Post Finansman

Post Finansman

İthalatın finansmanında kullanılmak üzere firmalarca yurtdışındaki satıcıdan veya uluslararası piyasalardan sağlanıp Halkbank aracılığıyla kullandırılan kredilerdir.