Tarım Destek Paketi

Tarım Destek Paketi

Halkbank’tan kredinizi alın, hasat zamanı ödeyin...

Çiftçilere ve tarımsal işletmelere kapsamlı destek sunan Halkbank'tan "Tarım Destek Paketi".

Tarım Sektörü, nüfusun gıda maddeleri gereksinimini karşılaması, tarıma dayalı sanayinin hammadde kaynağını oluşturması, belli bir kesime istihdam olanağı sağlaması, dışa bağımlılığın önlenmesi ve ödemeler dengesi üzerinde önemli etkilerinin olması, küresel kuraklık vb. nedenlerle, ekonomideki stratejik rol ve işlevini her geçen gün artarak sürdürmektedir.

 

Bankamızca tarım sektörüne kapsamlı bir destek sunabilmek amacıyla “Tarım Destek Paketi” hazırlanmış olup paket kapsamındaki tüm ürünlerimizin vadeleri çiftçilerin ödeme şartları göz önünde bulundurularak nakit girdilerinin olduğu hasat zamanında ödeme yapılmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Bu paket içerisinde dokuz ürün bulunmaktadır (Tarım Destek Kredisi, Traktör ve Tarım Makinaları/Ekipmanları Kredisi, Sera İşletme ve Sera Yapım Kredisi, Topraksız Tarım Kredisi, Tarımsal Sulama Sistemleri Kredisi, Çeltik Kredisi, IPARD-Kırsal Kalkınma Hibe Programı Kredisi, Tarımsal Arazi Alım Kredisi, TMO Makbuz Senedi Karşılığı Kredi).

Tohum, dikim, gübreleme, sulama gibi ekim öncesi ve sonrası tarımsal faaliyetlerinizi finanse etmek ya da hasat toplama dönemindeki nakit ihtiyacınızı karşılamak amacıyla "Tarım Destek Kredisi"ni ürün deseninize/hasat döneminize uygun olarak, 48 aya varan vadelerle kullanabilirsiniz.

İster sıfır kilometre, ister ikinci el olsun; traktör, biçerdöver ve benzeri tarımsal ekipman alımlarınızın finansmanında kullanmanız için Traktör ve Tarım Makinaları/Ekipmanları Kredisi uygun faiz oranları ve 60 aya varan esnek vade seçenekleri ile hizmetinizde...

Kredi limitinin belirlenmesinde;

 • Yeni (Sıfıır km) traktör alımlarında, traktörün KDV dahil fatura bedelinin azami %70’i,
 • İkinci el traktör alımlarında kasko bedelinin azami % 50’si, 
 • Yeni (0 km) biçerdöver, pamuk toplama makinası, pancar sökme makinası gibi yürür aksama sahip makina alımlarında KDV dâhil fatura bedelinin azami %70’i, 
 • Yeni tarım makinası/ekipmanı alımlarında, KDV dâhil fatura bedelinin azami %70’i dikkate alınmaktadır.

Seranızın yapımı, mevcut seranızın büyütülmesi, modernizasyonu için ya da tohum, zirai ilaç, ısıtma vb. işletme giderlerinizin karşılanması için Sera İşletme ve Sera Yapım Kredisi kullanabilirsiniz. İşletme Kredisi olarak 24 aya varan vadeler, Sera Yapım kredisi olarak ise 48 aya varan vadelerle, 3/6/9/12 ayda bir eşit taksitlerle ödeme imkanından yararlanabilirsiniz. 

Ayrıca, Sera yapımında 1 yıla, işletme kredilerinde 6 aya varan ödemesiz dönem verilebilmekte, kredinizin vadesi ve ödeme şekli hasat döneminize uygun olarak belirlenebilmektedir.

“Topraksız Tarım” yapmak isteyen işletmeler; üretim yapacağınız arazi, konstrüksiyon (sera iskeleti, sera örtüsü, havalandırma), ısıtma sistemi, sulama, gübreleme, iklimlendirme sistemleri, fog sistemi, ısı ve gölgeleme perdesi, jeneratör, trafo gibi her türlü ana yatırımlarınız için “Topraksız Tarım Kredisi” kullanabilirsiniz.

TL ve YP olarak kullandırılan, üst limiti projenize göre tespit edilen kredimiz; Yatırım ve İşletme kredisi olarak verilmektedir. Yatırım kredileri 2 yıldan az olmamak kaydıyla azami 5 yıl vadeli, işletme kredileri ise azami 2 yıl vadeli olarak sizlere sunulmaktadır.

Ayrıca ödemesiz dönemde öngörülebilen Topraksız Tarım kredisinin vadesi ve ödeme şekli, hasat döneminize uygun olarak belirlenebilmektedir.

TMO Makbuz Senetleriniz Halkbank'ta hemen nakde dönüştürülüyor...

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ürününü teslim eden gerçek veya tüzel kişilere, TMO tarafından verilen Makbuz Senedi karşılığında, Bankamızdan kredi imkanı sunulmaktadır.

Kredi konusu ürünler;

 • Arpa,
 • Yulaf,
 • Buğday,
 • Tritikale,
 • Mısır,
 • Çeltik olarak belirlenmiştir.

Kredini azami limiti, Makbuz Senedi tutarından TMO tarafından yapılacak kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden belirlenmektedir.

Tarımsal üretim faaliyetlerinde Modern Sulama Sistemlerini kullanmak ve bu yolla verimini artırmak isteyen, Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi sahibi, zirai kazanç sağlayan çiftçiler ile tarımsal üretim faaliyetinde bulunan tarımsal işletmeler/firmalar ‘‘Tarımsal Sulama Sistemleri Kredisi’’ kullanabilirler. 

‘‘Tarımsal Sulama Sistemleri Kredisi’’ ile Damla Sulama, Yağmurlama ve Hareketli Yağmurlama Sulama sistemleri kurulum ve makine/ekipman alımları kredilendirilebilmektedir. 

Damla Sulama ve Yağmurlama Sulama Sistemleri için kredi vadesi azami 5 yıl, Hareketli Yağmurlama Sulama Sistemi için ise kredi vadesi azami 3 yıl olup, geri ödeme şekli hasat dönemlerine uygun olarak belirlenebilecektir. 

Kredi kullandırımında;

Hareketli Yağmurlama Sulama Sisteminde; KDV dahil proforma faturanın azami %70’i,

Damla Sulama ve Yağmurlama Sulama Sistemlerinde; faturalandırılan projenin azami %75’i değerlendirilecektir.

Çeltik üretiminiz için; tohum, dikim, gübreleme, sulama gibi ekim öncesi ve sonrası ihtiyaçlarınızı finanse etmek ya da hasat toplama dönemindeki nakit ihtiyacınızı karşılamak amacıyla "Çeltik Kredisi"ni ürün deseninize/hasat döneminize uygun olarak, 12 aya varan vadelerle kullanabilirsiniz.

Bankamız, IPARD–Kırsal Kalkınma Hibe Programından hibe almaya hak kazanan firmalara;  proje yatırım tutarının %75’ine kadar ön finansman kredisi ile destek sağlamaktadır.

 • Krediden, azami 2 yıl anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami  7 yıla varan vadeler ile 3/6 ay periyotlu  ödeme seçenekleriyle yararlanabilinecektir.

IPARD -Kırsal Kalkınma Hibe Programı Kredisi başvuruları; TKDK tarafından belirtilen kriterlere uygun şekilde hazırlanan başvuru paketi ile Şubelerimize yapılabilir.

Tarımsal üretim yaptığınız mevcut arazinin büyütülmesi veya yeni tarımsal arazi (tarla,sera,bahçe vb.) alımlarınıza yönelik nakit ihtiyacınızı karşılayabilir, ürün deseninize/hasat döneminize uygun olarak 60 aya varan vadelerle kullanabilirsiniz.