Savunma Sanayii Destek Kredisi

Halkbank'tan bir destek de Savunma Sanayiine!
 
Ülkemizin stratejik öneme sahip sektörlerinin başında yer alan Savunma Sanayii’nin desteklenmesi, Savunma Sanayii sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi firmaların, sektörün nitelikli tedarikçileri olabilmeleri için, gerekli olan teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi aşamasında finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması hedefiyle “Savunma Sanayii Destek Kredisi” oluşturulmuştur.
 
Kredi, firmaların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçları ile TL/YP teminat mektubu ve diğer gayri nakit kredi işlemleri için  uygun faiz oranları ile kullandırılacaktır.
  • Yatırım Kredileri ile, Savunma Sanayii sektörünün tedarikçisi olan firmaların makine, teçhizat vb. sabit kıymet yatırımlarının finansmanı sağlanacaktır.
  • İşletme Kredileri ile, Şirketlerin faaliyet döngüleri için gerekli olan, işletme sermayesi ihtiyacını doğuran hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, personel giderleri, faaliyet giderleri, hizmet teminine yönelik harcamalar vb. karşılanabilecektir.

Kredinin Özellikleri

Kredi Limiti: Kredinin üst limiti işletme kredilerinde firma kredi değerliliğine göre, yatırım kredilerinde ise proje bazında belirlenecektir.
Kredi Türü: Aylık Eşit Taksitli veya Dönemsel Taksitli (3 ya da 6 ayda bir ödemeli)
Kredi Vadesi: İşletme kredilerinde azami 1 yıl ödemesiz dönem olmak üzere toplam 4 yıl vade, Yatırım Kredilerinde azami 2 yıl ödemesiz dönem olmak üzere toplam 7 yıl vade uygulanabilecektir.

Ücretsiz Sunulacak Ürün ve Hizmetler

1. KOBİ Savunma Sanayii Masraf Paketi 

Krediden faydalanacak KOBİ'lere detayları aşağıda yer alan KOBİ Savunma Sanayii Masraf Paketi 6 boyunca ücretsiz olarak sunulacaktır.

KOBİ Savunma Sanayii Masraf Paketi
İşlemler
Halkbank Şubelerinden
Aylık Paket Fiyatı
EFT
5 Adet
6 Ay
Ücretsiz
Havale
10 Adet
Çek Karnesi (TL)
1 Adet
Diğer Banka/Bankamız Çek Tahsilatı
Sınırsız*

* 499 ile sınırlıdır.

2. İşletme Siber Risk Sigortası

Savunma Sanayii sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi firmaların para ve siber dünyada meydana gelebilecek anlaşmazlıklarında yasal haklarını savunma sürecini yöneten ve siber dünyada saygınlıklarına zarar getirecek durumları teminat altına alan hukuksal koruma ve siber risk teminatları ile birlikte Ferdi kaza teminatı içeren özel sigorta ürünü oluşturulmuştur. Savunma Sanayi Destek Kredisi kullanan firmalara “İşletme Siber Risk Sigortası” ürünü hediye edilecektir.

Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;