TOBB Nefes Kredisi

 

TOBB Nefes Kredisi 2021

Bankamız ile TOBB ve KGF arasında imzalanan protokol kapsamında, TOBB’a bağlı Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsalarına kayıtlı firmaların, işletme sermayesi ihtiyaçlarının Hazine destekli KGF Kefaleti ile uygun şartlarla karşılanması amacıyla TOBB Nefes Kredisi 2021 oluşturulmuştur.

Kredi başvurunuzu, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren tüm Şubelerimiz aracılığıyla gerçekleştirilebilirsiniz.

TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi olup, kesinleşmiş son mali yıl cirosu 10.000.000.-TL’yi aşmayan ve 2020 yılında 2019 yılına göre cirosunda en az %25 kayıp yaşayan gerçek ve tüzel kişi işletmeler krediden faydalanabilecektir. (01.01.2019 tarihi ve sonrasında kurulan firmalarda ciro kaybı şartı aranmayacaktır.)

*Oda ve borsaların üyesi olsa dahi Tarım Kredi Kooperatifleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri, kuyum ticareti ile iştigal edenler ve kıymetli maden aracı kuruluşları, kıymetli maden ticareti ile iştigal eden diğer firmalar ve Faktoring Şirketleri bu krediden faydalanamayacaklardır.

Kredi limiti, firmanın kesinleşmiş son mali yıl cirosuna göre aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

Ciro (TL)

Azami Kredi Limiti (TL)

0-1.000.000

50.000

1.000.001-10.000.000

200.000

  • Kredi, TL işletme kredisi şeklinde kullandırılacaktır.
  • Kredi vadesi, 6 Ay Anapara ve Faiz Ödemesiz Dönem olmak üzere toplam 18 Ay’dır.
  • Kredi geri ödemeleri, Aylık Eşit Taksitli şekilde yapılacaktır.

  • Kredi’ye yıllık %17,50 faiz oranı uygulanacaktır.
  • Kredi kullandırımı sırasında bir defaya mahsus %1,00 peşin kredi komisyonu tahsil edilmektedir.