Finansal Yönetim Sorunları Yaşayan Şirketler

Finansal sorunları olan şirketlerin birçok özellikleri vardır. Şirket nakit akışını etkili bir şekilde yönetemeyerek likidite sorunları yaşayabilir. Aşırı borçlanma veya uygun olmayan finansman stratejileri, finansal sağlığı olumsuz etkileyebilir. Şirket, sürekli olarak düşük kâr marjlarına veya zarar etmeye eğilimli olabilir. Varlıkların etkin bir şekilde kullanılamaması veya varlık yönetimi konusunda sorunlar finansal performansı olumsuz etkileyebilir. Kontrolsüz büyüme veya yanlış yatırım kararları, finansal kaynakların etkili bir şekilde kullanılamamasına yol açabilir. Giderlerin kontrolsüz artması veya etkili bir şekilde yönetilememesi, maliyet verimliliğini azaltabilir. Şirketin kredi notu düşükse finansal piyasalardan uygun koşullarda finansman sağlamakta zorlanabilir. Şirket piyasa, operasyonel veya diğer risklere karşı etkili bir risk yönetimi stratejisine sahip değilse finansal sorunlarla karşılaşabilir. Finansal raporların güvenilirliği ve şeffaflığı konusunda sorunlar, yatırımcı güvenini sarsabilir. İç kontrol sisteminin zayıf olması, mali tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini tehlikeye atabilir. Şirketin finansal durumu hakkında eksik veya yanıltıcı bilgiler vermesi, güven kaybına neden olabilir.

Böyle durumda şirketlerin finansal yönetimini iyileştirmek için bazı adımlar atılmalıdır. Şirketin mevcut finansal durumunu anlamak için gelir tablosu, bilanço, nakit akış tablosu ve finansal oranlar gibi temel finansal belgeleri detaylı bir şekilde analiz edin. Nakit akışı sorunlarını çözmek için alacak hesaplarını daha etkili yönetme, tedarikçi anlaşmalarını revize etme ve maliyetleri kontrol altında tutma stratejileri geliştirin. Borç yükünü değerlendirin ve uygun bir finansman stratejisi oluşturun. Gerekirse mevcut borçları yeniden yapılandırın veya daha uygun koşullarla yeni finansman kaynakları arayın. Şirket içindeki giderleri gözden geçirin ve gereksiz maliyetleri belirleyerek kısmak veya tasarruf sağlamak için stratejiler belirleyin. Şirketin stratejik hedeflerini gözden geçirin ve iş modelini iyileştirmek için stratejik bir plan yapın. Bu plan rekabet avantajları, pazarlama stratejileri ve ürün/hizmet geliştirme projelerini içermelidir. Potansiyel riskleri belirleyin ve bu risklere karşı etkili bir risk yönetimi stratejisi geliştirin. Bu, operasyonel, finansal ve piyasa risklerini içermelidir. İç kontrol sistemlerini güçlendirin ve muhasebe standartlarına tam uyum sağlayın. Bu, finansal raporların doğruluğunu arttırabilir. Finansal yönetim ekibini güçlendirmek için eğitim ve gelişim programları düzenleyin. Bu, finansal süreçleri ve yönetimi daha etkili hâle getirebilir. İç ve dış paydaşlarla etkili bir iletişim stratejisi benimseyin. Şeffaflık, güvenin oluşturulmasına ve sürdürülmesine yardımcı olabilir. Gerekirse finansal danışmanlık veya dış uzmanlardan destek alarak şirketin finans yönetimini güçlendirebilirsiniz.

Yanlış yönetilen finansal yönetimin kaynağını tespit etmek gerekmektedir. Şirketin finansal yönetimi, genellikle üst yönetim ve liderlik ekibinin kararlarına bağlıdır. Stratejik vizyon eksikliği veya karar alma süreçlerinde zayıflıklar, kötü finansal yönetimle ilişkilendirilebilir.

Finans departmanının yönetimi ve finansal kararları alma sürecinde yer alan ekip, finansal yönetimi etkiler. Yetersiz beceri seti, deneyim eksikliği veya etkili bir iç kontrol sistemine sahip olmama durumları sorunlara neden olabilir. Şirketin kurumsal yönetişim yapısında zayıflıklar, yönetim kurulu ve denetleme mekanizmalarının etkili bir şekilde çalışamamasına yol açabilir. Ekonomik belirsizlikler, sektörel değişiklikler veya diğer dış faktörler, finansal yönetim üzerinde olumsuz bir etki yapabilir. Ancak bu faktörlerle başa çıkma ve uyum sağlama sorumluluğu da yönetimin üzerindedir. Gider kontrolü ve bütçe yönetimindeki zayıflıklar, kötü finansal yönetimle bağlantılıdır. Bütçe hedeflerine uyum sağlamama ve maliyetlerin kontrolsüz artışı sorunları tetikleyebilir. İç kontrol sistemi zayıfsa veya finansal denetim eksikse finansal süreçlerde hataların ve kötü yönetimin ortaya çıkma olasılığı artar.

Prof. Dr. Kadir Tuna

27.12.2023

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri