Yeşil Enerji Kredisi

Yenilenebilir biyokütle enerji kaynaklarının elektrik ve ısı enerjisi üretimi amaçlı kullanımını yaygınlaştırmak, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılmasını sağlamak, bu sayede ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve tüm bu amaçların gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan imalat sektörüne destek olmak için “Yeşil Enerji Kredisi” oluşturulmuştur.
 
Faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları enerjiyi daha uygun maliyetlerle yenilenebilir biyokütle enerji kaynakları (organik atıklar, bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat artıkları, endüstriyel ve evsel atık sular, kanalizasyon çamuru vb.) vasıtasıyla kendileri üretmek isteyen firmalar ve bu üretimi gerçekleştirecek sistemler için gerekli makine ve aksamı yurt içinde imal eden üretici firmalara finansman desteği sağlamak amaçlanmaktadır.
 
Enerji yoğun çalışan ve kendi enerjisini yenilenebilir biyokütle kaynakları kullanarak uygun maliyetle üretmek isteyen KOBİ’ler ve bu enerji üretim sistemleri için gerekli olan makine ve ekipmanların yurt içinde üretimini yapan firmalar krediden faydalanabilecektir.
 
İndirimli Faiz Oranlı Yeşil Enerji Kredisi ile KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları finansman desteğinin yanında Makine Sigortası, 6 ay süre ile çeşitli Bankacılık İşlemlerinin ücretsiz gerçekleştirilmesini sağlayacak Yeşil Enerji Masraf Paketi ve Hediye Ferdi Kaza Sigortası ayrıcalıkları da sunulacaktır.

Kredi Özellikleri

Kredi TL, YP (USD/EUR) olarak kullandırılabilecektir.
 
Kredi Limiti: Proje bazında KOBİ'lerin ihtiyacına ve kredi değerliliğine göre belirlenecektir.
 
Kredi Türü: Aylık Eşit Taksitli veya 3 ya da 6 Ayda Bir Eşit Taksitli ve 3 ya da 6 Ayda Bir Dönemsel Taksitli
 
Kredi Vadesi: İşletme Kredilerinde azami 1 yıl anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam 4 yıl vade,
Yatırım Kredilerinde azami 2 yıl anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam 7 yıl vade uygulanabilecektir.

KOBİ'lere Sunulan Diğer Ayrıcalıklar

1. Yeşil Enerji Masraf Paketi
 
Krediden faydalanacak KOBİ'lere detayları aşağıda yer alan Yeşil Enerji Masraf Paketi 6 boyunca ücretsiz olarak sunulacaktır.

Yeşil Enerji Masraf Paketi
İşlemler
Halkbank Şubelerinden
Aylık Paket Fiyatı
EFT
5 Adet
6 Ay
Ücretsiz
Havale
10 Adet
Çek Karnesi (TL)
1 Adet
Diğer Banka/Bankamız Çek Tahsilatı
Sınırsız*

 * 499 ile sınırlıdır.

2. Makine Sigortası

Kredi konusu yeni makinelere, kredi vadesi boyunca Yangın, Doğal Afet, Hırsızlık ve Makine Kırılması Sigortası yapılmalıdır.

Bankamızca kullandırılan kredi ile finanse edilen makinenin Halk Sigorta tarafından sigortalanması durumunda kredi tutarı kadar “KOBİ Makine Kırılma Poliçesi” hediye edilecektir.

3.Hediye Ferdi Kaza Sigortası

Krediden faydalanan firma sahibi/ortağına ücretsiz olarak 1 adet yıllık ferdi kaza sigortası yapılacaktır.

Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;