KOSGEB Uzman Girişimci Kredisi

Bankamız ile KOSGEB arasından imzalanan “KOSGEB Uzman Girişimci Kredisi” protokolü ile Girişimci Firmalara ve Kadın Kooperatiflerine finansman desteği sağlanması hedeflenmektedir. İlgili işletmelerin ve kadın kooperatiflerinin, KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif, KOBİ Beyannamesi güncel ve onaylı, KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan işletme olması gerekmektedir.

  • Girişimci Firmalar: KOSGEB desteği ile işini kurmuş ve “İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet Konuları Tablosu”nda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren girişimciler kastedilmektedir.
  • Kadın Kooperatifleri: Asgari 7 gerçek kişi ve/veya kamu veya özel hukuk tüzel kişi ortak ile kurulan, ortaklarının en az %50’si kadın olan, Ticaret Sicile tescil edilerek tüzel kişilik kazanan, kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri T.C. Ticaret Bakanlığı’nca gerçekleştirilen ve “İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet Konuları Tablosu”nda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren kooperatifler.

Girişimcilere, KOSGEB tarafından sağlanacak 3 puan faiz desteği ile kredi imkanı sunulmaktadır.

Kredi Limiti:  300.000 TL

Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde azami 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 36 ay vade uygulanabilecektir.