Orta ve Uzun Vadeli (OUV) Yatırım ve Proje Kredisi

Firmaların, yatırım, işletme sermayesi vb. ihtiyaçlarının karşılanması ve bu kapsamda geliştirmeyi tasarladıkları projelerinin desteklenmesi amacıyla kullandırılmaktadır.

Kredinin Özellikleri:

 • Kredi, yatırım kredisi olarak 3 yılı ödemesiz dönemli toplam 10 yıl vadeli ve işletme kredisi olarak da 1 yılı ödemesiz dönemli toplam 5 yıl vadeli olarak kullandırılabilir.
 • Faizler, sabit, değişken veya Trlibor, Libor ve Euribor’a endeksli olarak belirlenir ve ödemesiz dönem de dahil olmak üzere
  3 veya 6 ayda bir tahakkuk ve tahsil edilir.
  Kredi, TL veya YP olarak kullandırılabilmektedir.
 • Kredinin üst limiti işletme kredilerinde firma kredi değerliliğine göre, yatırım kredilerinde ise proje bazında belirlenir.

OUV Yatırım Kredileri Kullanım Amaçları;

 • Sabit kıymet alımı,
 • Komple yeni yatırımları,
 • Tevsi ( modernizasyon, kalite yükseltici, kapasite arttırıcı vb. ) yatırımları,
 • Yenileme yatırımları,
 • Şirket devralma, satın alma ve birleşme faaliyetlerinin finansmanı,
 • İşletme sermayesi ihtiyaçları bu kredi kapsamında değerlendirilebilecektir.

Finansal Destek Kredisi

Halkbank Finansal Destek Kredisi, kuruluşunuzun işletme sermayesinin desteklenmesi ve ekipman, demirbaş alımı gibi yatırımların finansmanı amacıyla kullandırılır. Kuruluşunuza, geri ödemeleri hem dönemsel, hem de aylık eşit taksitler halinde yapma kolaylığı sunar.

Yurtdışı Kaynaklı OUV

Yurtdışı kaynaklı orta ve uzun vadeli proje kredileri içinde; 2 yılı ödemesiz 7 yıl vadeli olarak kullandırılan Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kaynaklı kredi, yatırım kredisi olarak 2 yılı ödemesiz 7 yıl vadeli/işletme kredisi olarak 1 yılı ödemesiz 4 yıl vadeli olarak kullandırılan Dünya Bankası kaynaklı kredi, 2 yılı ödemesiz 7 yıl vadeli olarak kullandırılan Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) kaynaklı krediler sayılabilir.

 

Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;