Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği, AB Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu hale getirildi

Su kalite sınıfı renk kodlarından "çok kirlenmiş su"ya karşılık gelen ve "kırmızı" renkle ifade edilen 4'üncü sınıf su kalitesi, AB Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu hale getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği'nde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, belirli kirleticiler için çevresel kalite standartları ulusal düzeyde Bakanlıkça belirlenecek.

Yer üstü su kaynaklarında iyi su durumuna ulaşılabilmesi için söz konusu kirleticiler ve öncelikli maddeler için verilen çevresel kalite standartları sağlanacak.

Herhangi bir belirli kirletici ve/veya öncelikli maddeye ait tekil izleme verisi ise maksimum izin verilebilir çevresel kalite standardı (MAK-ÇKS) ile karşılaştırılacak.

Su kütlesinin nihai durumu, ekolojik ve kimyasal durumlarının birlikte değerlendirilmesi neticesinde tespit edilecek. Durum tespitinde belirleyici olan ekolojik durum olacak. Kimyasal kalite parametreleri izleme neticelerinin, çevresel kalite standartlarını aşması halinde tespit edilen kimyasal durum, nihai durumu asgari orta seviyeye düşürecek.

Yer üstü su kütlelerinin nihai durumu ile ekolojik ve kimyasal durumlarını gösteren haritalar Bakanlıkça hazırlanacak.

Baraj göllerinde minimum su kotundaki rezervuar alanının Bakanlıkça özümleme kapasitesi belirlenene kadar, en fazla yüzde 3'üne kadar alanda Bakanlığın uygun görüşüyle balık yetiştiriciliği tesislerinin kurulmasına izin verilecek.

Göl, gölet ve baraj göllerinin trofik seviyeleri istenen sınıflandırmaya göre belirlenecek.

Su kalite sınıfı renk kodlarından "çok kirlenmiş su"ya karşılık gelen ve "kırmızı" renkle ifade edilen 4. sınıf su kalitesi, ilgili tablodan çıkarılarak, AB Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu hale getirildi.