• Teknokentlerde Girişimcilik

Teknokentler girişimci, sanayici, araştırmacı ve üniversiteleri bir araya getirerek yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmektedir. Kısacası teknokentler birer fikir fabrikasıdır.

Teknokentlerde tamamlanan ve üzerinde çalışılmaya devam edilen 30 bin civarındaki proje, bu alandaki muazzam büyüme potansiyelini göstermektedir. Bu projelerin büyük çoğunluğu yazılım, bilişim, elektronik ve ileri malzeme teknolojileri ile ilgilidir. Bunları sırasıyla tasarım, nanoteknoloji, biyoteknoloji, otomotiv, tıp teknolojileri ve yenilenebilir enerjileri takip etmektedir.
 
Teknokentlerde Kimler Yer Alabilir?

 • Yüksek teknoloji kullanan yerli ve yabancı firmalar
 • Teknokentlerde Ar-Ge birimi kurmak isteyen firmalar
 • Yeni Ar-Ge projeleri gerçekleştiren firmalar
 • Üniversite, ileri teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkezinin imkanlarını kullanarak yazılım ya da yenilikçi teknolojiler geliştirmek isteyen KOBİ’ler
 • KOSGEB’in TEKMER’lerinde büyüyen firmalar
 • Ticarileştirilebilecek fikri olan genç girişimciler
Rakamlarla Teknokentler 
 
İstanbul’dan Erzurum’a, Trabzon’dan Mersin’e kadar Türkiye’nin her köşesine yayılan teknokentlerin toplam cirosu 35 milyar TL’ye yaklaştı. Teknokentlerin toplam ihracatı ise 2,4 milyar dolara yükseldi.
 • Kurulan Bölge Sayısı: 63
 • Faal Teknokent Sayısı: 51
 • Şirket Sayısı: 4.217
 • Tamamlanan ve Devam Proje Sayısı: 29.317
 • İstihdam: 33.293