Asgari Ücrete Destek Sürüyor

Bundan 2 yıl önce asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artış büyük tartışmalara yol açmıştı. Bilindiği gibi 2015 yılında net 1.000,54 lira, brüt 1.273,50 lira olan asgari ücret 2016 yılı için brüt 1.647,00 TL, net olarak da 1.300,99 TL olarak belirlendi.

Tabii bu durum özellikle küçük işletmeleri endişeye sevk ederken hükümet hemen bir tedbir alarak bu yükü paylaşma yoluna gitti. 2016 yılında başlatılan asgari ücret desteği 2017 yılında da devam ettirildi. İlave istihdam için getirilen teşviklerle birlikte asgari ücret desteği de işletmelere nefes aldırdı, işçilik maliyetlerini azalttı. Bu yıl da ilave istihdam için çok önemli teşvikler sağlanırken asgari ücret desteğinin devam etmesi yönünde talepler çoğalmıştı. Bu talepleri dikkate alan hükümet 7103 sayılı torba yasanın 73. maddesinde bu desteğin Ocak-Eylül 2018 tarihleri arasında da devam edeceğini hükme bağlamış oldu. Söz konusu maddeye göre asgari ücret desteği 4A sigortalısı çalıştıran işverenler için geçerli olacak. Söz konusu düzenleme bu destekten yararlanma şartlarını da belirliyor:

a) 2017 yılının aynı ayına ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulu’nca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2018 yılı içinde ilk defa bu kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulu’nca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. 2018 öncesinde tescil edilen işyerlerinde, 2017 yılının aynı ayına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen prime esas günlük kazancı sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak.

Kimler yararlanamayacak?

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi muvazaalı işlem yapanlara ödenen paralar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak.

2018 yılı Ocak ila Eylül aylarına/dönemlerine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermeyen ve sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyen işletmeler destekten yararlanamayacak.

Sigortasız işçi çalıştırdığı ya da hileli sigorta yaptığı tespit edilen işletmeler de destek ve teşviklerden yararlanamayacak.

Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması da destekten yararlanmayı engelleyecek. Ancak borcunu tecil ve taksitlendirenler borçlu sayılmayacak.
 

Faruk ERDEM

Uzman Hakkında

Faruk Erdem
Emeklilik ve Sigorta

Faruk Erdem, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında başladığı gazeteciliğe birçok gazete, televizyon, radyo ve haber ajansında devam etti. Hâlen Takvim Gazetesi’nde Ekonomi Müdürü olarak görev yapan Faruk Erdem aynı zamanda Sabah ve Yeni Asır gazetelerinde köşe yazarlığı yapmakta, A Haber televizyon kanalında her sabah ekonomi gündemini yorumlamaktadır. Ayrıca A Para kanalında her cuma akşamı yayınlanan çalışma hayatı, vergi, tüketici hakları ve sosyal güvenlik konularını içeren “Bize Sorun” adlı bir programın da yorumculuğunu üstlenmiştir. Erdem, bir dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Hayatı Danışma Kurulu üyeliği de yapmıştır. Sürekli sarı basın kartı sahibi olan Faruk Erdem, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Emeklilik sistemlerini konu alan “Ah Bir Emekli Olsam!” isimli kitabın da yazarıdır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri