Halkbank Güvenceli Dijital Ödeme Sistemi

Vadeli mal veya hizmet alımlarında, 

alıcının ödemesi, satıcının tahsilatı 

Halkbank ile güvence altında!

Güvenceli Dijital Ödeme Sistemi

Ticaretin kolaylaştırılması ve ticaretin doğası gereği oluşan risk ve emniyetsizlik sorununun tamamen ortadan kaldırılması amacıyla yeni bir uygulama olan Halkbank Güvenceli Dijital Ödeme Sistemi oluşturulmuştur.

Ticarette Ödeme Ve Tahsilata Halkbank Güvencesi!

Ticarette Halkbank güvencesi ile vadeli ödeme/satış yapılmasına imkan sağlayan ve kredi/tahsilat işleyişinin düzenlendiği “Halkbank Güvenceli Dijital Ödeme Sistemi” ürünümüzle ticaretin başlangıcı olan siparişin verildiği andan ödeme ediminin yerine getirileceği ana kadar, ödeme ve tahsilat güvence altına alınmaktadır.

Alıcı (Borçlu):

Ticarete konu olan ürün veya hizmeti satın alarak, bedelini Halkbank güvencesinde ödemek isteyen borçlu müşteridir. Alıcı için mutlaka Şubelerimizden sisteme tanımlama ve limit tahsisi gerekmektedir.

Satıcı (Alacaklı):

Ticarete konu ürün/hizmeti satarak, satış bedelini Halkbank güvencesinde tahsil etmek isteyen müşteri / ödeme emirlerinin lehdarıdır. Satıcı taraf için herhangi bir tanımlama ya da limit tahsisine gerek bulunmamakta olup, Bankamızda Aktif Ticari Vadesiz Mevduat Hesabı’nın olması ve Kurumsal İnternet Şubemizi kullanması yeterlidir.

 • Halkbank Güvenceli Dijital Ödeme Sistemi; vadeli mal/hizmet alımlarında Alıcı’nın ödemesinin, Satıcı’nın ise tahsilatının Halkbank güvencesinde gerçekleşmesini sağlayan bir finansman ürünüdür.
 • Alıcı’ya, ödeme vadesinde hesabında para olmasa da, otomatik olarak kredi limitinden borcunu ödeme imkanı, Satıcı’ya ise vadesinde tahsilat güvencesi sağlar.
 • Alıcı ve satıcı arasındaki tahsilat riski ve güvensizlik sorununu ortadan kaldırır. Satıcı, mal bedelini vadesinde kesin tahsil edeceği güvencesiyle ticarete devam ederken, Alıcı da Banka güvencesiyle çalışıp, ödemelerini tam ve zamanında gerçekleştirerek itibar sahibi olur.
 • Ticarette yoğun olarak kullanılan çek, senet, teminat mektubu gibi enstrümanların yerine kullanılarak operasyonel kolaylık ve maliyet avantajı sağlanır.
 • Tüm işlemler hem Halkbank Kurumsal İnternet Şubeden, hem de Halkbank Şubelerinden gerçekleştirilebilir, böylece müşterilerimize operasyonel kolaylık ve takip rahatlığı sağlar.

Alıcı’nın Sisteme Dahil Olması

 • En yakın Halkbank şubesine gidilerek Halkbank Güvenceli Dijital Ödeme Sistemi-Alıcı Taahhütnamesi imzalanır.
 • Şubelerimiz tarafından Alıcı’ya limit tahsisi ve Halkbank Kurumsal Şube Üyeliği yapılarak alıcının sisteme tanımlanması sağlanır.

Satıcı’nın Sisteme Dahil Olması

 • Satıcı taraf için yalnızca Halkbank’ta Aktif Ticari Vadesiz Mevduat Hesabı ve Kurumsal İnternet Şube Üyeliğinin bulunması yeterlidir.

 • Sisteme tanımlanan Alıcı, Halbank Kurumsal İnternet Şube veya Şubesi kanalıyla asgari 4 gün azami 12 ay vade tarihi ile birlikte ödeme emri girişini tamamlar.
 • Alıcı kullanılabilir Güvenceli Dijital Ödeme limiti kapsamında dilediği adet ve tutarda ödeme emri girişi yapabilir. Limitinin yeterli olmaması durumunda sistem ödeme emri girişine izin vermez.
 • Alıcı’dan her bir ödeme emri girişinde vade ve tutar üzerinden ödeme emri komisyonu peşin tahsil edilir.Komisyon tahsilatı için bakiyesinin yeterli olmaması durumunda sistem ödeme emri girişine izin vermez.
 • Satıcı taraf kendisine iletilen bilgilendirme SMS sonrasında Halbank Kurumsal İnternet Şube üzerinden 3 gün içerisinde ödeme emrini onaylar ve tahsilatını güvenceye alır.
 • Satıcı’nın ödeme emrini 3gün içerisinde onaylamaması durumuda ödeme emri zaman aşımına uğrar.
 • Vadesi beklenen ödemeler ile ilgili, Alıcı taraf dilerse Satıcı ödeme emrine onay verinceye kadar ödeme emri iptal işlemini gerçekleştirebilir.
 • Satıcı, kendisine iletilen ödeme emirlerini dilerse onayladıktan sonra dilerse onaylamadan önce iptal edebilir.
 • Ödeme günü taraflar iptal işlemi gerçekleştiremez.
 • Sistem tarafından ödeme emri girişi, ödeme emri onayı ve ödeme emri iptali durumlarında taraflara SMS ile bilgi verilir.
 • Ödeme vadesin geldiğinde Alıcı’nın hesabında yeterli bakiye varsa saat 11:00’de tahsilat gerçekleşir, hesap bakiyesi yeterli değilse tanımlanan Güvenceli Dijital Ödeme limiti ile saat 14:00’te tahsilat sağlanır.