Dikkat! Tek Beyanname Başladı

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında muhtasar beyanname ile SGK prim ve hizmet belgesi birleştirme uygulaması 1 Ekim tarihi ile birlikte yürürlüğe girmiş oldu. Yaklaşık 2,4 milyon muhtasar belgesi veren mükellefle 1,9 milyon SGK'ya kayıtlı iş yeri bundan sonra tek beyanname vermek zorunda kalacak. Yeni uygulamayla şu anda iki ayrı internet sitesinden e-beyanname ve e-bildirge olarak yapılan işlem Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi olarak internetten, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine tek bildirim olarak yapılacak. İşverenler bir defaya mahsus olmak üzere vergi numaralarıyla iş yeri sicil numaralarını yine elektronik ortamda birleştirme işlemi yapacak.

Ne zaman bildirilecek?

18.02.2017 tarihli Resmî Gazete’de bununla ilgili tebliğ yayımlanmıştı. Bu tebliğde belirlenen usul ve esaslara göre;

a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,
b) 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

(6) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin, ertesi ayın 23’üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Eylül bildirimi ekimde

Uygulama önce pilot illerde başlatılmıştı. Diğer tüm il ve ilçeler sisteme 1 Temmuz 2018 tarihinde geçecekti. Ancak daha sonra yayımlanan bir tebliğ ile bu tarih 1 Ekim 2018 tarihine kadar uzatıldı ve ekim ayının 1’inden itibaren de uygulama başlamış oldu. Muhtasar prim hizmet beyannamesi ile kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamıyla prim ödeme gün sayıları bildirilecek. Buna göre 2018 Eylül ayına ilişkin bildirimler ekim ayında verileceği için birleştirme işlemi yapılması gerekiyor. Daha önce üçer aylık dönemlerde verilen beyannameler işçi çalıştıranlar için artık birer aylık dönemlerde verilecek. İşçi çalıştırmayanlar yine üçer aylık dönemlerde beyanname vermeye devam edecek.

Yetkili daire belirlendi
 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verileceği yetkili vergi dairesi ise şöyle belirleniyor:

a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı,

b) Vergi kanunlarına göre yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile vergi kesintisi yapmaya mecbur oldukları hâlde kesintiye tabi ödemesi bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan; kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin, gerçek kişiler için ikametgâhının ve gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesidir.

Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunanlar için sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verileceği yetkili vergi dairesi, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesidir.

Hatalar düzeltilecek

Beyannamelerin hatalı veya eksik düzenlenmesi hâlinde bunlar yine elektronik ortamda düzeltilebilecek. Bu yüzden hatalı işlem yapıldığında bunu hemen düzeltici bir yeni beyanname hazırlamak gerekecek. Beyanname sistemine uymayan mükellefler için para cezaları da bulunuyor. O yüzden zamanında ve eksiksiz beyannamelerin verilmesi önemli. Düzenleme bürokrasiyi kaldırırken işverenler için de maliyetleri azaltacak. Kamu açısından bakıldığında da kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi kolaylaştıracak.

Örnek uygulama

Ankara'da ticari faaliyette bulunan Bayan A'nın Seğmenler Vergi Dairesi'nde gelir vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunuyor. Bayan A, iş yerinde Kasım 2017 döneminde 9 sigortalı çalıştırmıştır. Bayan A, 9 çalışanının ücret ödemesine ilişkin gelir vergisi kesintilerini Seğmenler Vergi Dairesi'ne beyan ettiği için bu çalışanların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri (kurum iş yeri sicil numarası belirtilerek) Seğmenler Vergi Dairesi'ne verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'ne dahil edilecek. Bu beyanname en geç 25.12.2017 saat 23.59'a kadar elektronik ortamda gönderilecek.
 

Faruk ERDEM

Uzman Hakkında

Faruk Erdem
Emeklilik ve Sigorta

Faruk Erdem, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında başladığı gazeteciliğe birçok gazete, televizyon, radyo ve haber ajansında devam etti. Hâlen Takvim Gazetesi’nde Ekonomi Müdürü olarak görev yapan Faruk Erdem aynı zamanda Sabah ve Yeni Asır gazetelerinde köşe yazarlığı yapmakta, A Haber televizyon kanalında her sabah ekonomi gündemini yorumlamaktadır. Ayrıca A Para kanalında her cuma akşamı yayınlanan çalışma hayatı, vergi, tüketici hakları ve sosyal güvenlik konularını içeren “Bize Sorun” adlı bir programın da yorumculuğunu üstlenmiştir. Erdem, bir dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Hayatı Danışma Kurulu üyeliği de yapmıştır. Sürekli sarı basın kartı sahibi olan Faruk Erdem, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Emeklilik sistemlerini konu alan “Ah Bir Emekli Olsam!” isimli kitabın da yazarıdır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri