası” ve Almanya’da “Deutsche Börse” bünyesinde kurulan KOBİ’lerin işlem gördüğü piyasalar bulunmaktadır. KOBİ borsaları, işletmelerin sermaye piyasaları yoluyla kaynak temin ettiği piyasalardır. Borsaların KOBİ’lere katkıları sadece finansman kaynağı ile sınırlı değildir. Aynı zamanda borsalarda işlem gören KOBİ’ler kendilerini daha iyi tanıtabilmekte ve faaliyet gösterdikleri pazarlarda bilinirlikleri artmaktadır. Dünya’da KOBİ borsaları, şirketlerin büyüklüğüne, geçmişine ve sektörel özelliklere göre farklı yapılanmalar ile ortaya çıkmaktadır. KOBİ borsaları aynı borsa içinde ayrı bir pazar olarak kuruldukları gibi bazı ülkelerde KOBİ’ler için ayrı borsalar kurulmaktadır. KOBİ’ler İngiltere ve Almanya’da aynı borsa içinde ayrı pazarlarda işlem görürken, ABD(Nasdaq), Güney Kore(Kosdaq)i Romanya(Rasdaq), Japonya(Jasdaq) ve Malezya’da (Mesdaq) ayrı KOBİ borsaları kurulmuştur.Ülkemizde İMKB bünyesinde kurulan esas adıyla “Gelişen İşletmeler Piyasası” yani KOBİ borsası bulunmaktadır. Gelişen İşletmeler Piyasası, gelişme ve büyüme aşamasındaki KOBİ’lere sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla menkul kıymetlerin işlem görmesi amaçlamaktadır. Birçok KOBİ büyüme sürecinde yeni yatırımların finansmanında türlü güçlüklerle karşılaşmaktadır. Borsaya mevcut kotasyon şartlarının ağır olması birçok işletmenin sermaye piyasasından yeterli ölçüde yararlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınan ancak İMKB’de kotasyon şartlarını taşımayan şirketlerin menkul kıymetleri Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmektedir.Gelişen İşletmeler Piyasası’na başvuru için şirketlerin anonim şirket statüsünde olması ön şart olup öte yandan karlılık, faaliyet süresi, piyasa değeri ve sermaye büyüklüğü gibi koşullar aranmamaktadır. KOBİ’lerin borsada işlem aşamasındaki en büyük zorlukların başında halka arza ilişkin maliyetler gelmekteydi. Gelişen İşletmeler Piyasası’nda halka arza ilişkin maliyetler düşük olmakla birlikte KOSGEB KOBİ’lere destek sağlamaktadır. Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmek üzere sermaye piyasası araçlarını halka arz edecek KOBİ’ler için KOSGEB tarafından “KOBİ Destek” programı oluşturulmuştur. KOSGEB, KOBİ’lerin halka arza ilişkin maliyetlerinin karşılanmasına yönelik olarak 100.000TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlamaktadır. Detaylı bilgiye www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilinir.

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri