Rusya ile Yaşanan Kriz Sonrası İhracatçılar için Yeni Pazarlar

17 Mart 2014’te Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uygulamaya başladığı yaptırımlara Rusya’nın 6 Ağustos 2014’te karşı yaptırımlarla cevap vermesi sonrası yaşanan ticaretteki yön değiştirmelere; Türkiye ile Rusya arasındaki 24 Kasım 2015’te başlayan siyasi kriz sonrası, bu defa da Türkiye’ye çeşitli sektörleri kapsayan yaptırımlarla devam edilmektedir.

Rusya birer yıllık Başkanlık veya hükümet kararnameleri ile yasakları sürdürmektedir. 6 Ağustos 2014 tarihli karar ile AB ülkeleri, ABD, Kanada, Avustralya ve Norveç’ten aşağıdaki listedeki ürünlerin ithalatı durdurulmuş, bu karar 6 Ağustos 2016’ya kadar yeniden uzatılmıştır:
 
CN Kodu Ürün Adı *-***
0201 Büyükbaş hayvan eti (taze veya soğutulmuş)
0202 Büyükbaş hayvan eti (dondurulmuş)
0203 Domuz eti (taze, soğutulmuş ve dondurulmuş)
0207 Kümes hayvanlarının eti ve yenilebilir sakatat (taze, soğutulmuş ve dondurulmuş)
0210’da belirtilenler dışındakiler Tuzlanmış et (salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
0301’de belirtilenler dışındakiler Taze balık (somon ve alabalık yavrusu hariç)
0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308 Balık ve kabuklu deniz canlıları, yumuşakçalar ve diğer sudaki omurgasız canlılar
Belirtilenler dışındakiler 0401**, 0402**, 0403**, 0404**, 0405**, 0406** Süt ve mandıra ürünleri (laktozsuz süt ve bundan mamul süt ürünleri)
0701 (0701 10 000 0 dışında), 0702 00 000, 0703 (0703 10 110 0 dışında), 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712 (0712 90 110 0 dışında), 0713 (0713 10 100 0 dışında), 0714 Sebzeler, yenilebilir kökler ve yumru kökler (patates tohumu, soğan tohumu, şeker mısırı hibridleri ve tohumluk bezelye hariç)
0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813 Meyve ve kabuklu yemişler
1601 00  Et, et sakatatı veya kanı ile yapılan soslar ve bunları içeren nihai ürünler
Belirtilenler dışındakiler 1901 90 110 0**, 1901 90 910 0**, 2106 90 920 0**, 2106 90 980 4**, 2106 90 980 5**, 2106 90 980 9** Gıda veya nihai ürünler (biyolojik aktif gıda katkıları, vitamin-mineral bileşenleri, tatlandırıcı katkı maddeleri, protein konsantreleri (hayvansal veya bitkisel kökenli) onların karışımları)
(*) CN Code’a bakılmalıdır.      
(**) Hem CN Code hem de ürün ismine bakılmalıdır. 
(***) Bebek gıdalarında kullanılanlar hariç

Kaynak: The Impact of the Russian Counter-Sanctions on Trade between Iceland and the Russian Federation, Jan. 2016
 
Rusya açısından İran, Çin, Brezilya gibi ülkeler gıda alımlarında yöneldiği yeni pazarlar olarak öne çıkmaktadır.

Ağustos 2014-Aralık 2015 arası dönemde Türkiye için bir fırsata dönüşen yaptırımlar, bu defa kısa ve orta dönemde ülkemiz aleyhine dönmüş gibi görünüyor. Ancak bildiğimiz gibi, sabırlı olup ciddi planlamalar yapılırsa, her kriz veya her sorun kendi içinde çözümlerini de barındırır.

Rusya krizi sonrası ihracat yapan sektörlerde belki de çok önceden B planı şeklinde yürütülmesi gereken bir dizi önlemler ve strateji değişiklikleri hızla uygulanmaya başlanmıştır. Burada, özellikle 2000’lerin başından beri ekonomi yönetimi öncülüğünde sektörel kuruluşlar ve firmaların aksiyonları ile başlatılan “pazar ve ürün çeşitlendirme” çalışmalarının faydalarını da görmekteyiz.
Rusya’nın Türkiye’ye Kasım sonunda uygulamaya başladığı yasakların hemen ardından Türkiye çıkışlı gıda ürünlerinde özellikle İran üzerinden yeniden ihracat (re-export) yapılmaya başlanmıştı.

Ancak Rusya bu konuda İran’ı da uyarınca bu defa İran tarafından 24 Ocak 2016’dan itibaren Türkiye’den alınan gıda ürünlerinin İran menşei kazanarak yeniden Rusya’ya satılması yasaklanmıştır. Bu yasak, İran’ın uzun yıllar süren Batı tarafından dünya ticaret ve ekonomik sisteminden dışlanmasını sona erdiren ambargonun 1 Ocak 2016’da kalkması sonrası, İran’ın hem Rusya ile dostane ekonomik ilişkilerini kötüleştirmeme kaygısı, hem de doğrudan Rusya’dan gelen baskı ile alınmış gibi görünmektedir.
Rusya Krizinden En Fazla Etkilenen Sektörler ve Alternatif Arayışları

Turizmde 4 milyonluk Rus kaybı sonrası Antalya’da yapılacak olan Expo 2016 ile Çin ve Hindistan’daki turizm fuarlarına katılım yapılması planlanıyor. İnşaat en fazla etkilenen sektörlerden biri olarak İran ve Afrika’da bazı ülkelere yönelmeye karar vermiştir. Lojistikte durum yine iç açıcı değil. Rusya’dan geçişler durduğu için Kazakistan üzerinden TIR'ların geçişi için çalışmalar sürdürülüyor.

Türkiye-Rusya Federasyonu Dış Ticareti (Genel)
 
Yıl
İhracat
(Dolar)
 İthalat
(Dolar)
Dış Ticaret
Açığı
İhracattaki Değişim İthalattaki Değişim

2011

5,992,633,393 23,952,914,321 17,960,280,928 % 29 % 11
2012 6,680,777,245 26,625,286,056 19,944,508,811 % 11 % 11
2013 6,964,209,480 25,064,213,832 18,100,004,352 % 4 - % 9
2014 5,943,014,110 25,288,597,271 19,345,583,161 - % 15 % 7
2015 3,593,457,444 20,400,182,192 16,806,724,748 - % 40 - % 13
Kaynak: TÜİK, 2015 rakamları kesinleşmemiş rakamlardır.
Diğer sektörlerdeki durum şu şekilde özetlenebilir:
 • Yaş meyve sebze: Yaş meyvede ihracatın % 40’ına, sebzede % 56’sına sahip olan Rusya’nın yerine hangi pazarların konulabileceği ile ilgili bir Ortak Akıl toplantısı düzenlenecektir.
 • Deri: Toplam ihracatın %16’sı Rusya’ya. Çin, Japonya, İran ve ABD odaklanılacak pazarlar.
 • Tekstil: Rusya’nın ambargo uyguladığı ürünler arasında adı geçmemekle birlikte, fiilen gümrüklerden geçiş izni vermeme ve iç piyasada ürünleri toplatma ile Türk firmalarına zarar verdirilmektedir. Toplam ihracatın % 6’sı Rusya’ya. ABD en büyük hedef pazar. Çin ve Bangladeş pazarları da hedeflenmiş durumda.
 • Hazır Giyim: 2014’deki % 2’lik pay 2015’de % 1.2’ye gerilemiş durumda. ABD ve Afrika ülkelerine yönelim var. Bu sektörde 30 kadar Türk markasının Rusya’da 700’den fazla mağazası bulunmaktadır.
 • Otomotiv: Rusya’nın ihracattaki payı iki yılda % 5.4’den % 1.3’e düşmüş durumda. Otomotiv sektörü için İran pazarı cazip görünüyor.
 • İklimlendirme: Kriz öncesi bu sektör Rusya’ya yönelik büyük yatırım kararları almıştı. İhracatın %5’i Rusya’ya. İran, Suudi Arabistan ve Uzak Doğu hedeflenen bölgeler.
 • Demir-Çelik: Yine en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. Rusya’ya ihracat 2015’te % 60 oranında düşmüştür. Sektör kuruluşları 30 yeni hedef ülke belirlemiş durumda.
 • Mobilya: % 3.5’luk Rusya payı 2015’te % 1.5’e düştü. Mobilyacılar, Ekonomi Bakanlığı’nın UR-GE projelerinin de yardımı ile Nijerya, Hindistan ve Çin’e odaklanmış durumda.
 • Çimento: İnşaat sektörü ile yakından bağlantılı olan çimentoda % 5’lik pay % 2’ye gerilemiştir. Batı Afrika, ABD ve Güney Amerika yeni yönelinen bölgeler.
 • Mücevher: Mücevher sektörü de krizden etkilenmiştir. Rusya’da bu sektörde son yıllarda sürekli bir düşüş vardı. Singapur ve Malezya hedef ülkeler.
 • Hububat: 2014’te % 2 olan payı 2015’te % 1’e gerilemiştir. Afrika’da Senegal, Sudan, Somali, Çin, Amerika ve Asya Pasifik’te yeni fuarlara katılım sağlanmaktadır.
Ayrıca, 2011 başında başlatılan, Ekonomi Bakanlığı’nın ihracata yönelik desteklerinden “2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesinin Geliştirilmesi Tebliği”nin; sektörel kuruluşlar öncülüğünde firmaları bir araya getirerek başlattığı stratejik işbirlikleri ve kümelenme anlayışı ile yeni pazarlar belirleme ve buralara halihazırda girilmeye başlanmasının önemli etkisini de belirtmek bir zorunluluktur.
 
Zeynep İyiler

Uzman Hakkında

Dr. Levent Özkardeş
Dış Ticaret

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 2014 yılında ABD’de Boston Üniversitesi Çokuluslu Ticaret Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak yüksek lisans derecesini aldı. Doktora derecesini 2020 yılında Yaşar Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı’nda, “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün (YYS) Firmaların Rekabet Yapısına Etkisi”ni konu alan tez çalışması ile tamamladı.

Meslek hayatına 2001 yılında gümrük müfettiş yardımcısı olarak başladı; 2005 yılında gümrük müfettişliğine, 2012 yılında da gümrük başmüfettişliğine atandı. Mesleğinde 18 yılı geride bıraktığı 2019’da başmüfettişlik görevinden ayrılarak önde gelen bir gümrük müşavirliği firmasında genel koordinatör olarak çalıştı. Özkardeş, 2021 yılı itibari ile kurucusu olduğu gümrük, dış ticaret denetim ve danışmanlık firması bünyesinde gümrük ve dış ticaret alanlarında eğitim, danışmanlık ve denetim hizmetleri vermekte, aynı zamanda yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yapmaktadır. Ayrıca Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak gümrük ve dış ticaret dersleri vermektedir.

İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen, birçok dergide makaleleri yayımlanan, dış ticaret ile ilgili panellere konuşmacı olarak katılan Levent Özkardeş, dış ticaret ve gümrük alanlarında uzmanlaşmıştır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri