İşletmelerde finansal kaynakların yönetimi

Birçok işletme finansman konusunda sorun yaşadığını dönem dönem şikâyet ediyor. Yeterli sermaye olmadığından, bankalardan ve diğer kredi kurumlardan yeterli kaynağı temin edemediğinden şikâyet ediyor. Ancak şikâyete konu olan birçok işletme de temel sorun kaynağının kaynakların iyi kullanılmadığı görülebilir. İşletmenin gelirleri ile elde edilen kaynağın doğru aktifte yatırımına dönüştürülmesi gerekiyor. Yani işletme kasasına giren her yeni nakdin tekrar yatırımına dönüştüğünde daha yüksek kârlılık sağlaması gerekir. Böyle bir durumu sağlayabilmenin ön koşulu işletme verimliliğidir. Örneğin üretim yapan bir işletmenin aldığı siparişe doğru fiyatlama verebilmesi için maliyet yönetiminin kusursuz çalışması gerekir. Maliyet yönetimi aslında bir nevi Maliyet Mühendisliği’dir. İşletme ölçeğinin optimum düzeyi belirlenmeli, girdilerin maliyetleri izlenmeleri, fireler en düşük düzeye düşürülmelidir. Böyle bir aşama için iyi bir teknoloji ve iyi bir insan kaynağına ihtiyaç duyurmaktadır.

Kalifiye olmayan iş gücü ile yapılan tüm faaliyetler eninde sonunda yüksek maliyetle sonuçlanmaktadır. Yüksek maliyetle iş yapan firmalar daha fazla finansman ihtiyaç duyarlar.

Ek finansmanı azaltmanın diğer önemli adımı satış ve pazarlama faaliyetleridir. Günümüzde rekabetin böylesine üst düzeyde olduğu bir dönemde daha fazla yeni müşteriye ulaşmak önemlidir. Daha fazla yeni müşteriye ulaşırken elimizdeki katma değeri yüksek ürünleri satabileceğimiz daha yüksek kâr elde edebileceğimiz müşteriye satış yapmak daha da önemlidir.

Birçok sektör faaliyeti kendimizi yenilemeyi zorunlu kılar. 30 yıl boyunda dekorasyonunu değiştirmediğiniz restoranınızda daha yüksek ciro ve kâr yapmayı bekleyemezsiniz. Müşteri her zaman satın aldığı ürün ve hizmetin kalitesini ve fiyatını sürekli sorgular. Daha iyi seçenek bulduğunda mutlaka değişimi gerçekleştirir.

Daha fazla finansman ihtiyacını azaltmanın en önemli yolu eldeki kaynakların iyi kullanılmasıdır.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri