Alıcı-Satıcı İlişkilerine Bakış

Altify firmasının Alıcı/Satıcı İndeksi adlı çalışmasının sonuçları son derece önemli çıkarımlar içermektedir. Şubat-Mart 2016’da 66 ülkeden 1.245 katılımcının % 75’i satıcı, % 25’i de iş ortakları ve profesyonel alıcılardır. Anketin sonuçları şunlardır:

1-) Satış profesyonelleri alıcı/satıcı ilişkisine ve ilişkiye sağladıkları değere ilişkin olarak alıcı tarafına göre farklı bakış açısına sahiptir. Sağladıkları değer, alıcıların inanışından % 40 daha fazla çıkmıştır. Yine satıcılar alıcıları satış çözümleri ve ilgili konularda eğitme konusunu diğer tarafın gözlemlerine göre daha olumlu yorumlamışlardır.
 
2) Alıcıların % 67’si tedarikçilerle satış sürecinin daha erken aşamalarında ilişkiye geçmektedirler. Hatta % 35’i daha proje başlatılmadan önce satıcılarla görüşmeye başlamaktadırlar. Sonuç: Satış sürecinin aşamalarını kategorik ve sıkı çizgilerle ayrılmış olarak görmek hem yanlış hem de pahalı bir yaklaşımdır. Erken ilişkiye geçme ve değer/fayda sunma kritiktir ve başarı şansını artırır.
 
3) Alıcı ve satıcıların iletişimlerinin daha üretken kılmak için önemli bir fırsatı vardır: Bir satış elemanının alıcılarla yaptığı, devamı gelmeyen ve follow-up’a kadar ilerleyemeyen toplantıların ortalama maliyeti yılda 38.635 dolardır. Alıcı için bu maliyet 11.816 dolardır. Niteliksiz, sonuç getirme olasılığı yüksek olmayan toplantılar satış organizasyonları için maliyetlidir. ABD İstatistik Kurumuna göre ABD’de 15.000.000 satıcı ve 916.000 alıcı vardır.  Bu toplantıların sadece ABD ekonomisine toplam maliyeti 591 milyar dolardır. Küresel düzeye çevrildiğinde bu rakam 1.4 trilyon dolara ulaşmaktadır.
 
4) Müşteriyi yapılan her çalışmanın merkezine koymak ve firmanızla iyi deneyim yaşamalarını sağlamak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Çalışmanın bulguları bu gerçeği açık bir şekilde kanıtlamıştır. Mevcut bir müşteriniz olması gelecekte her zaman tercih edilen tedarikçi olacağını garantilememektedir. Ankette, yeni alımda eski tedarikçinin tercih edilip edilmeyeceği sorulduğunda, % 41’i mevcut tedarikçileri tercih etmeyeceklerini belirtmiştir. Ayrıca geçmiş tecrübelerin yeni alımda ne kadar rol oynadığı sorulduğunda, % 53’ü bu deneyimlerin birinci kriter olduğunu belirtmiştir. Bu oran, beklenen maliyet veya kaliteden çok daha büyük çıkmıştır.
 
5) Çoğu durumda, takip edilen ancak kazanılmayan satış fırsatlarına çok az önem verildiği ortaya çıkmıştır. Ortalamada, 1.000.000 dolarlık satış yapan bir satışçının, kaybedilen satışa harcadığı maliyet firmasına 218.000 dolara mal olmaktadır. 200 kurumsal satışçısı olan 2 milyar dolar büyüklüğünde bir firmaya bu durumun maliyeti yılda 43.6 milyon dolara ulaşmaktadır. Anket bir kere daha şu gereğin altını açıkça çizmiştir: Satış sürecinin erken dönemlerinde güvenilir alıcı/satıcı ilişkisini başlatmak önemlidir.

Zeynep İyiler

Uzman Hakkında

Dr. Levent Özkardeş
Dış Ticaret

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 2014 yılında ABD’de Boston Üniversitesi Çokuluslu Ticaret Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak yüksek lisans derecesini aldı. Doktora derecesini 2020 yılında Yaşar Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı’nda, “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün (YYS) Firmaların Rekabet Yapısına Etkisi”ni konu alan tez çalışması ile tamamladı.

Meslek hayatına 2001 yılında gümrük müfettiş yardımcısı olarak başladı; 2005 yılında gümrük müfettişliğine, 2012 yılında da gümrük başmüfettişliğine atandı. Mesleğinde 18 yılı geride bıraktığı 2019’da başmüfettişlik görevinden ayrılarak önde gelen bir gümrük müşavirliği firmasında genel koordinatör olarak çalıştı. Özkardeş, 2021 yılı itibari ile kurucusu olduğu gümrük, dış ticaret denetim ve danışmanlık firması bünyesinde gümrük ve dış ticaret alanlarında eğitim, danışmanlık ve denetim hizmetleri vermekte, aynı zamanda yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yapmaktadır. Ayrıca Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak gümrük ve dış ticaret dersleri vermektedir.

İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen, birçok dergide makaleleri yayımlanan, dış ticaret ile ilgili panellere konuşmacı olarak katılan Levent Özkardeş, dış ticaret ve gümrük alanlarında uzmanlaşmıştır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri