Medikal Sektörü Destek Paketi

Medikal sektörü, firma sayısı, yeni ürün kapasitesi ve pazar hacmi bakımından büyüyen ve potansiyeli artan bir sektördür. Sektör, ilaç sektörü ile birlikte sağlık sektörünün en önemli anahtar bileşenlerindendir.
 
Bankamızca, medikal/tıbbi cihazlar sektöründe faaliyet gösteren firmaların gelişimlerine destek olunması, medikal sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası kalite standartlarında teknoloji düzeyi yüksek tıbbi cihazların üretimlerinin desteklenmesi  ve ihracatın artırılması hedeflenerek “Medikal Sektörü Destek Paketi” oluşturulmuştur.
  • Medikal sektöründe faaliyet gösteren; her türlü tıbbi cihaz ve medikal malzeme üretimini yapan firmaların makine/ekipman alımları ile, AR-GE, UR-GE ve teknoloji yatırımlarının finansmanı,
  • Özel hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar, radyoloji klinikleri, fizik tedavi merkezleri gibi sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmaların, ihtiyaç duydukları her türlü yerli ve yeni tıbbi cihaz alımlarının finansmanı,
paket kapsamında krediye konu olabilecektir. Medikal Sektörü Destek Paketi ile sektörde faaliyet gösteren KOBİ'lerin; işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçları için  uygun faiz oranları ile destek sağlanacaktır. Ayrıca firmaların, faaliyet konuları ile ilgili TL/YP Teminat Mektubu, kredili kredisiz ithalat işlemleri ile ihracat kredisi talepleri de kredi paketi kapsamında karşılanabilecektir.

Kredi Özellikleri

Kredi TL, YP (USD/EUR) olarak kullandırılabilecektir.
 
Kredi Limiti: Proje bazında KOBİ'lerin ihtiyacına ve kredi değerliliğine göre belirlenecektir.
 
Kredi Türü: Aylık Eşit Taksitli veya 3 ya da 6 Ayda Bir Eşit Taksitli ve 3 ya da 6 Ayda Bir Dönemsel Taksitli
 
Kredi Vadesi: İşletme Kredilerinde azami 1 yıl anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam 4 yıl vade,
Yatırım Kredilerinde azami 2 yıl anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam 7 yıl vade uygulanabilecektir.

Medikal Sektörü Destek Paketi'nde Yer Alan Diğer Ürünler

Medikal Sektörü Destek Paketi ile Hediye Medikal Sektörü Masraf Paketi ve İndirimli Dış Ticaret Paketi ayrıcalıkları sunulacaktır.
 
1. Medikal Sektörü Masraf Paketi
 
Krediden faydalanacak KOBİ'lere detayları aşağıda yer alan Medikal Sektörü Masraf Paketi 6 boyunca ücretsiz olarak sunulacaktır.

Medikal Sektörü Masraf Paketi
İşlemler
Halkbank Şubelerinden
Aylık Paket Fiyatı
EFT
5 Adet
6 Ay
Ücretsiz
Havale
10 Adet
Çek Karnesi (TL)
1 Adet
Diğer Banka/Bankamız Çek Tahsilatı
Sınırsız*

 * 499 ile sınırlıdır.
 
2. İndirimli Dış Ticaret Paketi
 
Kredi kullanan ihracatçı firmalara Dış Ticaret Paketi 6 ay süre ile indirimli olarak sunulacaktır

İndirimli Dış Ticaret Paketi

İşlemler Asgari Tutar (İşlem Başına)
İhracat Peşin İhracat 75 TL(Dosya masrafı ve swift ücreti dahil)
İhracat Mal Mukabili İhracat 75 TL (Dosya masrafı ve swift ücreti dahil)
İhracat Vesaik Mukabili İhracat 75 TL (Dosya masrafı ve swift ücreti dahil)
İthalat Görüldüğünde Ödemeli (Sight) Akreditif (Açılış+yükleme+ödeme vadesi 3 ay içinde tamamlanacak olanlar) %0,8 Yıllık (Asgari 250 TL)
İthalat Görüldüğünde Ödemeli (3 aydan uzun vadeli Sight) ve 12 Ay’a kadar Vadeli Akreditif %1 Yıllık (Asgari 250 TL)
İthalat Peşin/Mal Mukabili/Vesaik Mukabili İthalat 100 TL (Dosya masrafı ve swift ücreti dahil)

 

Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;