KOSGEB bir yılda 9 teknoloji geliştirme merkezini destek kapsamına aldı

KOSGEB tarafından, son bir yılda 7'si üniversite, 2'si özel şirket olarak üzere 9 Teknoloji Geliştirme Merkezleri Destek Programı başvurusu kabul edildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanlığı, Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) Destek Programı başvurusu kabul edilen İstanbul Gelişim Üniversitesinin ilaç, tıbbi cihaz gibi konularda faaliyet göstereceği merkezine 3,4 milyon lira, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin akıllı şehir ve ulaşım gibi temalarda çalışacak merkezine de 2,3 milyon lira destek sağlayacak.

KOSGEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Başkanlık, TEKMER Destek Programı kapsamında kurum ve kuruluşları, teknoloji tabanlı kuluçka merkezi kurmak ve girişimci ile start-up’lara yönelik iyileştirici ve geliştirici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak için destekliyor.

Söz konusu destek programının içeriğinde geçen yıl başında revizyon yapıldı. Bu kapsamda KOSGEB, artık TEKMER'leri kurmak yerine, kurulacak merkezlere destek vermeye başladı.

Son bir yılda 7'si üniversite, 2'si özel şirket olarak üzere 9 TEKMER başvurusu kabul edildi. Bunlardan İstanbul Aydın Üniversitesi, Ekol Grup Servis ve Yönetim Hizmetleri AŞ, Başkent Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi işletici kuruluşlarını kurdu.

Yıldırım Yapı Sanayi İnşaat Petrol Gıda Ticaret AŞ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesinin ise işletici kuruluşlarını kurma işlemleri devam ediyor.

Başvurusu kabul edilen İstanbul Gelişim Üniversitesi, ilaç, tıbbi cihaz, medikal, biyoteknoloji, kimya, elektrik/elektronik ve yazılım temalarında faaliyet gösterecek bir TEKMER kurdu. Söz konusu merkezin misyonu ise biyoteknolojinin başta "Elektronik" olmak üzere diğer mühendislik dalları ile kesiştiği noktada ürün/hizmet geliştiren girişimcilerin/KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecekleri gücü elde edebilmeleri için gerekli bütün ihtiyaçların belirlenmesi ve bunların karşılanmasına yönelik atılacak adımların kurgulanması, sunulması ve uygulanması olarak belirlendi.

KOSGEB tarafından merkezin kurulması ve faaliyetlerini yerine getirmesi için 3 milyon 385 bin 475 lira destek verilmesi kararlaştırıldı.

Akıllı şehirler konulu TEKMER'e 2,3 milyon liralık destek

Başvurusu kabul edilen kuruluşlardan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi de akıllı şehirler, akıllı ulaşım, akıllı yaşam ve yönetişim, akıllı ekonomi ile çevre temalarında faaliyet gösterecek bir TEKMER kurdu. Bu merkezin misyonu ise girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi, akademik personelin bilimsel çalışmaları sonucu ortaya çıkan buluşlarının reel sektöre aktarılması, firmalara akademisyenler tarafından danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve böylece üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarının da önünün açılması ve gelecekte istihdama katkı sağlayacak işletmelerin kuruluşuna ön ayak olunması olarak belirlendi.

KOSGEB tarafından bu merkezin kurulması ve faaliyetlerini yerine getirmesi için 2 milyon 312 bin 850 lira destek sağlanmasına karar verildi.

Söz konusu 2 TEKMER'de de 1'er yönetici, 1'er uzman ve 1'er teknik personel istihdam desteklenecek.

TEKMER Destek Programı kapsamında 1 başvuru kurula sevk edildi, 9'unun kontrol ve ön değerlendirme süreçleri devam ediyor. Bunlardan 4 başvurunun yerinde inceleme aşaması tamamlandı.