Fransız Kalkınma Ajansı

Enerji Verimliliği Kredisi

FKA Enerji Verimliliği Kredisi

İşletmelerin, modernizasyon ve kapasite artışına yönelik olarak yapacakları yeni yatırımları ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla işletmelerindeki enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik tüm yatırım kredileri Enerji Verimliliği Kredisi ile Bankamızca finanse edilebilecektir.
 

Yapılan araştırmalar ülkemizde;

 • Bina ve hizmet sektöründe %30
 • Sanayi sektöründe %20
 • Ulaşım sektöründe %15 olmak üzere

toplam olarak yıllık 4 milyar TL üzerinde bir tasarruf potansiyelinin olduğunu göstermektedir.

Toplam nihai enerji tüketimi en yüksek tüketim payına ve enerji tasarruf potansiyeline sahip olmalarından dolayı sanayi, bina ve hizmet sektörleri enerji verimliliği çalışmalarında öncelikli sektörlerdir.

İşletmelerin, verimlilik artışı sağlamak amacıyla işletmelerindeki enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik yatırımları, Enerji Verimliliği Kredisi ile Bankamızca finanse edilebilecektir.

Kredinin Özellikleri:

 • Kredinin üst limiti 2.000.000.-EUR’dur.
 • 2 yılı anapara geri ödemesiz dönemli toplam 7 yıla varan vade
 • Çalışan sayısı en fazla 500 olan özel sektör firmaları bu krediden yararlanabilir.
 • Schneider Electric işbirliği ile “ücretsiz enerji verimliliği yatırım danışmanlığı hizmeti” de içermektedir.
 • Firmaların Türkiye’de faaliyet göstermesi zorunluluktur.

İşletmelerin, verimlilik artışı sağlamak amacıyla işletmelerindeki enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik yatırımları, Enerji Verimliliği Kredisi ile Bankamızca finanse edilebilecektir.

Kredinin Özellikleri:

 • Kredinin üst limiti 2.000.000.-EUR’dur.
 • 2 yılı anapara geri ödemesiz dönemli toplam 7 yıla varan vade
 • Çalışan sayısı en fazla 500 olan özel sektör firmaları bu krediden yararlanabilir.
 • Schneider Electric işbirliği ile “ücretsiz enerji verimliliği yatırım danışmanlığı hizmeti” de içermektedir.
 • Firmaların Türkiye’de faaliyet göstermesi zorunluluktur.

Enerji Verimliliği, enerji yatırımlarının finansmanı ile firmaların bu konuya yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla, enerji tasarrufu sağlayarak; sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktır.

 

Firmaların enerji verimliliği sağlayacak enerji maliyetlerini düşüren  ve verimlilik artışı sağlayan tüm  yatırımları,

İmalat sanayisinde:


a) Enerji sarfiyatını azaltan ve enerji verimliliği sağlayan her türlü yatırım,


b) Sabit bir kapasite durumunda toplam enerji tüketimini azaltan yatırımlar.

 

Diğer sektörlerde:


a) Toplam enerji tüketimini azaltan ve enerji verimliliğini sağlayan her türlü yatırımlar.
 

(Not: Komple yeni yatırımlar desteklenmemektedir.) 

 

Kredi Koşulları :

 

Hedef Kitle: Çalışan sayısı en fazla 500 olan firmalar
Vade: 2 yılı ödemesiz toplam 7 yıl
Üst limit: 2.000.000 EUR

 

Kredi/Özkaynak İlişkisi  :


Firmaların enerji verimliliği yatırım tutarının asgari %25’nin öz kaynak katkısı ile finanse edilmesi gerekmektedir.

 

Enerji Verimliliğine Örnek Yatırımlar :

 • Üretim tesislerinde kullanılan makinelerin daha az enerji (elektrik, doğal gaz, kömür, fuel oil vs) tüketen ve/veya daha fazla ürün işleyen yeni teknoloji makinelerle değiştirilmesi
 • Endüstriyel tesislerde ve ticari binalarda kullanılan motorların yüksek verimli motorlarla değiştirilmesi
 • Mevcut motorlara hız kontrol cihazlarının (sürücü) ilave edilmesiyle enerji tüketiminin azaltılması
 • Aydınlatma sisteminin yenilenmesi
 • Aydınlatma sisteminin hareket ve gün ışığı sensörleriyle kontrol edilmesi
 • Binalarda otomasyon sistemlerinin kullanılması
 • Kojenerasyon sisteminin kurulması (Kojenerasyon özetle, atık ısının – baca gazı, sıcak buhar veya hava gibi -yeniden değerlendirilmesidir.)
 • Eski kazanların yenileriyle değiştirilmesi
 • Kazanların ve bağlı tesisatın yalıtılması
 • İş yeri binası dış kabuğunun yalıtılması
 • Klimaların A sınıfı ve üstü klimalarla değiştirilmesi
 • Split klimalar yerine merkezi ısıtma-soğutma sistemlerinin kurulması