Aile Fertlerinin Şirketlerde Tepe Yöneticiliklere Atanması

Kendi yerine yönetici yetiştirme stratejileri uygulanmasının bir diğer boyutunu da aile fertlerinin işletmenin üst düzey yönetim kademelerine atanması oluşturmaktadır.

Tepe yönetim kademelerine belirli bir eğitim almadan, şirket içinde herhangi bir pozisyon programına dâhil olmadan aile fertlerinin atanması, mutlaka gerek ailenin diğer fertleri arasında gerekse şirket bünyesinde çalışan profesyonel yöneticiler ile birtakım çatışmaları doğuracaktır. Aile şirketlerinde çalışan aile üyelerinin birçok faydası bulunmaktadır.

Aile şirketlerinde yönetim ve yöneticilik bakımından en sık karşılaşılan sorun, iş sahibinin çoğu zaman nitelikli yöneticilik vasıflarına sahip olmadıkları hâlde yöneticilik rolünü oynamaya çalışmalarıdır.

Tepe yönetim pozisyonuna atanacak yöneticilerin, özellikle; eğitimli, işine bağlı, hırslı ve atak, hızlı karar verebilme yeteneğine sahip, dürüst ve erdemli, yaratıcı, vizyon sahibi, işletmeyi geleceğe taşıyabilecek işletim bilgileriyle donanmış, şirket içerisinde çalışan yöneticilerle yaratacağı sinerji ile verimliliği artırabilen ve aile şirketinin kültürünü anlayabilen liderlik özelliklerine sahip bir kişi olması, işletmenin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve gelecek kuşaklara sağlıklı şekilde devri için önemlidir.

Yrd. Doç. Dr. Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri