Girişim sermayesi desteğiyle 34 erken aşama girişime 380 milyon liralık yatırım yapıldı

Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ile bugüne kadar 34 farklı erken aşama teknoloji tabanlı girişime yaklaşık 380 milyon liralık yatırım yapılması sağlandı.

Türkiye'deki teknoloji tabanlı girişimler çoğunlukla üniversiteler ve teknoparklardan çıkarken bu girişimcilerin sermaye ihtiyacının çözülmesi için harekete geçildi.

Bu kapsamda ülke ekonomisine katma değer sağlayacak teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapacak fonların teşvik edilmesi ve girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu TÜBİTAK tarafından "Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı" yürütülüyor.

Program için TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında iş birliği anlaşması imzalanırken bu anlaşmayla TÜBİTAK tarafından çağrıya çıkıldı. Çağrı kapsamında, TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen değerlendirme süreçleri sonunda 5 fona ilişkin karar verildi.

Tech-InvesTR Programı kapsamında, bugüne kadar 3'ü yurt dışında biri Türkiye'de olmak üzere 4 fon kuruldu ve bu fonlar yatırımlarına başladı. Söz konusu yatırım fonları, Collective Spark, Diffusion Capital Partners (DCP), 500 Startups İstanbul, Gedik Portföy Yönetimi AŞ Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu oldu.

Bu fonlarla Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Fona Katılım Protokolü imzalandı. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında kurulum işlemlerini tamamlayan Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile protokol imzalaması bekleniyor.

Yatırımcılarla proje sözleşmeleri imzalandı

Tech-InvesTR Programı kapsamında, Collective Spark fonuna yatırımcı olan ODTÜ Teknokent , Diffusion Capital Partners (DCP) fonuna yatırımcı olan ODTÜ Teknokent ve Ege Teknopark, 500 Startups İstanbul Fund II Girişim Sermayesi Fonuna yatırımcı olan Tedutech Teknoloji Transfer Danışmanlık, Gedik Portföy Yönetimi, Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna yatırımcı olan Ankara Üniversitesi Teknokent ve Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile TÜBİTAK arasında proje sözleşmeleri imzalandı.

Tech-InvesTR Programı kapsamında kurulan ve kurulacak fonlara Hazine ve Maliye Bakanlığı ile teknoloji bölgeleri yanında diğer üçüncü taraf özel yatırımcılar da ortak olarak katıldı. Fonlar bağımsız olarak yönetilip karar alırken Türkiye genelinde teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapıyor.

Kuruluş süreçlerini tamamlayarak yatırımlara başlayan 4 fon, fintek ve finansal altyapı, rakip fiyat takip, analiz ve fiyat optimizasyonu, lojistik operasyon süreçleri, kodsuz interaktif ürün rehberleri, mobil oyun geliştirme, bulut tabanlı çağrı merkezi, online danışmanlık, blok zincir, yapay zeka odaklı SuperApp pazar yeri platformu, makine öğrenmesi, giyilebilir teknoloji ürünleri, sağlık çalışanları için artırılmış gerçeklik temelli teknolojiler ile yapay zeka temelli görüntü analizi gibi alanlarda faaliyet gösteren 34 farklı erken aşama teknoloji tabanlı girişime 380 milyon liralık yatırım yaptı.

Fonlara katılan yatırımcıların erken aşama teknoloji tabanlı girişimler için ödeyeceği girişim sermayesi katkı paylarının yüzde 50'si TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde destekleniyor. Ayrıca desteklenen kuruluşa ödenen girişim sermayesi katkı payının yüzde 10'u kadar genel gider desteği sağlanıyor.

Tech-InvesTR Programı kapsamında kaynak aktarılması öngörülen 5 fonun da kurulmasıyla ulusal ve uluslararası yatırımcıların taahhüt ettiği tutarlarla birlikte yaklaşık 3 milyar liralık fon ülkede teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapmak üzere harekete geçmiş olacak. Bu tutarın gelecek 5 yıl içinde ülkemizdeki 150 erken aşama teknoloji tabanlı girişime yatırım olarak dönmesi bekleniyor.