KOBİ'nin Yanında Poliçesi

Sizin için hazırladığımız KOBİ'nin Yanında Poliçesi ile 165 TL değerindeki 65 TL'ye alabilir, üstelik 20 TL ParafPara kazanabilirsiniz!

20 TL Paraf Para kampanyası sadece Paraf KOBİ ile yapılan sigorta ödemelerinde geçerlidir.

TEMİNATLAR

TEMİNAT ADI TEMİNAT BEDELİ BRÜT PRİM
VEFAT 60.000 TL 65,00 TL
SÜREKLİ SAKATLIK 60.000 TL
ACİL SAĞLIK 6.000 TL
İFLAS 20.000 TL
İŞ DURMASI KAYNAKLI KREDİ FAİZ ÖDEMESİ 42.000 TL

TEMİNAT AÇIKLAMALARI 

KAZA SONUCU ÖLÜM TEMİNATI : Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına giren bir kaza neticesinde vefatı halinde poliçede yazılı sigorta bedeli, Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde poliçede yazılı lehtar ya da sigortalının kanuni varislerine ödenir.

KAZA SONUCU SÜREKLİ SAKATLIK TEMİNATI: Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucu bedeni olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda kendisine poliçede yazılı limitler ve Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde Sürekli Sakatlık tazminatı ödenir

ACİL SAĞLIK:Poliçede  belirtilen bir kaza sonucu ölüm veya sakatlık için 1 gece hastanede yatmayı gerektiren ve  hastanede verilen  Acil tıbbi ve cerrahi tedavi hizmetlerini içerir. Acil  yardım telefonu 444 1 545 tir. 

İFLAS:Sigortacılar, Sigortalı Kişiyi (Sigortalı Kişinin bir çalışan değil, ticaret siciline kayıtlı bir iş sahibi / tacir  olması şartıyla), Sigortalı Kişinin (iflas için başvurunun yapıldığı tarihte geçerli, çıkarılmış sermayesinin en az %20sine sahip olduğu Şirketin, 2004 sayılı İcra-İflas Kanunu hükümleri çerçevesinde iflas etmesi halinde, yasal mevzuatın amir hükümleri ve iş bu poliçenin limitleri dahilinde  devreye girecektir. Bu bölüm tahtında teminat yalnızca,

(a)Söz konusu Şirketin bu poliçenin başlangıç tarihinden önceki 12 aydan daha uzun bir süre faaliyette olması ve bu süre içindeki son mali yılda kar elde ettiğini gösteren hesapları ibraz etmesi

(b)İlgili mahkemenin söz konusu şirketin iflasına karar vermesi kaydı ile geçerli olacaktır.

İŞ DURMASI KAYNAKLI KREDİ FAİZ ÖDEMESİ: Sigortalıya ait işyerinin, Yangın ve yangına bağlı ek teminatlar (dahili su, fırtına, taşıt çarpması, duman, GLKHHKNH ve terör) sonucu tam veya kısmi olarak 14 günden (336 saatten) fazla iş kaybına maruz kalması halinde, poliçede belirtilen limitler ve kloz şartları çerçevesinde  verilen teminattır. 

 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını haizdir.

Konut Poliçesi

Paraf KOBİ ile Konut Poliçesi %20 indirimli!  

Konut Sigortası, evinizi ve içindeki eşyalarınızı yangından depreme , hırsızlıktan su baskınlarına, ferdi kaza ve üçüncü şahıs sorumluluk ile elektronik cihaz teminatına kadar,en çok maruz kalınan risklere karşı teminat altına alan bir sigorta türüdür.

TEMİNATLAR

YANGIN BİNA 

YANGIN EŞYA 

ZORUNLU  DEPREM İHTİYARİ

DEPREM BİNA 

DEPREM EŞYA

EK TEMİNATLAR

GREV LOKAVT VE H.H -KÖTÜ NİYETLİ HAREKETLER-TERÖR 

YANGIN MALİ MESULİYET

HIRSIZLIK

ELEKTRONİK GÖRSEL CİHAZ HASARLARI 

GÖRSEL İŞİTSEL CİHAZLAR

CAM KIRILMASI

FERDİ KAZA  TEMİNATI 

ÖLÜM VE SÜREKLİ SAKATLIK TEMİNATI 

TEDAVİ MASRAFLARI 

İŞSİZLİK TEMİNATI 

ACİL SAĞLIK TEMİNATI 

HUKUKSAL KORUMA 

KONUT YARDIM 

KOMBİ KLİMA BAKIM  TEMİNATI 

TEMİNAT AÇIKLAMALARI

Yukarıdaki  teminatların tamamının seçilmesi  halinde ek olarak  aşağıdaki  teminatlarda  verilmektedir. Poliçe klozlarında açıklamalar  şeklinde  yer almaktadır.

1.KİRACI BOYA BADANA MASRAFLARI: Eşya sigorta bedelinin azami % 5'ine kadar teminat kapsamındadır.

2.İKAMETGAH DEĞİŞİKLİK GİDERLERİ: 4 ayı geçmemek üzere geçici nitelikteki bir konut için yapacağı makul ölçüdeki masraflar azami ödenecek tazminat miktarı 2.000.-(İKİBİN).-TL ile sınırlıdır.

3.İKAME BEDELİ: Konut binasında meydana gelecek ve bina sigorta bedelinin % 5'ine kadar dahildir

4.ENKAZ KALDIRMA GİDERLERİ: Sigorta bedelleri toplamının % 4'üne kadar teminata alınmıştır.

5.KİRA KAYBI: Sigortalı kiracı ise peşin ödenmiş kiranın işlemeyen günlerine ait olan kısmı, malik ise beklenen kira bedeli altı ay için her koşulda aylık  500.-TL ile sınırlıdır.

6.SIVI YAKIT SIZMASI: Toplam sigorta bedelinin % 5'i ile sınırlıdır.

7.İZOLASYON YETERSİZLİĞİ VE KAYBI KLOZU: Poliçe süresince toplam 500.-TL (BEŞYÜZ TL) bedeli aşmamak üzere teminata dahil edilmiştir

8.DOLU KLOZU: Fırtına ile birlikte olsun olmasın dolu neticesinde işbu poliçede temin edilmiş olması kaydı ile bina ve muhteviyata gelebilecek zararlar olay başı 2.500 TL, poliçe süresince azami 5.000-TL limit ile teminata dahil edilmiştir.Her bir hasarda 250 USD muafiyet uygulanacaktır.

9.KIYMETLİ EŞYA HIRSIZLIK: Toplam Eşya sigorta bedelinin % 10'u ile sınırlı lup kilit altında saklanma şartının yerine getirilememesi durumunda Eşya sigorta bedelinin % 5 'ine kadar teminat verilmiştir.

10.ELEKTRİK HASARLARI: 2.000.-(İKİBİN)TL.sına kadar teminata dahil edilmiştir. Elektrik hasarlarında her bir hasarda 100 USD karşılığı TL muafiyet uygulanır.

11.ELEKTRONİK CİHAZLARIN KAZAEN KIRILMASI: Poliçe süresi boyunca ,  azami tazminat limiti 2.000-TL  ile sınırlandırılmıştır. Elektronik cihazların kazaen kırılmasında her bir hasarda 100 TL  muafiyet uygulanır.     

12.KAPKAÇ TEMİNATI: Cep Telefonları için 100.-TL. Nakit Para için 250.-TL.ve yenilenmesi gereken evraklar içinde, yenileme masrafları olarak teminat verilmiştir.

Düşürme ve unutulma sonucunda kaybolan eşyalar teminat haricidir.

KONUT YARDIM HİZMETLERİ 

 • Tesisat İşleri   600- TL / 3 kere
 • Elektrik İşleri  600- TL / 3 kere
 • Cam İşleri       600- TL / 3 kere
 • Anahtar  İşleri 600- TL / 3 kere
 • Konutta kalan kişinin kurtarılması Sınırsız
 • Güvenlik Hizmeti  2 gece / Limitsiz 
 • Konutun kullanılamayışı nedeniyle konaklama  2 gece  3* otel
 • Sigortalının Faturalarının Ödenmesi 3 ay / sigortalı ödemeli  / 360-TL
 • Eve öğretmen gönderilmesi 5 gün  / günde 4 saat / 60-TL

ACİL SAĞLIK: Poliçede  belirtilen bir kaza sonucu ölüm veya sakatlık için 1 gece hastanede yatmayı gerektiren ve  hastanede verilen  Acil tıbbi ve cerrahi tedavi hizmetlerini içerir. Acil  yardım telefonu 444 4 505 tir. Sigorta Dönemi içinde meydana gelen aşağıdaki durumlar için beher Sigortalı Kişiye azami 5.000 TL tutarda hasar ödemesi yapılacaktır.

KOMBI VEYA KLIMA BAKIM PLANI ÜRÜN KAPSAMI

Halk Sigorta poliçesi satın almış olan sigortalılara, yılda bir kez ücretsiz kombi veya klima bakım hizmeti sağlanacaktır.

 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını haizdir.

Ayrıcalıklı KOBİ Kasko Poliçesi

Paraf Esnaf ile Ayrıcalıklı Esnaf Kasko Sigortasında 12 aya varan taksit fırsatı!

Halk Sigorta Ayrıcalıklı Esnaf Kasko ile kullanım tarzı “Otomobil ve Kamyonet” türündeki araçlar;  Kasko Sigortası Genel Şartlarının aşağıda sıralanan riskleri ile bunların dışında karşılaşabilecek pek çok riske karşı güvence altına alınır. 

TEMİNATLAR

ÇARPMA-ÇARPIŞMA

DEVRİLME

YANMA

HIRSIZLIK

ANAHTAR ÇALINMASI

SEL, DEPREM, DOLU,YILDIRIM,FIRTINA,YER KAYMASI

KİŞİSEL EŞYALARIN ÇALINMASI

HUKUKSAL KORUMA

GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK,HALK HAREKETLERİ,KÖTÜ NİYETLİ HAREKETLER,TERÖR

KEMİRGEN HAYVANLAR VE DİĞER HAYVANLARIN VERECEĞİ ZARARLAR

ANAHTAR ÇALINMASI

İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK: Trafik Sigortası limitlerini aşan kısmı Halk Sigorta Ayrıcalıklı Esnaf Kasko Poliçesi teminat limitleri ile karşılanır.

FERDİ  KAZA: Aracı kullanan şoför ve araçta seyahat eden kişilerin trafik kazası sonucu vefat ve sürekli sakatlık riskleri Halk Sigorta Ayrıcalıklı Esnaf Kasko teminat limitleri ile güvence altına alınır.

Halk Sigorta Ayrıcalıklı Esnaf Kasko  avantajları;

 • Hasarsızlık Koruma teminatı ile; hasarsız geçirilen yıllara göre, yıl içinde tek bir hasar alınması durumunda, takip eden sigorta döneminde, hasarsızlık kademesi aynı şekilde korunmaktadır. İki (2) hasar alınması durumunda ise hasarsızlık kademesi bir (1) basamak düşecektir. 
 • Orijinal Cam teminatı ile cam hasarlarında her hangi bir muafiyet uygulanmaksızın istenilen her hangi bir serviste aracın orijinal cam değişimini yapılabilir. 
 • Araç anahtarının kaybolması, çalınması veya kopyalanması durumlarında; kilit sisteminin değişmesi 2.000-TL ile teminat altına alınmaktadır.
 • Teminat altına alınan 0 km. aracın, 12 aylık süre içerisinde tam hasara uğraması durumunda (yeni değer teminatının poliçe kapsamında bulunması halinde) aracını anahtar teslim yeni değeri ödenir.
 • Yurt genelinde yaygın hizmet ağı ile çabuk ve tam teminat sağlar.
 • Poliçe vadesi içerisinde herhangi bir riskin oluşmaması sonucunda, yenileme döneminde  büyük oranda indirimler sunulur.

Halk Sigorta Ayrıcalıklı Esnaf Kasko ile minik hasarlar  dert değil!

 • Mini Onarım Hizmeti ile poliçe süresince araçta oluşabilecek küçük ölçekli hasarların (kaporta, boya, plastik tampon, iç döşeme, ön cam) yetkili servislerde belirli limitler ile bedelsiz olarak giderilir.
 • Halk Sigorta Ayrıcalıklı Esnaf Kasko ile sigortalanan (3.500 kg. geçmeyen) aracın tamir süresince, yedek araç Halk Sigorta’dan!
 • İkame Araç Hizmeti ile araçta oluşan hasarın eksper tarafından tamir süresinin 48 saati geçeceği tespit edildiği durumlarda, ikame araç hizmeti sunulur. 

Sigorta dönemi içinde talep doğrultusunda, poliçede belirtilen limit ile yılda;

* 2 kez x Max. 7 Gün Ekonomik Sınıf    * 2 kez x Max. 7 Gün Aynı Segmentte  

* 2 kez x Max. 10 Gün Ekonomik Sınıf * 2 kez x Max. 10 Gün Aynı Segmentte      

* 2 kez x Max. 15 Gün Ekonomik Sınıf * 2 kez x Max. 15 Gün Aynı Segmentte        

hizmet alınabilir.

 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını haizdir.

Üreten KOBİ Poliçesi

Paraf KOBİ ile Üreten KOBİ Poliçesi %10 indirimli!

Üreten KOBİ Poliçesi, esnaf ve sanatkârlarımızın, ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin çözümler bulmak işyerlerine yönelik geniş bir teminat yelpazesi sunan, aynı zamanda bir çok hizmetin sunulduğu asistans paketini içeren bir yangın işyeri; poliçesidir.

TEMİNATLAR

Üreten KOBİ Poliçesinde teminat bedeli, esnaf ve sanatkarlarımızca belirlenen bedel üzerinden yapılmaktadır. Sigortacının poliçe süresince azami sorumluluğu, poliçede yazılı bulunan sigorta bedeli sınırlı olup, aşağıdaki risklerine karşı teminat sağlamaktadır.

Üreten KOBİ Poliçesinin kapsadığı teminatlara ve limitlere tabloda yer verilmiştir.

DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATI

Bu sigorta poliçesine Deprem ve Yanardağ Püskürmesi teminatı dâhil edilmiş olup, sigorta konusu edilen kısımlar için uygulanacak muafiyet ve müşterek sigorta oranlarına ilişkin klozlar aşağıdaki gibidir:
1-Muafiyet uygulaması açısından her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.
2-Yangın poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi teminatı klozları hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Deprem ve Yanardağ Püskürmesi sigortası %100 sigorta bedelinin % 20'si sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Sigortalı üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez.;
Sigortalı, meydana gelecek hasarlarda yukarıda belirtilen ve mutabık kalınmış bulunan oran nispetinde hasarlarda yukarıda belirtilen ve mutabık kalınmış bulunan oran nispetinde hasara iştirak eder.;

Bina, emtia, demirbaş gruplarının her biri için sigortacının sorumlu olduğu kısım üzerinden % 5 oranında tenzili muafiyet her bir grup için ayrı, ayrı uygulanır. Sigortacı hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

SEL VE SU BASKINI TEMİNATI

1-Sigorta konusu şeyler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşmasının,
2-Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) dışında kabarmasının,
3-Yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskınının,
4-Pis suların kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından yağışlar nedeniyle geri tepmesinin,
5-Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının, riziko konusu kıymetlerde doğrudan sebep olacağı zararlar sigorta bedeline kadar teminata ilave edilmiştir.

DAHİLİ SU

1-Sigorta konusu bina içindeki, su depo ve sarnıçlarının, su borularının; kalorifer kazan, radyatör ve borularının;temiz veya pis su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan sebep olduğu zararlar,
2-Yağmur sularının, kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların, çatı veya saçaktan sızması; su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olacağı zararlar,
3-Kapatılması unutulan musluklardan akan suların taşmasının doğrudan sebep olacağı zararlar,
4-Donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar,
5-Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların doğrudan sebep olacağı zararlar,
6-Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle sebep olacağı zararlar, teminata ilave edilmiştir.

HIRSIZLIK TEMİNATI

Sigortalı yerde Hırsızlık Sigortası Genel Şartları hükümlerinde tanımlanmış şekilde icra olunmuş hırsızlıklar ve hırsızlar tarafından verilecek tahribatlar sigorta bedeline kadar teminata ilave edilmiştir.

CAM KIRILMASI TEMİNATI

Cam Kırılması Sigortası Genel şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla riziko adresinde bulunan kapı, pencere camları, aynalar, ayrıca buzdolabı camı, vitrin camları gibi takılı camların kırılması neticesinde uğrayacakları zararları sigorta bedeline kadar; temin eder.

İŞVEREN MALİ MESULİYETİ KLOZU

İşbu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeni ile işverene (sigortalıya) bir hizmet akdi ile bağlı ve sosyal sigortalar kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden(sigortalıdan) talep edilecek ve sosyal sigortalar kanununun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene(sigortalı) karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonucunda ödenecek tazminat miktarlarını, İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları madde 1. hükümleri uyarınca poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Sigortalının poliçe vadesi içerisinde İşletme sahası içerisinde, her türlü işletme faaliyeti esnasında 3. Şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlar 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükümlerine göre poliçede yazılı bedel ile teminat altına alınmıştır. Maddi Bedeni ayrımı yapılmaksızın olay başına ve poliçe süresince ödenebilecek tazminat tutarı poliçede yazılı bedel ile sınırlıdır.

DOLU TEMİNATI

Bu teminat ile ; Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla fırtına ile beraber olsun olmasın dolu ve dolu fırtınası sonucu sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelecek zararlar yangın sigorta bedeli toplamının % 1 'ini geçmemek üzere ve azami 25.000 TL limitle sınırlı olarak teminat kapsamına dahildir.

İZOLASYON HASARLARI TEMİNATI KAPSAMI

Sürekli yağan yağmur yada kar sonucu,sigortalı konutun dış cephe duvarlarından ya da pencere ve / veya kapı altlarından giren/sızan kar veya yağmur suyunun sigorta konusu mesken içinde meydana getirdiği boya,badana,kirlenme veya onarım masrafları poliçe vadesi içinde bir olayla sınırlı olarak ve azami 500 TL'ye kadar teminat kapsamına dahildir.

Üreten KOBİ Poliçesi Detayları

GREV,LOKAVT,KARGAŞALIK,HALK HAREKETLERİ,KÖTÜ NİYETLİ HAREKETLER VE TERÖR TEMİNATI KLOZU

Bu sigorta % 100 sigorta bedelinin % 20'si sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmış olup, her bir hasarda aynı sigortalıya ait veya aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı (emtia, makine teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla muhteviyatı kapsaması halinde bilumum;

 • Bina, sabit tesisat ve dekorasyon; b)emtia; c)makine teçhizat,demirbaş ve diğer tesisat gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri sigortacının sorumlu olduğu %80 oranındaki kısım üzerinden % 2 oranında bulunacak tenzili muafiyet, bu grupların her biri için ayrı uygulanır.Sigortacı, hasarın bu muafiyeti aşan kısımlarından Yangın Sigortası Genel Şart ve kloz hükümleri doğrultusunda sorumludur. Hırsızlık, Hırsızlığa teşebbüs güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık yoluyla verilen maddi zararlar bu kloz kapsamında  teminata dahil değildir.
 • Emtia 
 • Makine teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri sigortacının sorumlu olduğu % 80 oranındaki kısım) üzerinden % 2 oranında bulunacak tenzili muafiyet, bu grupların her biri için ayrı uygulanır.Sigortacı, hasarın bu muafiyeti aşan kısımlarından Yangın Sigortası Genel Şart ve kloz hükümleri doğrultusunda sorumludur.Hırsızlık, Hırsızlığa teşebbüs güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık yoluyla verilen maddi zararlar bu kloz kapsamında  teminata dahil değildir.

ASİSTANS HİZMETLERİ

İş yerindeki teminat kapsamındaki bir hasar nedeni ile sağlanabilecek hizmetlerimiz ile ilgili şahsi bir girişimde bulunmadan önce 0 212 334 20 72 numaralı telefondan acil yardım hattına 7/24  ulaşarak acil yardım kriterleri kapsamında hizmet tale edebilirsiniz.Hizmetlerin detaylı kapsamı, limitleri, istisnaları ve merak ettiğiniz diğer konular ile ilgili www.halksigorta.com.tr internet  adresimizden ayrıntılı bilgi alabilir, 444 1 545 numaralı Çağrı Merkezimizi haftanın 7 günü arayabilirsiniz.
 
İşyeri yardım Hizmetleri
Tesisat işler: 600 TL / 3 kere
Elektrik işleri:600 TL / 3 kere
Cam İşleri:600 TL / 3 kere
Anahtar işleri:600  TL / 3 kere
Acil Ambulans :Sınırsız / 3 Kere
İş yerinde Kalan Kişinin Kurtarılması:Sınırsız
Ek Hizmetler
 
Hukuki Danışma :Sınırsız
Güvenlik Şirketi temini :Sınırsız(Max.2 gün)
Profesyonel işyeri  hizmetleri  organizasyonu
 
BİLGİ HATTI
Bilgisayar- elektrik-elektronik , taşımacılık, mobilya ve ev eşyaları,finans,otomotiv,temizlik,inşaat, sağlık, tekstil,
Turizm,çocuk,alışveriş,eğitim,güncelik yaşam, medya, kültür sanat, kurumlar, gösterimdeki oyun ve filmler
 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını haizdir.