Müşteri Bulmada Türkiye’de Düzenlenen Fuarlar ve Alım Heyetleri

İhracatta planlı ilerleyen firmalar hedef ülkelerine odaklı çalışmaları yürütürken, bir yandan da ülkemizde düzenlenen ikili iş görüşmelerini yakından takip etmelidir.

Öncelikle ülkemizde düzenlenen uluslararası fuarlar için, TOBB’un hazırladığı fuarrehberi.org.tr takip edilebilir. Burada çeşitli sektörlerde ve çeşitli şehirlerde düzenlenen fuarların isimleri toplu halde sunulmaktadır.
 
İkinci olarak, Üretici Dernekleri, İhracatçı Birlikleri ve Ticaret ve/veya Sanayi Odalarının duyuru sistemlerine üye olmak ve aktif olarak takip etmek gerekir. Buna ek olarak Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında çeşitli şehirlerde büyük ölçüde Sanayi ve Ticaret Odaları bünyesinde hizmet veren AİA’lar takip edilmelidir. Genellikle yurt dışına ikili görüşme için firmaları götürüyor olsalar da, zaman zaman yerelde de etkinlikleri olmaktadır. Bu açıdan öncelikle İstanbul Sanayi Odası bünyesinde hizmet veren AİA İstanbul için aia-istanbul.org.tr üzerindeki “e-bültene üye olun” bölümüne kayıt yapılabilir.

Bir diğer kaynak ise Türkiye’de yerleşik, diğer ülkelerin Ticareti Destekleme Kuruluşları veya büyükeçilikler bünyesinde kurulan ticaret destek birimleri olabilir.

Yürürlükteki mevzuata göre sektörel yurt dışı heyeti ve alım heyeti düzenlenmesi, 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ ile düzenlenmektedir. Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği olarak düzenlenen bölümde bu etkinlikleri düzenleme yetkisi işbirliği kuruluşlarına verilmektedir. İşbirliği kuruluşları Ekonomi Bakanlığı tarafından şu şekilde belirlenmiştir:
  • İhracatçı Birlikleri
  • İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları
  • Organize Sanayi Bölgeleri
  • Endüstri Bölgeleri
  • Sektörel Üretici Dernekleri
  • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
  • İmalatçıların Kurduğu Dernek, Birlik veya Kooperatifler
Buna göre her bir program belirli masrafların % 50’si, 150.000 ABD dolarını geçmeyecek şekilde Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Desteklenen kalemler; ulaşım (2 kişi), konaklama (2 kişi, kişi başına günlük oda ve kahvaltı 150 doları geçmeyecek şekilde) ve etkinliğin tanıtım ve organizasyon giderleri. İşbirliği kuruluşları destekten yararlanmak için en az 3 ay öncesinde Ekonomi Bakanlığına ön onay için başvurmak zorundadır.
 

Zeynep İyiler

Uzman Hakkında

Dr. Levent Özkardeş
Dış Ticaret

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 2014 yılında ABD’de Boston Üniversitesi Çokuluslu Ticaret Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak yüksek lisans derecesini aldı. Doktora derecesini 2020 yılında Yaşar Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı’nda, “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün (YYS) Firmaların Rekabet Yapısına Etkisi”ni konu alan tez çalışması ile tamamladı.

Meslek hayatına 2001 yılında gümrük müfettiş yardımcısı olarak başladı; 2005 yılında gümrük müfettişliğine, 2012 yılında da gümrük başmüfettişliğine atandı. Mesleğinde 18 yılı geride bıraktığı 2019’da başmüfettişlik görevinden ayrılarak önde gelen bir gümrük müşavirliği firmasında genel koordinatör olarak çalıştı. Özkardeş, 2021 yılı itibari ile kurucusu olduğu gümrük, dış ticaret denetim ve danışmanlık firması bünyesinde gümrük ve dış ticaret alanlarında eğitim, danışmanlık ve denetim hizmetleri vermekte, aynı zamanda yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yapmaktadır. Ayrıca Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak gümrük ve dış ticaret dersleri vermektedir.

İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen, birçok dergide makaleleri yayımlanan, dış ticaret ile ilgili panellere konuşmacı olarak katılan Levent Özkardeş, dış ticaret ve gümrük alanlarında uzmanlaşmıştır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri