Mobilya Sektörü Destek Paketi

Bankamızca, istihdam yaratma kapasitesi açısından Türkiye’nin en önemli sektörlerinden olan mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansman ihtiyaçlarına yönelik “Mobilya Sektörü Destek Paketi” oluşturulmuştur.
 
Mobilya Sektörü Destek Paketi ile, Ar-Ge faaliyetlerinin hız kazanması, üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, marka ürünler üretilmesi, standardın yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve kalite yükseltici yeni tekniklerin uygulanması, sektörün tasarım ve estetik anlamında da desteklenerek ihracatçı bir sektör haline getirilmesi konularında firmaların verimlilik, kalite ve kapasite artışına dönük yatırımları nedeniyle finansman ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.
 
Tasarımda ve üretimde farklılaşarak uluslararası pazarlarda güçlü markalar yaratmaya çalışan mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların, hammadde dışa bağımlılığının azaltılması, lojistik, özsermaye yetersizliği, pazarlama, markalaşma, tasarım, el emeği yoğun çalışma ortamından teknoloji destekli çalışma ortamına ve lokal atölye üretimlerinde büyük çaplı seri üretimlere geçilmesine kadar geniş bir yelpazede finansman ihtiyaçları bu krediye konu olabilecektir.
 
Mobilya Sektörü Destek Paketi ile sektörde faaliyet gösteren KOBİ'lerin; işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçları için  uygun faiz oranları ile destek sağlanacaktır.

Ayrıca paket kapsamında  6 ay süre ile çeşitli Bankacılık İşlemlerinin Ücretsiz gerçekleştirilmesini sağlayacak Hediye Mobilya Sektörü Masraf Paketi, İndirimli Dış Ticaret Paketi  ve Hediye Ferdi Kaza Sigortası ayrıcalıkları da sunulacaktır.

Kredi Özellikleri

Kredi TL, YP (USD/EUR) olarak kullandırılabilecektir.
 
Kredi Limiti: Proje bazında KOBİ'lerin ihtiyacına ve kredi değerliliğine göre belirlenecektir.
 
Kredi Türü: Aylık Eşit Taksitli veya 3 ya da 6 Ayda Bir Eşit Taksitli ve 3 ya da 6 Ayda Bir Dönemsel Taksitli
 
Kredi Vadesi: İşletme Kredilerinde azami 1 yıl anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam 4 yıl vade,
Yatırım Kredilerinde azami 2 yıl anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam 7 yıl vade uygulanabilecektir.

Mobilya Sektörü Destek Paketi'nde Yer Alan Diğer Ürünler

Mobilya Sektörü Destek Paketi ile Hediye Mobilya Sektörü Masraf Paketi, İndirimli Dış Ticaret Paketi ve Hediye Ferdiz Kaza Sigortası ayrıcalıkları sunulacaktır.
 
1. Mobilya Sektörü Masraf Paketi
 
Krediden faydalanacak KOBİ'lere detayları aşağıda yer alan Mobilya Sektörü Masraf Paketi 6 boyunca ücretsiz olarak sunulacaktır.

Mobilya Sektörü Masraf Paketi
İşlemler
Halkbank Şubelerinden
Aylık Paket Fiyatı
EFT
5 Adet
6 Ay
Ücretsiz
Havale
10 Adet
Çek Karnesi (TL)
1 Adet
Diğer Banka/Bankamız Çek Tahsilatı
Sınırsız*

 * 499 ile sınırlıdır.
 
2. İndirimli Dış Ticaret Paketi
 
Kredi kullanan ihracatçı firmalara Dış Ticaret Paketi 6 ay süre ile indirimli olarak sunulacaktır

İndirimli Dış Ticaret Paketi

İşlemler Asgari Tutar (İşlem Başına)
İhracat Peşin İhracat 75 TL(Dosya masrafı ve swift ücreti dahil)
İhracat Mal Mukabili İhracat 75 TL (Dosya masrafı ve swift ücreti dahil)
İhracat Vesaik Mukabili İhracat 75 TL (Dosya masrafı ve swift ücreti dahil)
İthalat Görüldüğünde Ödemeli (Sight) Akreditif (Açılış+yükleme+ödeme vadesi 3 ay içinde tamamlanacak olanlar) %0,8 Yıllık (Asgari 250 TL)
İthalat Görüldüğünde Ödemeli (3 aydan uzun vadeli Sight) ve 12 Ay’a kadar Vadeli Akreditif %1 Yıllık (Asgari 250 TL)
İthalat Peşin/Mal Mukabili/Vesaik Mukabili İthalat 100 TL (Dosya masrafı ve swift ücreti dahil)

3. Hediye Ferdi Kaza Sigortası

Krediden faydalanan firma sahibi/ortağına ücretsiz olarak 1 adet yıllık ferdi kaza sigortası yapılacaktır.
Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;