Aile Anayasasının Hazırlanması

Aile anayasası, aile işletmelerinin sürekliliğini etkileyebilecek temel konuları ve kuralları içeren, aile ve işletmede yapılacak işlerde ve ilişkilerde rehber vazifesi gören, aile üyeleri tarafından kabul edilen, tüm aile bireylerine aynı şekilde uygulanan ve uyulmaması durumunda yaptırımları bulunan hazırlanmış bir metindir.

Aile anayasası işle ilgili olarak aile fertlerinin çalışan ya da patron olarak dâhil oldukları konulara ilişkin değer, felsefe, kural ve beklentileri açık bir şekilde ifade eder. Bu anayasanın yaşayan bir belge olup içeriğinin esnek olması ve işin, ailenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Aile anayasasında yer alması gereken ana unsurlar;
 • Ailenin misyon ve değerleri
 • Yönetim ilkeleri
 • Yönetim kurulu
 • İcra kurulu
 • İdare ilkeleri
 • İstihdam ilkeleri
 • Aile üyelerinin istihdamı ve ücret politikası
 • Devir prensipleri (Haleflerin belirlenmesi)
 • Profesyonel gelişme planları
 • Sahiplik ilkeleri
 • Sahiplik hakları
 • Kâr dağıtım kılavuzu
 • Satın alma ve satış anlaşmaları
 • Servet yönetim ilkeleri
 • Hayırseverlik (Bağış ve yardımlar) ilkeleri
 • Hisselerin oranı
 • Görev değişimi/devri
 • Aile üyelerinin eğitimi
 • Yönetime katılım koşulu ve kuralları
 • Ailenin gelecekte olmak istediği nokta
 • Yönetim kuruluna seçim kriterleri
 • Performans ölçümü
Detaylı bir anayasa hazırlamak için;
 • Şirketin ve ailenin büyüme hızı yıllara göre belirlenmeli,
 • Büyüme, durgunluk ve kriz dönemlerinde uygulanacak politikanın temel ilkeleri belirlenerek kararlar aile bireylerine iletilmeli,
 • İşletmede çalışacak çocukların işe hazırlanmasına ilişkin politikalar belirlenmeli,
 • Aile ortak geçmişini yeni nesillere aktarmaya yönelik politikalar hazırlanmalı,
 • İşletmede çalışmayan aile üyeleri ile çalışan aile üyeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabalar tespit edilmeli,
 • Aileye evlilik yoluyla katılan kişilere yönelik uygulanacak politikalar belirlenmeli,
 • Aile şirketlerine girmek, katılımda bulunmak ve bu şirketlerde kalabilmek için gerekli şartlar belirlenmeli.

Doç. Dr. Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri