Halkbank’tan KGF Destek Paketleri

Yatırım Destek Paketi

İmalat sanayiinde faaliyette bulunan işletmeler ile ihracatçı işletmeler başta olmak üzere yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin yatırım ve yatırıma bağlı işletme sermayesi ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacı ile KGF Kefaletli Yatırım Destek Paketi oluşturulmuştur.

Limit: İşletmelerin cirolarına ve üretim alanlarına göre, 100 milyon TL’ye varan yatırım kredisi ve yatırım kredisinin %25’ine kadar işletme kredisi kullandırılabilecektir.

Vade: Yatırım Kredileri için 24 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 120 aya kadar vade seçeneği sunulabilecektir. İşletme Kredileri için 6 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 36 aya kadar vade seçeneği sunulabilecektir.

İhracat Destek Paketi

İhracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler ile mevcutta ihracatçı olmayan ancak ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ’lere destek sağlanarak ihracat hacimlerinin ve ihracatçı firma sayısının arttırılması amacıyla İhracat Destek Paketi (KGF) oluşturulmuştur.

Limit: İşletmelerin cirolarına göre, 25 milyon TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir.

Vade: 6 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 24 aya kadar vade seçeneği sunulabilecektir.

İşletme Harcamaları Destek Paketi

KOBİ ve KOBİ dışı firmaların ticari hayatlarının devamlılığının sağlanması, tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İşletme Harcamaları Destek Paketi oluşturulmuştur. Paket ile işletmelere, ihtiyaç duydukları finansmana KGF teminatıyla erişim imkanı sağlanacaktır.

Limit: İşletmelerin cirolarına göre, 20 milyon TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir.

Vade: 6 aya kadar ödemesiz dönem ile birlikte toplam 30 aya kadar vade seçeneği sunulabilecektir.