• Güniçi Nakit İhtiyaçlarınıza Çözüm

  
Güniçi TL Nakit Kredi;
 
Firmanızın gün içindeki provizyon açığı ve/veya havale gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılabilecek bir kredidir. Kredi riski en geç gün sonunda kapatılır.