İGE İhracat Destek Kredisi

İGE İhracat Destek Kredisi

İhracatçı ya da ihracat potansiyeli olan işletmeler ile döviz kazandırıcı hizmetler ve faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişi işletmelere, işletme harcamalarında kullanılması amacıyla İGE İhracat Destek Kredisi oluşturulmuştur.

İGE İhracat Destek Kredisi ile ihracatçı KOBİ’lerimizin ihtiyaç duydukları finansmana İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) teminatıyla erişim imkânı sağlanacaktır.

Hedef Kitle: Krediden, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile tanımlanan, KOBİ vasfına haiz gerçek ve tüzel kişi işletmeler yararlanabilecektir.

Limit: İşletmelere 15 milyon TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir.

Vade: Toplam 12 aya kadar vade seçeneği sunulabilecektir.