Aklınızdaki Projeyi

Gerçeğe Dönüştürün!

AYB Yenilikçi Firma Kredisi

Yenilikçi Firmalar, Halkbank’ta Krediniz hazır!

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarınız varsa Avrupa Yatırım Fonu (AYF) desteği ile sunulan AYB Yenilikçi Firma Kredimiz tam size göre…

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösterdiğiniz sektörde araştırma geliştirme yapıyorsanız, yenilikçi yaklaşımlarınız ve sürdürülebilir iş uygulamalarınızla fark yaratıyor, bu bağlamda katma değer yaratan ürün üretiyor ve büyüme gösteriyorsanız, mevcut faaliyetlerinizin ve/veya yatırımlarınız için AYB Yenilikçi Firma Kredimizi kullanabilirsiniz.

Kredinin Özellikleri:

 • Kredinin üst limiti 7,5 milyon Euro’dur.
 • Krediyi 2 yılı ödemesiz toplam 7 yıla varan vade imkanıyla kullanabilirsiniz.

Krediden Yararlanabilecek Sektörler:

 • İmalat Sanayi,
 • Tarımsal Sanayi,
 • Turizm,
 • Eğitim,
 • Sağlık,
 • Çevre koruma,
 • Altyapı,
 • Enerji,
 • Ticaret,
 • Hizmet,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri

AYB Yenilikçi Firma Kredimizden yararlanabilmeniz için aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamış olmanız ve ciddi bir inovasyon potansiyeline sahip ya da Ar-Ge/inovasyon odaklı bir firma olmanız gerekmektedir.

 • Yeni ürün, hizmet veya süreç geliştirme amacıyla bir yatırım yapmanız ve yatırımın yenilikçi niteliği itibariyle başarılı olması kadar, teknolojik ve endüstriyel nedenlerle başarısız olma ihtimalini de içermesi,
 • Çalışan sayısı ya da cirosu bakımından hızlı büyüyen Ar-Ge/inovasyon odaklı bir firma olmanız, bu bağlamda en az 10 çalışandan başlamak üzere son 3 yılda çalışan sayısı ya da ciro bakımından yıllık ortalama % 20’den fazla büyüme göstermeniz,
 • Onaylı güncel yılsonu mali tablolarınızda yer alan Ar-Ge/inovasyon amaçlı giderlerinizin toplamının ya da bu kapsamdaki yatırımlarınızın kullanacağınız kredinin en az %20’si seviyesinde olması,
 • Kullanacağınız kredinin en az %90’ınını, izleyen 24 ay içerisinde makine/ekipman ya da diğer Ar-Ge/inovasyon giderlerinin veya yatırımlarının finansmanında kullanmayı taahhüt etmeniz, (Ar-Ge/inovasyon nitelikli yeni makine tesisler bu kapsama girerken, bu niteliği taşımayan değişim ve genişleme/kapasite artırma yatırımları kapsam dışındadır.)
 • Kredi başvurusundan önceki son 24 ay içerisinde AB veya ulusal Ar-Ge/inovasyon destek programları tarafından resmi olarak hibe, kredi ya da garanti ile desteklenmiş olmanız,
 • Kredi başvurusundan önceki son 24 ay içerisinde bir inovasyon ödülü almış olmanız,
 • Kredi başvurusundan önceki son 24 ay içerisinde en az 1 patent tescil ettirmiş olmanız,
 • İnovasyon odaklı girişim sermayesi kuruluşlarından nakdi yatırım almış olmanız,
 • Kredi kullanım tarihi itibariyle bir bilim, teknoloji ya da inovasyon parkında faaliyet gösteriyor olmanız,
 • Kredi başvurusundan önceki son 24 ay içerisinde Ar-Ge ya da inovasyon faaliyetlerinden kaynaklı olarak vergi istisnası ya da desteği almış olmanız

gerekmektedir.

Bu finansman, Avrupa Birliğinin Araştırma ve İnovasyon Odaklı Küçük ve Orta Ölçekli İşlemler için Risk Paylaşım Aracı-Risk Paylaşım Finansman Programı bileşeni desteğinden faydalanmaktadır.