Ülkemizin İhracatta Belirlediği Hedef ve Öncelikli Ülkeler Hangileridir?

Bu Seçimin İhracatçılara Faydaları Nelerdir?
 
Dünyada ticaret ve yatırım yapılabilecek çok sayıda ülke var. Ancak ülkeler GSMH, nüfus, dış ticaret, altyapı, teknoloji/siyasi/kültürel açıdan ve Türkiye kökenli ürün ve hizmetlere yönelim açısından büyük farklılıklar göstermektedir.
 
Ülkemizde T.C. Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin yıllardır titiz bir çalışma ile belirlediği “Hedef ve Öncelikli Ülkeler”, Türkiye ihracatçıları açısından potansiyeli en yüksek olan ülkeleri belirlemeyi hedeflemektedir.
 
Ekonomi Bakanlığı’nın web sitesinde ülke belirleme çalışmasında nasıl bir yöntem izlendiği detaylı biçimde açıklanmaktadır. Linki uzun olduğu için burada veremiyoruz. Ancak “Hedef ve Öncelikli Ülkeler” olarak araştırma yaparsanız erişmeniz mümkündür.
 
İlk aşamada IMF’nin WEO (World Economic Outlook) veritabanından GHYİH’sı 10 milyar dolar, ithalatı da 5 milyar doların üzerinde olan 127 ülke belirlenmiştir.
 
IMF WEO’nu  Nisan 2015 değerlendirmesine aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz;
 
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı (www.ekonomi.gov.tr)
 
Hedef Ülkeler: ÇHC, Rusya, Hindistan, ABD, Polonya, Brezilya, S. Arabistan, İran, Nijerya, Romanya, Libya, Cezayir, Irak, Kazakistan, Ukrayna,  Japonya ve Güney Kore’dir.
 
Öncelikli Ülkeler: Malezya, Angola, Almanya, Gana, Etiyopya, Şili, Arjantin, Vietnam, Türkmenistan, Meksika, Kuveyt, Kolombiya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Peru, Tanzanya, Endonezya, Mısır, G. Afrika C., İngiltere, Bulgaristan, Tayland, Bangladeş, Gürcistan, Umman, Katar’dır.

Türkiye’nin yurt dışına yönelik bireysel düzeyde (firma) ve sektörel düzeyde (ticari heyet, alım heyeti vd.) çeşitli aktiviteleri destekleyen, düzenleyen kurum ve kuruluşlar bu ülkelere öncelik vermektedir.
 
Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen İhracata Yönelik Devlet Yardımları mevzuatında hedef ülkelere yapılacak çeşitli aktivitelerde ilave destek uygulanmaktadır. Ekonomi Bakanlığı ayrıca “2010-6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de 4.-5.-6. bölgelerde yer alan illerde merkezi olan firmalara ilave 10 puan destek verilmesini düzenlemiştir. Aşağıda bu iller de verilmektedir.
 
İlave destek uygulanan destekler şunlardır:

2009-5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları

“Hedef Ülke ve Prestijli Fuar Bazında İlave Fuar Desteği 

MADDE 9 – (1) (Değişik: R.G. 03/06/2014-29019) İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve katılımcılarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır.”
 
2012-4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

“2012-3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ Bakanlık Organizasyonunda Yapılan Heyetler
MADDE 34- (1) Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı için destek oranı %90 olarak uygulanır.”
 
2010-6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları
İlave Destek Oranları

MADDE 28 - (1) Bu Genelge kapsamında ilave destek verilecek “Hedef ve Öncelikli Ülkeler” EK-9’da, ilave destek verilecek iller ve destek oranı ise EK-10’da yer almaktadır.
(2) Bir tanıtım faaliyetinin ya da marka tescilinin birden çok ülkeyi kapsaması durumunda, söz konusu ülkelerin tamamının “Hedef ve Öncelikli Ülkeler” listesinde yer alması halinde ilave destek oranı uygulanır.
(3) Tüm kira, tanıtım ve marka tescil faaliyetlerine ilave destek oranları uygulanır.”
 
EK-9
2014 – 2015 DÖNEMİ HEDEF VE ÖNCELİKLİ ÜLKELER LİSTESİ

(10/01/2014 tarihinden itibaren aşağıdaki listede yer alan ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin giderler için destek oranı 10 baz puan arttırılır.)

Hedef Ülkeler Öncelikli Ülkeler

1. ABD
2. Brezilya
3. Cezayir
4. ÇHC
5. Güney Kore
6. Hindistan
7. Irak
8. İran
9. Japonya
10. Kazakistan
11. Libya
12. Nijerya
13. Polonya
14. Romanya
15. Rusya
16. S. Arabistan
17. Ukrayna

 

 

 

 

1. Almanya
2. Angola
3. Arjantin
4. Azerbaycan
5. Bangladeş
6. Birleşik Arap Emirlikleri
7. Bulgaristan
8. Endonezya
9. Etiyopya
10. G. Afrika C.
11. Gana
12. Gürcistan
13. İngiltere
14. Kanada
15. Katar
16. Kolombiya
17. Kuveyt
18. Malezya
19. Meksika
20. Mısır
21. Peru
22. Şili
23. Tanzanya
24. Tayland
25. Türkmenistan
26. Umman
27. Vietnam

EK-10
10 PUAN İLAVE DESTEK VERİLECEK İLLER

(19/03/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki listede merkezi bulunan şirketlerin gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin giderler için destek oranı 10 baz puan arttırılır.)

4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Afyonkarahisar
Amasya
Artvin
Bartın
Çorum
Düzce
Elazığ
Erzincan
Hatay
Kastamonu
Kırıkkale
Kırşehir
Kütahya
Malatya
Nevşehir
Rize
Sivas
 

Adıyaman
Aksaray
Bayburt
Çankırı
Erzurum
Giresun
Gümüşhane
Kahramanmaraş
Kilis
Niğde
Ordu
Osmaniye
Sinop
Tokat
Tunceli
Yozgat
 

 

Ağrı
Ardahan
Batman
Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Hakkari
Iğdır
Kars
Mardin
Muş
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Van
Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri
 

 

 
Zeynep İyiler

Uzman Hakkında

Dr. Levent Özkardeş
Dış Ticaret

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 2014 yılında ABD’de Boston Üniversitesi Çokuluslu Ticaret Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak yüksek lisans derecesini aldı. Doktora derecesini 2020 yılında Yaşar Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı’nda, “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün (YYS) Firmaların Rekabet Yapısına Etkisi”ni konu alan tez çalışması ile tamamladı.

Meslek hayatına 2001 yılında gümrük müfettiş yardımcısı olarak başladı; 2005 yılında gümrük müfettişliğine, 2012 yılında da gümrük başmüfettişliğine atandı. Mesleğinde 18 yılı geride bıraktığı 2019’da başmüfettişlik görevinden ayrılarak önde gelen bir gümrük müşavirliği firmasında genel koordinatör olarak çalıştı. Özkardeş, 2021 yılı itibari ile kurucusu olduğu gümrük, dış ticaret denetim ve danışmanlık firması bünyesinde gümrük ve dış ticaret alanlarında eğitim, danışmanlık ve denetim hizmetleri vermekte, aynı zamanda yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yapmaktadır. Ayrıca Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak gümrük ve dış ticaret dersleri vermektedir.

İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen, birçok dergide makaleleri yayımlanan, dış ticaret ile ilgili panellere konuşmacı olarak katılan Levent Özkardeş, dış ticaret ve gümrük alanlarında uzmanlaşmıştır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri