GTİP Değişiklikleri ve Dahilde İşleme

Bilindiği üzere her yılın son günü bir sonraki yıl kullanılacak olan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) belirlenmekte ve Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

Bu durum Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kullanan firmalar için zaman zaman sıkıntı oluşturmaktadır.

DİİB de firmanın belge kapsamında ithalatını ve ihracatı yaptığı ve yapmaya devam edeceği tüm ürünlere ait GTİP’ler yer almaktadır. Bununla birlikte değişen Türk Gümrük Tarife Cetveli ile bazı ürünlerin tarifeleri değişebilmektedir. Bu durumda daha önceki yıllarda yapılması gerekenler Dahilde İşleme İzin Belgesi’ne değişen GTİP ile ilgili yeni satır eklemek, gerçekleşen miktarın dışındaki kısmı önceki satırdan bu yeni satıra işlemekti.

Böylece aynı ürünü yeni GTİP’ten ithal etmeye devam edebiliriz. Fakat firmalar GTİP değişikliklerini sürekli takip etmediklerinden belgelerinde günü gününe bu değişikliği yapmamaktadırlar. Bu durum genelde eşyalar gümrüğe geldiğinde fark edilmektedir. Daha sonra DİİB revizesine gidilmekte bu durum da malların 2 gün ila 10 gün arası gümrükte fazladan beklemesi sonucunu doğurmaktadır.

Gümrükte beklemek demek her gün için ardiye ve demoraj ödemek demek olduğundan bu istenen bir durum değildir. Fakat sürekli GTİP değişikliği takip edebilmek de firmalar açısından rantabl değildir.

Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın arasında bulunan protokol çerçevesinde iki bakanlığın sistemi birbirine entegre edildiğinden Ekonomi Bakanlığı’mız 2017 yılında güzel bir uygulamaya imza atmış.

2017 yılı GTİP dönüşüm tablosu Ekonomi Bakanlığı’nın sistemine yüklenmiş olup, gerçekleşmesi olan DİİB kalemleri için GTİP revizesi yapılması gerekmemektedir. Bu kalemlerle ilgili 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecek ihracat/ithalat işlemleri için beyannamelere geçerli GTİP'in yazılması tescil alınması için yeterli olacaktır.

Bu uygulama sayesinde firmaların

1- Sürekli GTİP değişikliği takip etmesine gerek kalmamaktadır.
2- GTİP değişikliğinden dolayı belgeler revize edilmeyeceğinden Ekonomi Bakanlığı’nın uzmanlarına ek iş yükü çıkmamaktadır.
3- Gümrükte eşyalar bu nedenle beklemeyeceğinden ek ardiye ve demoraj oluşmayacaktır.
 
Değişen GTİP’ler nedeniyle DİİB’nizi revize etmeden kullanmaya devam edebilirsiniz.
 
Mutlu bir 2017 dileklerimle.

Ali Kartaş

Uzman Hakkında

Dr. Levent Özkardeş
Dış Ticaret

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 2014 yılında ABD’de Boston Üniversitesi Çokuluslu Ticaret Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak yüksek lisans derecesini aldı. Doktora derecesini 2020 yılında Yaşar Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı’nda “Ticaretin Kolaylaştırılması Uygulamalarının Firmaların Rekabet Yapısına Etkisi: Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Üzerine Bir Araştırma” konulu tez çalışması ile tamamladı.

Meslek hayatına 2001 yılında gümrük müfettiş yardımcısı olarak başladı; 2005 yılında gümrük müfettişliğine, 2012 yılında da gümrük başmüfettişliğine atandı. 2019 yılında, 18’inci meslek yılında başmüfettişlik görevinden ayrılarak önde gelen bir gümrük müşavirliği firmasında genel koordinatör olarak göreve başladı. Aynı zamanda Yaşar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak gümrük ve dış ticaret dersleri de vermektedir.

İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen, pek çok dergide makaleleri yayımlanan ve dış ticaret ile ilgili panellere konuşmacı olarak katılan Levent Özkardeş, dış ticaret ve gümrük alanlarında uzmanlaşmıştır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri