Defter Beyan Sisteminde Dijital Dönem

Mükelleflerin hayatını kolaylaştıracak, bürokrasiyi ve kırtasiyeyi azaltacak yeni beyanname sistemi 2018 yılı ile birlikte hayatımıza girmiş bulunuyor. İşletmeler ve onların muhasebe işlemlerini yapan meslek erbabı artık yeni sistem ile işlemlerini gerçekleştirecek.

Bir süredir Maliye Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı “dijital sistem”in ilk adımı böylece “defter beyan sistemi” ile atılmış oluyor. Bu sayede işletmelerdeki tüm kayıtlar ve defterler elektronik ortama aktarılacak ve burada saklanacak. Buna ilaveten beyanname, bildirim, fatura ve serbest meslek makbuzu gibi evraklar da elektronik ortamda düzenlenebilecek.

Bu konuları içeren ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğler bu ayın başında Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlk tebliğde; serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kullanacağı defter-beyan sistemine ilişkin uygulama detayları yer aldı. Tebliğde bu sistemle ilgili amaç bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

“Defter-beyan sistemi ile vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması, kayıtlardan hareketle defter ve beyannamelerin elektronik olarak oluşturulması ve muhafaza edilmesi, bu sayede yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemlerin ve uyum maliyetlerinin azaltılması, kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması amaçlanmaktadır.”

Mükelleflerin defter-beyan sistemini kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar "www.defterbeyan.gov.tr" adresi üzerinden veya bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapması gerekiyor.

Mükellefler, Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi imzaladıkları meslek mensupları aracılığıyla da başvuru yapabilecek.

Başvurular, serbest meslek erbapları tarafından 31 Ocak 2018, basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30 Haziran 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Basit usule tabi mükelleflerin 30 Nisan 2018'e kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtlar 31 Temmuz 2018'e kadar sisteme kaydedilebilecek.

Defter-beyan sistemi üzerinde tutulan defterlerin ayrıca kâğıt ortamında saklanmasına gerek bulunmayacak. Mükellefler sistem haricinde kâğıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları hâlinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi defter-beyan sistemi dışından gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilecek. Sisteme uymayanlar için cezai işlem uygulanacağından konuya dikkat etmek gerekiyor.

Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1 Ocak 2018, diğer mükellefler ise 1 Ocak 2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1 Ocak 2018) tarihinden itibaren sistemi kullanmaya başlayacak.

Diğer tebliğle de "sevk irsaliyesi", "müstahsil makbuzu" ve "serbest meslek makbuzu" belgelerinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenebilmesi, alıcısına elektronik veya kâğıt ortamında iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, mal hareketlerinin elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla düzenlenen sevk irsaliyesi belgesi, e-irsaliye belgesi olarak, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılan müstahsil makbuzu, e-müstahsil makbuzu olarak, serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzu e-serbest meslek makbuzu olarak düzenlenecek. Elektronik ortamdaki belgeler, kâğıt belge ile aynı hukuki niteliğe sahip olacak.

Elektronik belge uygulamalarına dahil olan mükellefler, bastırılan matbu (kâğıt) belgeleri kullanamayacak.
Bu konuda uygulamayla ilgili sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Ayrıca “www.defterbeyan.gov.tr” adresindeki formlardan da bilgi alabilirsiniz.
 
Faruk ERDEM

Uzman Hakkında

Faruk Erdem
Emeklilik ve Sigorta

Faruk Erdem, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında başladığı gazeteciliğe birçok gazete, televizyon, radyo ve haber ajansında devam etti. Hâlen Takvim Gazetesi’nde Ekonomi Müdürü olarak görev yapan Faruk Erdem aynı zamanda Sabah ve Yeni Asır gazetelerinde köşe yazarlığı yapmakta, A Haber televizyon kanalında her sabah ekonomi gündemini yorumlamaktadır. Ayrıca A Para kanalında her cuma akşamı yayınlanan çalışma hayatı, vergi, tüketici hakları ve sosyal güvenlik konularını içeren “Bize Sorun” adlı bir programın da yorumculuğunu üstlenmiştir. Erdem, bir dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Hayatı Danışma Kurulu üyeliği de yapmıştır. Sürekli sarı basın kartı sahibi olan Faruk Erdem, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Emeklilik sistemlerini konu alan “Ah Bir Emekli Olsam!” isimli kitabın da yazarıdır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri