Alacak Risk Yönetimi ve Kredi Sigortası

Kredi sigortası, alacakları ödenmeme ya da geç ödeme gibi risklere karşı sigortalamak anlamına gelmektedir. Daha çok, doğru finanse edilmemiş, alacakların büyük tutarlarda olduğu, az sayıdaki müşterisi olan işletmeler için uygun bir yöntemdir. Ülkemizde, kredili satışlardan meydana gelen risklerin sigortalanmasıdır.

Kredi sigortası işletmeye özel bir finansal yönetim aracı olarak da görülebilir. İşletmeler işletmeleri kredilendirirken sigorta, bu kredilerin riskini ölçüp alacaklı işletmeleri bilgilendirmektedirler. Kredi sigortasının amacı sadece talep geldiğinde tazminatı ödemek değil, aynı zamanda poliçe yaptıranın öngörülebilen risklerden kaçınmasını sağlamaktır.
 
Kredi sigortası süreci diğer sigorta işlemlerinden büyük bir farklılık göstermez. Önemli sayılan tek farkı alacak tutarının tamamını sigortalamamasıdır. Çünkü sigorta şirketleri kârı tazmin edilmesi gereken bir kayıp olarak görmemektedirler. Kredi sigortası, müşterinin talebi sonrası ya da sigorta şirketinin ürün sunumuyla başlar.
 
Ticari alacaklarını sigortalatmak isteyen işletme sigorta şirketlerinin risk değerlendirmesi yapabilmesi için gerekli finansal soruların olduğu bir formu doldurur. Bunun üzerine sigorta şirketi işlemlerinin riskini inceler ve prim oranını belirler. Bazen ticari alacaklarını sigortalamak isteyen işletmeler birden fazla sigorta şirketi ile ya da aracı işletmesiyle görüşüp prim değerlendirmesi yapabilirler.
 
Nasıl Sigorta yapılır?
 
Alacaklarını sigorta ettirmek isteyen işletmenin poliçeyi imzalamasının ardından işletme tüm alıcılarının listesini iletişim bilgileriyle birlikte ve kredi limitlerini sigorta şirketine bildirir. Bu alıcı listesinin ve kredi limitlerinin tamamı veya bir kısmı onaylanabilir ya da ret edilebilir. Bu noktada sigorta şirketleri portföylerinde bulunan Şirket bilgilerinden ve/veya bankalardan aldıkları bilgilerden yararlanarak karar vermektedir. Poliçe süresince sigorta ettiren; yeni alıcılar için kredi limiti talep edebilir, mevcut alıcılar için kredi limitlerini yükseltilmesini talep edebilir. Sigorta ettiren alacağının ödenmemesi durumunda sigorta Şirketine ihbarda bulunur. Sigorta şirketi alıcıyla borcunu ödemesi için iletişim kurar. Eğer alıcı borcunu verilen sürede ödemezse sigorta şirketi sigorta ettirene tazminat öder. Sigorta şirketi tahsilat çalışmalarını hızlandırır. Sigorta şirketi tahsilatı yaptığında tazminat tutarını düşüp geri kalan miktarı sigorta ettirene öder. Bu sürece bazen aracılık firmaları da dahil olabilirler. Bünyelerinde birden fazla sigorta şirketini bulundurdukları için, aracılık firmaları uygun sigorta şirketinin seçilmesinde, kredi sigortası yaptırmak isteyen firmalara yardımcı olmaktadırlar.

Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri