Kadın Girişimci Kredisi

Kadın Girişimci Kredisi

Ekonomik gelişmede, istihdamı arttırmada ve sürekli üretim ile satış organizasyonunda önemli rol üstlenen Kadın Girişimcilere, Halkbank’tan tam destek!

Bir iş fikrine dayalı olarak ilk defa iş kuracak ya da işini kurmuş olan Kadın Girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla “Kadın Girişimci Kredisi” oluşturulmuştur.

Kadın Girişimcilerin kullanabileceği azami kredi limiti;

  • İşini kurmuş olan kadın girişimciler için azami 150.000 TL,
  • Yeni iş kuran kadın girişimciler (6 aydan kısa süredir faaliyette bulunan) için azami 100.000 TL’dir.

Kadın Girişimcilere yukarıda belirtilen azami limitler dışında; asgari 5 bin TL Ticari KMH (Dost Hesap) ve asgari 5 bin TL limitli Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı ürünleri sunulacaktır.

  • Kredi vadesi; azami 6 ay Anapara Ödemesiz Dönem olmak üzere toplam azami 36 Ay’dır.
  • Kredi, Aylık Eşit Taksitli olarak kullandırılabilecektir.
  • Ödemesiz dönem faizleri aylık veya 3 ayda bir tahsil edilecektir.
  • Kredi vadesi boyunca Kadın Girişimcilerden Havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacaktır.

Kredi başvurusu esnasında Kadın Girişimcilerin aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları gerekmektedir;

  • Gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %50’si başvuru tarihi itibarıyla Kadın Girişimcilere ait olan tüzel kişi işletmeler başvuruda bulunabilecektir.
  • Kadın Girişimcinin krediyi kullanabilmeleri için işletmeyi kurmuş olması veya bir işyeri kurmadan ikametgâhını işyeri olarak kullanan girişimcilerde, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi’nden alınmış vergi mükellefi olduğunu gösteren belge aranacaktır.
  • Kredi talebinde bulunan Kadın Girişimci, sahibi/ortağı olduğu işletmenin yönetimine ve faaliyetine aktif olarak katılıyor olmalıdır.
  • Tüzel kişi şirketlerde birden fazla kişinin Kadın Girişimci kriterlerine uygun olması halinde, yalnızca bir girişimci kredi kullandırılabilecektir.