Seramdent Diş Seramikleri ve Nano Malzemeler

ÜRETMEK YETMEDİ MARKA DA GEREKTİ!


Türkiye'de yakın zamana kadar diş protezi malzemelerinin tamamı yurt dışından gelirken Seramdent, Türkiye'nin ilk protez malzemelerini üretti. Firma, Ar-Ge sayesinde dünyadaki mevcut ürünlerden daha yüksek mekanik ve estetik özelliklere sahip ürünler tasarladı ve kendi markaları ile sektöre damga vurdu.

                                                                                                                                  Haber: Tarık Dağlı

Dr. Güray Kaya doktora eğitimini tamamladığı diş protez malzemeleri alanında Türkiye’nin tamamen yurtdışına bağımlı olmasını göz önüne alarak, 2010 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile Seramdent'i kurdu. Seramdent bu proje sayesinde mevcutlarından çok daha yüksek mekanik özelliklere sahip yeni bir diş protez malzemesinin üretimini sağlayarak bir ilke imza attı. Firmanın ikinci ürünü olan Prozir marka dental zirkonya bloklar ile bu üründe yurt dışına bağımlılığın önüne geçildi. Ar-Ge ve İnovasyon Programları'na hız veren şirket kısa süre içinde piyasadaki mevcut ürünlerden çok daha yüksek mekanik ve estetik özelliklere sahip “Nanozir” ve “Zirmax” markalarında iki farklı ürün daha piyasaya çıkarttı. Bu ürünler sayesinde dünyada bir eşi daha olmayan protezlere imza atan Seramdent kısa sürede diş protezleri ve nano malzemeler pazarında Türkiye'nin yurt dışına bağımlılığını kırdığı gibi tüm dünyaya kendi icat ettikleri ürünleri de satmaya başladı.

Şirketin kurucularından Güray Kaya, Seramdent'in yaklaşık beş yıllık macerasını ise şöyle anlattı: "Bu sektörde yakın zamana kadar Türkiye'de üretilen ürün yok gibiydi. 'Yapılabilecek olsaydı şimdiye kadar yapılamaz mıydı?' yerine 'İlk yapan niye biz olmayalım' düşüncesi ile yola çıktık. Üretiyor olmak ile yetinmeyip alanımızda daha iyi daha yeni neler yapabiliriz diye sorguladık. Ar-Ge’ye verdiğimiz önem neticesinde inovatif bir işletme haline geldik. Ve sadece Türkiye'de değil dünyada denenmemiş ürünleri geliştirmeyi başladık."