Halkbank KOBİ Portali Üyelik ve Kullanım Koşulları Sözleşmesi

www.halkbankkobi.com.tr adresli HalkbankKOBİ internet sitesinin sahibi Türkiye Halk Bankası A.Ş.(Bundan sonra "Halkbank" olarak anılacaktır.) olup, site üzerindeki her türlü hakkı saklıdır.

Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.

Bu bölümde belirtilen kullanım koşulları siteyi kullananlar üzerinde yasal olarak bağlayıcı özellik taşımaktadır

 • HalkbankKOBİ internet sitesine üye olan tüm kullanıcılar, aşağıda belirtilen Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini kayıtsız şartsız kabul edip onayladığını peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Üyeler tarafından üyelik başvurusunun tamamlanması ile işbu Sözleşme oluşmuş ve karşılıklı hak ve yükümlülükler teşekkül etmiş olur. İşbu Sözleşme hükümlerini kabul etmeyi reddeden üyelerin siteye üye olmamaları gerekmektedir.
 • Üyelik başvuru formu doldurulurken, formda istenilen bilgiler üyeler tarafından eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Üyeler, üyelik başvurusu esnasında veya sonrasında kendilerinden talep edilen doldurulması zorunlu alanlar bölümünde yazan bilgilerin değişmesi halinde, bu bilgileri derhal güncellemekle yükümlüdürler. Üyeler, başvuru formuna aktarılan her türlü bilginin doğruluğunu kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder. Başvuru formunu dolduran her üye, verdiği ve vereceği tüm bilgilerin doğru olduğunu, verdiği/vereceği/güncellenmeyen hatalı ya da eksik bilgiden tamamen kendisinin sorumlu olacağını, verdiği/vereceği/güncellenmeyen hatalı ya da eksik bilgiler dolayısıyla Bankanın ve/veya 3.kişilerin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • HalkbankKOBİ üyeleri "www.halkbankkobi.com.tr" internet adresine her yeni girişlerinde üyelik sözleşmesinde yer alan tüm güncellenmiş maddeleri ve değişen maddelerin bağlayıcılığını kabul etmiş sayılmaktadırlar.
 • Halkbank tarafından, internet sitesi üyelerine, internet sitesine giriş yapabilmeleri için kullanıcı adı ve şifre temin edilmektedir. Üyeler, internet sitesini kullanmaları dolayısıyla kendilerine verilen şifreleri başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyeye ait kullanıcı adı ve şifrenin gizliliği ve korunması tamamıyla üyenin kendi sorumluluğundadır. Üye, şifrenin kullanılmasından, gerektiği şekilde saklanmamasından, kaybedilmesinden, başkalarına verilmesinden, her ne şekilde olursa olsun 3. kişilerce ele geçirilmesinden dolayı doğabilecek sorunlardan Halkbank’ın hiçbir suretle sorumlu olmadığını ve kendisinin, Halkbank’ın ve/veya 3. kişilerin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeler, kendilerine ait kullanıcı adı ve şifrenin kullanılarak işlem yapılması ile ilgili olarak, işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki her türlü itiraz ve def’i haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Aşağıda belirtilen kullanım koşulları siteyi kullanan üyeler üzerinde yasal olarak bağlayıcı özellik taşımaktadır.  Üyenin, HalkbankKOBİ internet sitesi Kullanım Koşulları’nı ihlal etmesi durumunda Halkbank, uyarıda bulunmadan HalkbankKOBİ internet sitesi üyeliğine son verebilir; üyenin kişisel sayfasını kapatabilir; üyenin yazılarını yayından kaldırabilir. Bu halde Halkbank’ın her türlü yasal talep ve dava hakkı saklıdır. Bu hükümler, üyeliğin Halkbank tarafından sona erdirilmesi ve/veya iptal edilmesi durumunda dahi devam eder.
 • HalkbankKOBİ internet sitesinin verdiği her türlü hizmetle ilgili olarak üçüncü kişilerle sözleşme, protokol v.s. yapmaya Halkbank yetkili olup,  işbu Sözleşme, şartlarını tek taraflı olarak değiştirmeye, yeni maddeler eklemeye, iptal etmeye HalkbankKOBİ’nin verdiği hizmetlerde değişiklik yapmaya, hizmetlerin kullanım koşullarını, kullanım şeklini dilerse haber vermeksizin değiştirmeye doğrudan ve tek başına yetkilidir. Halkbank bu koşulların ihlal edilmesi durumunda herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeye gerek kalmadan kullanıcıların/üyelerin kullanımını kısıtlama ya da son verme hakkına sahiptir. Bu durumda kullanıcı/üye her ne ad altında olursa olsun HalkbankKOBİ/Halkbank’tan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
 • Halkbank, HalkbankKOBİ internet sitesinin, hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz hizmet vereceğini, hizmet kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini, vermiş olduğu hizmeti belli bir standart da sürdüreceğini garanti veya taahhüt etmez. Halkbank, HalkbankKOBİ internet sitesi üzerindeki hizmetlerin devamlılığını garanti etmeyip, HalkbankKOBİ internet sitesi üzerinde yer alan veya alacak olan her türlü bilgiyi ve kullanım koşullarını, sunduğu hizmetleri, kullanıcılara önceden bildirmeden, dilediği zaman, dilediği şekilde, kullanıcılarına, 3.şahıslara haber vermeden tek taraflı olarak içerik ve uygulama değişikliği yapma hakkına sahiptir. Halkbank herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeden üyenin kullanımı kısıtlama ya da kullanımına son verme hakkına sahiptir. Halkbank verdiği hizmetler üzerinden değişiklik yapma, verdiği hizmetleri yenileme veya iptal etme hakkını saklı tutar. Sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu durumda kullanıcı her ne ad altında olursa olsun Halkbank'tan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
 • HalkbankKOBİ internet sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin verilmesi sırasında meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle hizmetlerin sunulmasına ara veya son verilmesi yahut kesintiye uğraması esnasında, sitenin ihlal, haksız fiil, hatalı kullanım, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, ayrıca donanım, yazılım (hardware-software) ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucunda, Halkbank'ın kontrolü dışında olabilecek aksaklıklardan, gecikmelerden veya internet sunucusundan, elektrik kesintisinden, donanım veya altyapı problemlerinden, doğal afetler ve sair sebeplerden kaynaklanabilecek aksaklıklar, gecikmeler, bilgi kayıpları sonucu kullanıcı ve üyelerin talep ettikleri bilgilere ve hizmetlere ulaşamamaları durumunda ve/veya bilgisayar virüsü, iletişim hatası gibi nedenlerle izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kullanılması konularında, Halkbank herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Halkbank, üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir. Bu halde kullanıcı sitede yer alan sözleşmeyi onaylayıp tüm hak ve yükümlülükleri ile üye olmayı kabul etmez ise, anılan hizmetleri alamayacaktır. Halkbank ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumlarda üyelerce daha önce ulaşılabilen bilgilere veya diğer dokümanlara, üyeliğin ücretli hale gelmesi veya başkaca şartlar öngörülmesi nedeni ile ulaşılamaması durumunda üye tarafından yaşanabilecek aksaklıklara ilişkin olarak Halkbank'tan hiçbir talebi olmadığını üye kabul ve beyan eder.
 • HalkbankKOBİ internet sitesinde bulunan yazılar, markalar, bilgiler, resimler, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve bu internet sayfasının sunumu Halkbank'ın mülkiyetindedir. HalkbankKOBİ tarafından verilen hizmetler ve yazılımlar Halkbank tarafından hazırlatıldığından, HalkbankKOBİ internet sitesinin isim hakkı HalkbankKOBİ internet sitesi ile ilgili her türlü mali haklar, dijital yayın hakları, içerik de dahil olmak üzere her türlü kullanım hakkı Halkbank'ın lisans aldığı kuruluşlar ile yaptığı sözleşmeler uyarınca tüm Türkiye ve dünyada, yer zaman ve sayı sınırı olmaksızın Halkbank'a ait olacaktır. HalkbankKOBİ internet sitesi içerisinde bulunan tüm yazılım ürünleri, yazı, makale, fotoğraf, belgeler, sair doküman ve benzeri fikri ürünler telif hakları ile ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır. HalkbankKOBİ internet sitesi içerisindeki dokümanlar online sistemde görülmesi haricinde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz, kamuya açık bir şekilde gösterilemez, uygulanamaz, dağıtılamaz, kiraya verilemez veya herhangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanılamaz.
 • HalkbankKOBİ internet sitesinde Uzmanına Danışın bölümünde verilmekte olan danışmanlık hizmeti kapsamında, uzman makaleleri ile kullanıcı ve üyelerden gelen sorulara uzmanlarca verilen yanıtlar öneri mahiyetindedir. Bu hizmetten yararlanan kullanıcıların ve site üyelerinin uygulamada ve/veya her ne suretle olursa olsun verilmiş olan yanıtlar nedeniyle karşılaşabilecekleri her türlü maddi-manevi zarardan ve olumsuz sonuçtan Halkbank hiçbir suretle sorumlu değildir.
 • HalkbankKOBİ üyeleri sitedeki profil sayfalarına izin verildiği ölçüde bilgi yükleyebilir; ürünlerine/hizmetlerine yer verebilirler. Site üyeleri hiçbir suretle gelir elde edilecek faaliyetleri site üzerinden gerçekleştiremeyeceklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler ve siteyi ziyaret eden kullanıcılar söz konusu site üyelerinin tanıttıkları ürün ve hizmetleri haricen satın almaları sonucu doğabilecek her türlü maddi-manevi zarardan ve olumsuz sonuçtan Halkbank’ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını peşinen kabul ederler.
 • Halkbank, site üyelerine çeşitli avantajlar sağlanmasını teminen 3.kişi konumundaki kişi, kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler imzalayabilir. HalkbankKOBİ internet sitesinde, kullanıcı ve üyelere kolaylık sağlanması amacıyla, 3.kişi konumundaki kişi, kurum ve kuruluşların, ürün ve hizmetlerinin tanıtımlarını yapabilir, ürün ve hizmete ilişkin olarak tanıtım amaçlı link gösterebilir. Üye ve kullanıcılar, bu kapsamda geçiş yapacağı internet sitesi/sitelerindeki içeriklerden Halkbank’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul eder. Halkbank tarafından 3.kişi konumundaki kişi, kurum ve kuruluşların ürün ve hizmetlerinin tanıtımlarının yapılması hizmet, ürünün internet sitesi ve/veya Halkbank tarafından tavsiye edildiği yönünde değerlendirilemez. Üye ve kullanıcılar, söz konusu firmalardan alacakları olası ürün ve hizmetlerden doğacak her türlü maddi-manevi zarardan ve olumsuz sonuçtan Halkbank’ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını peşinen kabul eder. Üyeler, üyelik işlemlerinin tamamlanması akabinde, kampanya süreleri ve kampanya kullanım şartları kapsamında HalkbankKOBİ internet sitesi KOBİ’lere Fırsatlar alanında yayınlanan ürün ve hizmetlere ilişkin avantajlardan ve 3.kişi konumundaki kişi, kurum ve kuruluşların site üyelerine sağladıkları avantajlardan yararlanabilirler. Bahse konu kampanyalardan faydalanılabilmesi için Halkbank tarafından üyelere özel kampanya kodları yayınlanmasının söz konusu olduğu hallerde, üyeler bahse konu kampanyalara katılım için bahse konu kodun zorunlu olduğunu bildiklerini kabul ve beyan ederler. Bu tip kampanyalara ilişkin katılım ve yararlanma koşulları HalkbankKOBİ internet sitesindeki KOBİ’lere Fırsatlar alanında belirtilecek olup üyeler, kampanyalardan ancak ilgili sayfada belirtilen koşul ve şartlar dahilinde faydalanabileceklerini kabul ve beyan ederler. Belirtilen kapsamda Halkbank tarafından kampanyaların katılımcı sayısı, adet, stok miktarı veya başka kriterler ile sınırlanması mümkündür. Üyeler, HalkbankKOBİ internet sitesindeki KOBİ’lere Fırsatlar alanında yayınlanan bu kampanyalara ve Halkbank’ın tüm ürün ve hizmetlerine ilişkin olarak Halkbank tarafından kendilerine e-posta, sms ve benzeri elektronik iletiler ile çağrı merkezi ve diğer kanallardan bilgilendirmede bulunulmasını kabul ederler. Ayrıca site üyeleri sitede yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasına ilişkin aydınlatma metnini okuduklarını kabul ederler.
 • Halkbank, HalkbankKOBİ internet sitesinde yayınlanmakta olan herhangi bir promosyon, çekiliş, indirim, kampanya, organizasyon vb. duyuruları haber vermeksizin yayından kaldırabilir, üzerinde değişiklik yapabilir.
 • Üyeler, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Halkbank’ın defter ve kayıtları ile mikrofilm, mikroafiş ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İş bu Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.
 • Üyeler ve kullanıcılar, başvuru formunu doldurup formun altında ve işbu Sözleşmenin açıldığı ekranın altında bulunan ‘‘Üyelik sözleşmesini okudum, anladım, kabul ediyorum’’ opsiyonunu/butonunu tıklayarak seçtiğinde işbu Sözleşme, taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.