Savunma Sanayii

Destek Kredisi

Savunma Sanayii Destek Kredisi

Halkbank'tan bir destek de Savunma Sanayiine!

Ülkemizin stratejik öneme sahip sektörlerinin başında yer alan Savunma Sanayii’nin desteklenmesi, Savunma Sanayii sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi firmaların, sektörün nitelikli tedarikçileri olabilmeleri için, gerekli olan teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi aşamasında finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması hedefiyle “Savunma Sanayii Destek Kredisi” oluşturulmuştur.

 Kredi, firmaların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçları ile TL/YP teminat mektubu ve diğer gayri nakit kredi işlemleri için  uygun faiz oranları ile kullandırılacaktır.

  • Yatırım Kredileri ile, Savunma Sanayii sektörünün tedarikçisi olan firmaların makine, teçhizat vb. sabit kıymet yatırımlarının finansmanı sağlanacaktır.
  • İşletme Kredileri ile, Şirketlerin faaliyet döngüleri için gerekli olan, işletme sermayesi ihtiyacını doğuran hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, personel giderleri, faaliyet giderleri, hizmet teminine yönelik harcamalar vb. karşılanabilecektir.

Kredi Limiti: Kredinin üst limiti işletme kredilerinde firma kredi değerliliğine göre, yatırım kredilerinde ise proje bazında belirlenecektir.
Kredi Türü: Aylık Eşit Taksitli veya Dönemsel Taksitli (3 ya da 6 ayda bir ödemeli)
Kredi Vadesi: İşletme kredilerinde azami 1 yıl ödemesiz dönem olmak üzere toplam 4 yıl vade, Yatırım Kredilerinde azami 2 yıl ödemesiz dönem olmak üzere toplam 7 yıl vade uygulanabilecektir.

1. KOBİ Savunma Sanayii Masraf Paketi

Krediden faydalanacak KOBİ'lere detayları aşağıda yer alan KOBİ Savunma Sanayii Masraf Paketi 6 boyunca ücretsiz olarak sunulacaktır.

KOBİ Savunma Sanayii Masraf Paketi

İşlemler

Halkbank Şubelerinden

Aylık Paket Fiyatı

EFT

5 Adet

6 Ay

Ücretsiz

Havale

10 Adet

Çek Karnesi (TL)

1 Adet

Diğer Banka/Bankamız Çek Tahsilatı

Sınırsız*

* 499 ile sınırlıdır.