Halka Arz Sürecinde Üç Önemli Konu

1. Aracı kurum seçimi

Payların halka arzı için bir aracı kuruluşla aracılık sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. Aracı kuruluş, halka arz sürecinde SPK ve borsa başvurularının yapılması, gerekli belgelerin ve halka arz izahnamesinin hazırlanması, payların satışına ilişkin işlemlerin yürütülmesi konularında şirkete hizmet verir. Halka arza yetkili aracı kuruluşların listesi SPK’nın www.spk.gov.tr adresindeki internet sitesinde yer almaktadır.

Aracılık sözleşmesi tek bir aracı kuruluşla yapılabileceği gibi lider aracı kuruluş tarafından oluşturulan birden fazla aracı kuruluşun yer alacağı bir konsorsiyum ile de yapılabilir. Yapılacak sözleşmede aracı kuruluşun ve şirketin hak ve sorumluluklarının yanı sıra aracılık yüklenimi olup olmayacağı, yüklenimin ne şekilde yapılacağı, halka arz yöntemi ve diğer esaslı unsurlara yer verilir.

2. Esas sözleşme değişikliği ve genel kurul kararı

Halka açılma öncesinde şirket esas sözleşmesinin SPK mevzuatına uygun hâle getirilmesi için çeşitli değişiklikler yapılması gerekmektedir. Şirketin esas sözleşmesinde borsada işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı, ortakların haklarını kullanmalarını engelleyici hükümler var ise bu hükümlerin esas sözleşmeden çıkarılması gerekmektedir. Şirket bu amaçla hazırladığı madde tadil tasarılarını SPK’ya sunar.

Halka arzın sermaye artırımı yoluyla yapılacak olması durumunda Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri çerçevesinde genel kurulca sermayenin artırılmasına ve yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına ilişkin karar alınır.

3. Halka arz fiyatının belirlenmesi

Halka arz fiyatının belirlenmesi halka açılma sürecinin en önemli aşamalarından biridir. Fiyatın gerçekçi bir şekilde tespit edilmesi hem başarılı bir halka arz hem de borsada işlem görmeye başladıktan sonra payların fiyat performansı açısından önemlidir.

Halk arz fiyatının belirlenmesi amacıyla şirket değerinin tespiti için aracı kuruluş tarafından fiyat tespit raporu hazırlanır. Raporda halka arz fiyatı ve bu fiyatın hesaplanmasında kullanılan yöntemlere yer verilir. Fiyat tespit raporunda şirketin yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde Uluslararası Değerleme Standartları’nda (UDS) belirtilen yaklaşımlar kullanılır.

Fiyat tespit raporu izahname ile birlikte halka arzdan önce yayımlanmakta, isteyen aracı kurumlar raporda kullanılan değerleme yöntemleri, varsayımlar ve halka arz fiyatına ilişkin görüşlerini KAP’ta yayımlayabilmektedir.

Prof. Dr. Kadir Tuna

31.08.2023

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri