VİA Bilgisayar Sistemleri

ZOR UYGULAMALARA HIZLI ÇÖZÜMLER

VİA Bilgisayar Sistemleri 2012'de kurulduktan sonra onlarca farklı yazılım ile güçlükle gerçekleştirilen projelere tek bir pratik çözüm getiren fonksiyonel yazılımlarıyla adından bahsettirdi. Şirketin geliştirdiği medya varlık yönetimi ve akıllı dershane yazılımı ise VİA'nın imza ürünleri oldu.

Haber: Tarık Dağlı

2012'de kurulan VIA Bilgisayar Sistemleri Ltd. şirketi bilgi ve iletişim teknolojilerinde entegrasyon, Ar-Ge ve danışmanlık, veritabanı yönetim sistemleri hizmetiyle faaliyetlerine başladı. Şirket, bilgi ve iletişim teknolojileri entegrasyonu kapsamında; sistem mühendisliği bütünlüğü çerçevesinde ihtiyaçların tespiti, ihtiyaç analizi, modellenmesi, projelendirme, çözüm uygulamaları ile millî, hızlı ve güvenilir çözümler üretti. Ar-Ge ve danışmanlık hizmetleri kapsamında ise teknoloji yönetimi, teknolojik yararlanım, ticarileşme/pazarlama, teknoloji transferi, girişimcilik, inovasyon, proje yönetimi, savunma sanayi teknolojileri, veritabanı yönetimi, bulut yönetimi konularında hizmetler sundu. Ayrıca şirketin veritabanı yönetim sistemleri kapsamında; özellikle Oracle veritabanı yönetim sistemleri, Real Application Clusters (RAC), Veri ambarlama, veritabanı güvenliği, orta katman çözümleri, servis odaklı mimari, iş zekası çözümleri konularında hizmetler sunuldu.

Ar-Ge'ye büyük önem veren firma bu sayede örneği olmayan farklı alanlarda projeler geliştirdi. Şirket 'Yazılım geliştirme faaliyetlerinde bilgi güvenliğinin sağlanması' alanında Türkiye'de ilklere imza attı. Silahlı Kuvvetlerin sağlık üzerine eğitim yapan en büyük kurumlarından birinde fakülte ve yüksek okul seviyesinde etkin dershane yönetim yazılımı ihtiyacını kendi geliştirdiği bilgisayar destekli akıllı dershane yazılımı ile çözen şirket bu iş ile sektörde aranan markalar arasına girdi. Her biri farklı binalarda ve farklı ağ yapılarında eğitim veren, ayrıca yoğun olarak kullanılan dershanelerde 300 farklı lisanslı yazılım kullanılırken VİA tek bir yazılımla sınıf yönetimi, yazıcı yönetimi, aygıt yönetimi, ekran yönetimi gibi özelliklerin kolayca kullanılmasına imkan sağladı.

Şirketin esas ses getiren projesi ise Medya Varlık Yönetimi yazılımı oldu. Her türlü analog veya dijital medyanın (Video, resim, müzik, doküman) elektronik ortama aktarılarak tanımlanmış standartlar doğrultusunda arşivlenmesi ve yönetilmesini amaçlayan yazılım alanında adeta çığır açtı. Şirketin geliştirdiği Medya Varlık Yönetimi kapsamında; medya varlıklarının korunması, yönetilmesi, üretilmesi ve işlenmesine yönelik medya servis sağlayıcısı, medya değişim platformu, içerik hazırlama ve kataloglama servislerini çoklu ortamlarda çoklu formatlarla destekleyerek müşterilerine sunan VİA, kullanıcıların, çeşitli videolar arasında istedikleri görüntüleri seçmeleri ve bunları tedarik etmelerini sağlayarak büyük bir projeye tek başına imza attı.

Şirketin kurucusu İlker Yoncacı, VİA'nin gelecek hedeflerini ise şu sözlerle anlattı: Temel amacımız bilgi ve iletişim teknolojileri entegrasyonu kapsamında; sistem mühendisliği bütünlüğü çerçevesinde ihtiyaçların tespiti, ihtiyaç analizi, modellenmesi, projelendirme, çözüm uygulamaları ile millî, hızlı ve güvenilir çözümler üretmek oldu. Ar-Ge'ye verdiğimiz önem inovatif karakterimiz sayesinde müşterilerin belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda daha önce örneği olmayan projelere imza attık. Yeni sistemler geliştirmek için çalışmalarımız hiç bitmedi. Son olarak afet Yönetimi kapsamında enkaz altındaki canlıların daha hızlı tespit edilmesine ve kurtarılmasına yönelik bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bundan sonra da dünyada benzeri olmayan ve VİA imzası taşıyan sistemler ile uluslararası alanda tanınan bir marka haline gelmeyi amaçlıyoruz.