KOBİ’ler için Birleşme,

Satın Alma ve Danışmanlık

KOBİ’ler için Birleşme, Satın Alma ve Danışmanlık

Global finans ortamında kurumsal stratejiler doğrultusunda büyümeyi ve rekabeti amaçlayan şirketlerin sıklıkla başvurduğu yollardan belki de en önde geleni şirket birleşme & satın alma işlemleridir.

Başarılı bir şirket birleşme ve satın alma işlemi;

 • Geniş çaplı şirket değerlemeleri,
 • Senaryo ve risk analizleri,
 • Sürecin doğru kaynaklarla fonlanması,
 • Sinerji yaratılması
 • Şirketlerin insan kaynağı ve kültürel değerlerinin incelenmesi

gibi faktörleri gerektirir.

Süreç nasıl işler? 

 • Şirket ile tanışma toplantısı
 • Gizlilik Sözleşmesi ve Finansal Danışmanlık Sözleşmesi:
 • Bilgi Toplama Süreci
 • Tanıtım Kitapçığı
 • Potansiyel Yatırımcıların Belirlenmesi
 • Tanıtım Kitapçığı Paylaşılması
 • Geri Dönüşlerin Alınması
 • Yönetim Toplantıları
 • Bağlayıcı Olmayan Ön Teklifler
 • Detaylı İnceleme Süreci
 • Bağlayıcı Teklifler ve Pazarlık Aşamaları
 • Sözleşme Hazırlıkları
 • Kapanış İşlemleri

Halk Yatırım Kurumsal Finansman Departmanı , 2011 yılı içerisinde bir araya gelmiş deneyimli ve çözüm odaklı ekibiyle Halk Yatırım Kurumsal Finansman, sermaye piyasaları ve genel olarak birleşme – devralma işlemleri olarak da bilinen stratejik ortaklıklar, girişim sermayesi/private equity işlemleri konusunda finansal danışmanlık ve süreç danışmanlığı sağlayarak büyüme potansiyeline sahip ve büyüme sermayesine ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli şirketlere yardımcı olmaktadır.

KOBİ misyonu 

 • Şirket satın alma ve birleşme işlemleri alanında Halk Yatırım Kurumsal Finansman ekibinin deneyimi ile çeşitli şirketlere stratejik ve finansal ortaklar bulunarak, şirketlere kaynak girişi sağlanmakta ve şirketlerin büyümesine yardımcı olunmaktadır.
 • Finansal danışmanlık hizmetleri kapsamında, şirket/varlık değerleme çalışmaları ve teknik görüş raporları yanında, şirketlerin kısa ve uzun dönemli stratejilerinin belirlenmesi, var olan pazarlarda ve yeni pazarlarda iş fırsatlarının ve risklerin değerlendirilmesi gibi şirket değerini artırmaya yönelik finansal danışmanlık hizmetleri vermektedir.
 • Parlak bir fikri olan ancak fikrini gerçekleştirme aşamasında kaynak sıkıntısı çeken KOBİlere başlangıç sermayesi temini kapsamında danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. 
 • KOBİlere ait verimli projeler için proje finansmanı sağlanması konusunda destek verilmektedir

Halk Yatırım Kurumsal Finansman Bölümü bu alanlardaki tecrübe ve kalitesi ile müşterileriyle uzun dönemli ilişkiler kurup varlık satın alma ve satma, yeniden organize olma ve yapılanma gibi alanlarda finansal danışmanlık yapmaktadır.

Birleşme, Satın Alma ve Danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden Halk Yatırım'a ulaşabilirsiniz. 

Halk Yatırım l Kurumsal Finansman ve Danışmanlık
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad.
No:20 Kat:5 34382 Şişli - İstanbul
Tel : +90(212) 314 81 81
Faks : +90(212) 221 31 81
Web: www.halkyatirim.com.tr
e-posta: hkf@halkyatirim.com.tr