BAİB Mustafa Satıcı

1. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) faaliyetlerini 2 ana başlıkta ele almamız gerekir. Bunlardan birincisi Birliğimize üye ihracatçı firmaların ihracat ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmektir. İkincisi ise firmalarımızı ihracata teşvik edip, ihracatçı firmalara yeni pazarlar kazandırmak, yurt dışı pazarlama faaliyetleri ile ihracat rakamlarımızı artırmak, eğitimlerle firmalarımızın vizyonunu genişletmektir.

Bu çerçevede BAİB olarak yıl boyu çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Ekonomi Bakanlığımızın desteği ile Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projeleri yürütmek, Antalya fuarlarına eş zamanlı yurtdışından alıcı firmalar ile ihracatçılarımızın B2B görüşmeler yapabildikleri alım heyetleri düzenlemek, yurt dışı fuarlara katılarak bölgemiz ve ülkemiz ürünlerinin tanıtımını yapmak, Ekonomi Bakanlığımızın ve diğer Devlet kurumlarımızın ihracatçı firmalarımıza sunduğu desteklere, sektörümüzle ilgili yaşanan son gelişmelere yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek, sektör temsilcilerinin, uzmanların, akademik çevrelerin bir araya geldikleri toplantı, panel ve seminerler organize etmek, özellikle ihracatımız için alternatif pazarlar bulabilmek ve halihazırda var olduğumuz pazarlarda bölgemiz ürünlerinin paylarını arttırabilmek adına arge çalışmaları yürütmek gerçekleştirdiğimiz çalışmalardandır.

 

2. Birliğinin toplamda kaç ili kapsıyor ve bünyenizde toplam kaç üyeniz var?

Bölgesel bir birlik olarak faaliyet gösteren BAİB adından da anlaşılacağı gibi Batı Akdeniz illerini kapsıyor. Bu kapsamda Birliğimiz Antalya, Burdur ve Isparta üçgeninde bulunan, yaş meyve sebzeden maden ürünlerine, ağaç orman ürünlerinden kimyaya 25 farklı ihracat sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımıza hizmet vermektedir. Güncel üye sayımız ise 6 bin 97’dir.

 

3. Birliğinizin yıllık toplam ihracat rakamlarını ve bu rakamları oluşturan firma profillerini genel olarak paylaşabilir misiniz?

Bu yıl 10 Aralık 2017 tarihi itibariyle Birliğimizin ihracat rakamı 1 milyar 588 milyon dolardır. 2016 yılını 1,4 milyar dolar ihracatla kapatmıştık. 10 Aralık itibariye ihracatımızda yüzde 19,5 oranında artış yaşandı. Yılsonunda ihracat rakamlarımızın 1,7 milyar doları aşacağını öngörüyoruz.

Üyelerimiz arasında Türkiye geneli ihracatta ilk 500 Listesine giren firmaların yanı sıra pek çok da küçük ve orta ölçekli işletme bulunuyor. Tüm bu firmaların bir araya gelen sinerjileri bölge ihracatının giderek artan bir hızla artmasına vesile olmakta.

 

4. Batı Akdeniz bölgesinin ihracatında lokomotif sektör hangisi?

İhracatımızdan en çok pay alan sektörler dağılımına baktığımızda, yukarıda da belirttiğim üzere, lokomotif sektörlerimiz yaş meyve sebze ve mermer ağırlıklı madenciliktir.

Daha yakından bakacak olursak, 2017 yılında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörümüz 473 milyon dolar ihracat ile madencilik ürünleri olurken, ikinci sırada 376 milyon dolar ile yaş meyve ve sebze ve üçüncü sırada 171 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamülleri sektörü gelmektedir.

Diğer bir deyişle, İhracatımızın 10 Aralık itibariyle yaklaşık 850 milyon dolarını yaş meyve sebze ve maden sektörü gerçekleştirmiştir.

Diğer taraftan, ağaç orman ürünleri, kimya ve demir-çelik sektörlerimiz de önemli ölçüde ihracat ile rakamların gelişmesine destek sağlamaktadır.

 

5. Üyeleriniz arasında yaklaşık olarak kaç KOBİ bulunuyor ve ağırlıklı olarak hangi sektörlerde faaliyet gösteriyorlar?

Biraz öncede bahsettiğim gibi firmalarımız arasında pek çok küçük ve orta ölçekli işletme bulunuyor. Bu işletmeler; yaş meyve sebze, mermer, ağaç-orman, kimya, demir-çelik, savunma ve havacılık, makine, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon, otomotiv endüstrisi, iklimlendirme, elektrik-elektronik, çimento ve toprak ürünleri, mücevher, deri ve mamulleri, su ürünleri, meyve sebze mamulleri, hububat- yağlı tohum ve mamulleridir.

 

6. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2023 ihracat rakamı hedefi oldukça iddialı: 500 milyar dolar. Birlik olarak bu rakama ulaşmada hiç kuşkusuz sizin de payınız büyük olacak. Bu çerçevede önümüzdeki 7 yıl içinde ne gibi projelere imza atmayı planlıyorsunuz?

Bu büyük hedefe ulaşmak için öncelikle ihracatçı firmalarımızın sayısını artırmalıyız. Ve aynı doğrultuda firmalarımızın ihracat rakamlarını artırmalıyız.

Bunun için URGE Projeleri düzenliyoruz. URGE Projeleri, firmalarımızı gelişen ve değişen dünya şartlarına göre kendilerine şekil vermede etkili olduğu gibi yeni pazarlar bulmada da büyük katkı sağlıyor. Bu çerçevede halen devam eden URGE Projelerine yenilerini ekleyeceğiz. Firmalarımızı alternatif pazarlarına götürerek, buradaki ithalatçılarla buluşturacağız. Her ziyaret ülkemize ihracat olarak geri dönecektir. Bunu daha önce gerçekleştirdiğimiz URGE Projelerinde gördük. Mermer sektörümüz ABD’yi alternatif pazar olarak hedefine koydu. Ve URGE Projesi kapsamında ABD’ye kısa sürede 3 ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde gidilen bölgenin önemli doğaltaş ithalatçılarına, mimari proje uygulayıcılarına iş ziyaretleri gerçekleştirildi. Firmalarımız ABD’li firmalara kendilerini ve ürünlerini tanıttı. Potansiyelimizi gözler önüne serdi. Bunun neticesinde daha düne kadar en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında alt sıralarda bulunan ABD, bugün en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz 5 ülke arasında 69 milyon dolar ile 4.sırada.

Bu kapsamda, yeni pazarlara erişmek için çalışmalarımızı da hızla sürdürüyoruz.

Diğer taraftan, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım göstererek bölgemiz ürünlerinin görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmak üzere çalışıyoruz.

Gerek yurtdışında, gerekse yurtiçi fuarlarda, yabancı ithalatçılar ile ihracatçı firmalarımızın birebir görüşmelerini ve iş bağlantıları kurmalarını sağlayacak organizasyonlar düzenlemeye ağırlık veriyoruz.