Yeni Girişimciler için Yol Haritası Niteliğinde Öneriler

Girişimcinin teoride tanımı: İhtiyacı fark eden, bunu gidermek için kaynakları bir araya getiren ve riski göze alan kişi. Bunda hepimiz hemfikiriz. Ama gerçekten günlük hayata baktığımızda, bizim gerçek girişimciden anladığımız bu mudur? Girişimciden anladığımız, günlük hayatta para kazanma konusunu öne koymuş, bu konuda istekli, becerikli, yoğun çalışan, hedefini bulup ona odaklanan, iş fırsatlarını fark eden, iş fırsatlarını harekete geçirmek için çevresindeki ilişkileri daha çok kullanan, pratik, ikna kabiliyeti yüksek, sosyal, diğer insanlardan daha atak bir kişi.
 
Bu tanımlardan yola çıkarak Girişimcinin Sahip Olması Gereken Önemli Özellikler;
 • İşini tutkuyla yapmak,
 • Azimli ve disiplinli olmak,
 • Hayatındaki her bir olayı, bilgiyi, bağlantıyı girişimini desteklemek üzere yönetmek,
 • İşi planlamak,
 • Yaparak öğrenmek,
 • İyi bir gözlemci olmak,
 • Fikirlerini doğru ve hızlı bir şekilde hayata geçirebilmek,
 • Az satın alıp çok satmak,
 • Az harcayıp çok kazanmak,
 • Çözüm odaklı olmak,
 • İletişimini her geçen gün artırmaktır.
Girişimcinin önemli özelliklerini vurguladıktan sonra sahip olunması gereken diğer bir önemli vasıf ise yöneticiliktir. Yöneticiliği açıklayabilmek için, bir iş neden başarılı olur sorusunu sormamız gerekir.

Başarılı bir iş için;
 • Ürün ya da hizmetiniz çok kalitelidir,
 • Müşterilere hızlı ve esnek bir şekilde cevap veriyorsunuzdur, yani işinize çok hakimsinizdir,
 • İşinizde çok iyi planladığınız için hata yapmıyorsunuzdur, hata yapmadığınız için de işiniz ekonomik ilerler, fiyatlarınız da ucuz olur.
Demek ki yapılması gereken üç temel şey budur. Bunun için ihtiyacımız olan şey, yönetim becerilerimizi geliştirmek ve bunları sistemleştirmektir. Yani demek ki girişimciliğin bir adım sonrası aslında iyi yöneticilik. Yani girişimci aynı zamanda ya iyi yöneticileri bulan ya da kendisi de aynı zamanda iyi yönetici olan birisidir.
 
Bu özellikler bir girişimcinin başarısını oluşturan özelliklerdir. Bu özelliklerin farkında olarak, bir girişimci öncelikle hem kişisel hem de kurulacak işin zayıf ve kuvvetli yanlarını değerlendirmelidir.
 
Ardından dış çevrenin analizi yapılmalıdır. Dış çevre analizinde, faaliyet gösterilecek sektörün analizi ve ülke ekonomisinin seyri analiz edilir. Sektörün genel trendi, kârlılık durumu, tedarikçilerin gücü, müşterilerin beklentileri, ikame ürünlere olan talep gibi unsurlar analiz edilir. Ülke ekonomisi ile ilgili en azından sektörü etkileyebilen önemli faktörlere bakılmalıdır.
 
Bu analizlerin ardından ulaşılabilir hedeflerinizi oluşturmalısınız.
 
Mevcut ve potansiyel finansal kaynaklarınızı gerçekçi olarak belirlemelisiniz. Kredinizi, işler istediğiniz gibi gittiğinde, nasıl bir ödeme planıyla gerçekleştirileceğinin, işlerin aksaması hâlinde nasıl ödeyebileceğinizin planını baştan yapmalısınız. Kredi maliyetinizi, diğer maliyetlerinizi rasyonel bir şekilde hesaplamalı ve tahmini kâr haddi ile kıyaslamalısınız.
 
Bununla beraber faaliyet yerinin uygunluğu ve pazar araştırması yapılmalıdır. 
 
Girişimin Hayata Geçirilmesine Karar Verildiğinde;
 • İyi bir mali müşavir seçilmeli
 • İşletmenin tüzel kişiliği belirlenmeli (Adi Şirket, Limited Şirket, Anonim Şirket vb)
 • Şirket isminin tescil ettirilmeli, şirketleşme sürecinin tamamlanmalı,
 • İş planı hazırlanmalı,
 • Çalışılacak banka seçilmeli ve gerekli hesaplar açılmalı
İş Planı Hazırlanması;
 
Girişimcinin mekaniği iştir. Bu mekaniğin yazılı hali ise iş planıdır. İş planı bir iş yükünden başlıyor, pazarın iyi analiz edilmesi ile devam ediyor. Sonra bu müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürünün, hizmetin nasıl sunulacağının iyi planlanması gerekiyor.
 
İş planları girişimcilere iş akışıyla ilgili bilgi vermesi amacıyla yapılmaktadır. İş planlaması yoluyla elde edilen bilgiler ve ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek gelişmelere karşı alınacak önlemler, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar. İş planı, işinizi kurmak, başarı şansınızı artırmak ve bu sürece hakim olabilmek için size yardımcı olur. Girişimi bir bütün olarak düşünmenizi, tüm alternatifleri göz önüne almanızı ve olası tüm zorlukları öngörmenizi sağlar. Finansman sağladığınız kaynakları tüm proje hakimiyeti ile ilgili ikna eder ve sürecin içerisinde size kılavuzluk eder. İş planı yaşayan bir dokümandır. Zaman içerisinde detaylandırılır, güncel duruma uyarlanır. Böylece bir yol haritası ortaya konmuş olur.

Kurulum Maliyetleri Oluşturulmalı:
 
Şirket kuruluşu, muhasebeci, iş yeri ve dekorasyon vb. masraflar, lisans ve izinlerle ilgili maliyetler, pazarlama ve satış materyalleri, ilk ayın kirası, fatura ödemeleri, maaş ödemeleri, ortağın harcamaları, tedarikler, ulaşım masrafları, nakliyat, yasal ve malî yükümlülükler, reklam ve pazarlama giderleri, vergiler, kredi geri ödemeleri ve diğer giderler hesaplanır.

Kuruluş İşlemleri:
 • Şirket kuruluş sözleşmesi hazırlanır ve noterden onaylatılır, Ticaret Sicil Memurluğuna veya esnaf siciline, şirketin tescili ve kaydı yapılır,
 • İlgili ticaret veya esnaf odasına kayıt yaptırılır,
 • Su, elektrik, enerji kullanımına ilişkin başvurular yapılır,
 • Çalışma izinleri ve çalışma ruhsatı alınır
 • Vergi dairesinden vergi numarası alınır
 • Şirket çalışanları varsa Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir
Tek kişi işletmelerin (şahıs firmaları) esnaf olarak faaliyet gösterenleri, (örneğin kuaför, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği vb) esnaf siciline ve ilgili esnaf odasına kayıt yaptırmalıdır. Ticaret, ithalat, ihracat, üretimle iştigal edenlerin ise ticaret odalarına kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Selim Süleyman

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri