Aile Şirketlerinde Yönetim ve Danışma Kurulları

Aile Şirketlerinde özellikle son zamanlarda yönetim kurulları oldukça önem kazanmaktadır. Buna rağmen bu kurullardan yeterince yararlanılamamaktadır.

Yönetim kurulları, çocuklarıyla çalışan aile şirketlerinde ve kuzenlerin de yer aldığı şirketlerde daha önemli ve gereklidir.

Yönetim kurullarının üç temel işlevi vardır:
  1. Ortakların çıkarlarını temsil edip korumak,
  2. Şirketin uzun vadeli stratejik gündemini oluşturmak,
  3. Genel müdürün birincil danışmanı olmak
Aile şirketlerinde patron yöneticiler kontrolü yitirmek olarak algıladıkları için yönetim kurulunu etkin çalıştırmaya sıcak bakmazlar. Hâlbuki iyi yönetilen bir yönetim kurulu şirketi büyük başarılara götürür. Yönetim kurulunun tüm üyeleri aile bireylerinden oluşuyorsa bu durum tehlike yaratabilir. Bu yüzden bu kurulun aile dışı kişilerden oluşması daha akıllıcadır. Böyle bir kurulda aile üyelerinden iki veya en fazla üç kişi olması idealdir. Kurul üyelerinin kimlerden oluşması gerektiği de ayrı bir konudur. Bu kişilerin aile üyeleriyle arasında çıkar çatışması olmaması gerekmektedir. Tabi ki bu bireylerin konularında uzman olmaları ve benzer bir şirketin üst düzey yöneticisi olarak çalışmış olmaları tercih edilir. Çalıştıkları şirketin aile şirketi olması da sorunları bilmeleri açısından aranması gereken bir özelliktir. Şirketin kilit yöneticileri, önemli müşteri ve tedarikçiler de kurulda bulunmamalıdır.

Kurul üyeleri bu görev için belirli bir süreyle atanmalı ve iyi performans gösterenler görevlerine devam etmelidir. Yönetim kurullarının faydalı yönlerini düşünürsek, yönetim kurulu gerekmeyen yapılarda bunun yerine danışma kurulları oluşturulmalı ve etkin olarak işletilmelidir.

Yrd. Doc. Dr. Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri