İstihdam Odaklı İşletme Kredisi

Ülkemizin 2023 yılı vizyonu çerçevesinde firmaların üretim, verimlilik ve istihdam artışının desteklenmesi amacıyla, “İstihdam Odaklı İşletme Kredisi” oluşturulmuştur.
 
İlave istihdam sağlama potansiyeline haiz olan firmaların, finansman ihtiyaçları uygun şartlarla karşılanarak, istikrarlı büyümeleri ve istihdama olan etkilerinin artırılmasını amaçladığımız İstihdam Odaklı İşletme Kredisi ile;
 • Seçilmiş imalat sanayi sektörleri
 • Emek yoğun hizmet sektörleri,
 • Devam eden konut inşaat projeleri,
 • Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri,

sektörlerinde yer alan firmaların desteklenmesi hedeflenmektedir.

İstihdam Odaklı İşletme Kredisi ile hedeflenen sektörlerde faaliyet gösteren ve ilave istihdam şartını sağlayacak firmaların Nakit ve Gayri Nakit Kredi talepleri karşılanacaktır.

İstihdam Odaklı İşletme Kredisi Kapsamında Sunulacak Ürünler

İstihdam Odaklı İşletme Kredisi kapsamında aşağıda yer alan ürünler sunulacaktır;

A. Nakit Krediler

1) Seçilmiş İmalat Sanayi Şirketlerine Kullandırılacak İşletme Kredileri

Seçilmiş imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ilave istihdam ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kredi talepleri değerlendirilecektir.
 
Hali hazırda en az 10 kişi ve üzeri çalışan istihdam ettiğini SGK bildirgeleriyle belgelendiren ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden firmalar bu krediden yararlanabilecek olup istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecektir.

2) Emek Yoğun Hizmet Sektörlerine Kullandırılacak İşletme Kredileri

Temizlik/Güvenlik, Çağrı Merkezleri, IT–Yazılım ve Turizm sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların talepleri değerlendirilecektir.
 
Hali hazırda en az 10 kişi ve üzeri çalışan istihdam ettiğini SGK bildirgeleriyle belgelendiren ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden firmalar bu krediden yararlanabilecektir.
 
Turizm sektöründe, mevsimsel olarak yapılan istihdam artışları bu kapsamda değerlendirilemeyecektir.

3) Devam Eden Konut İnşaat Projelerine Kullandırılacak İşletme Kredileri

Tamamlanamayan kamu veya özel kurumlar nezdindeki her türlü Hasılat Paylaşım Yönteminin (Sözleşme doğrultusunda yapılacak projenin, satışa konu bağımsız bölümlerin satışından elde edilecek gelirin  arsa sahibine arsa payı karşılığı ile yüklenici arasında  paylaşılması) uygulandığı projeler için firmalar bu kredi kullandırılabilecektir.
                                                                                                                                                                                                                  
Müteahhit firmaya projenin tamamlanmasına yönelik kredi kullandırılması sonrasında, projenin iskân ruhsatına bağlanmasını müteakiben 3 yıl içerisinde, elde edilen hasılattan banka alacaklarının öncelikli olarak ödenmesi konusunda taahhüt alınacaktır.
 
İnşaat sektörü firmalarına verilecek tamamlama kredileri istihdam artışını kendiliğinden oluşturacaktır; ya da bu vesile ile istihdam kayıplarının önüne geçilecektir. Yeni istihdamı kredi koşulu yapmak yerine kredi öncesi ve sonrası firma ve taşeronlarının fiili çalıştırdığı işçi sayıları raporlanacaktır.

4) Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Veren Firmalara Kullandırılacak İşletme Kredileri

Yurt dışında inşaat-taahhüt projesi ihalesi kazanan müteahhit firmalardan, yüklenilen projenin büyüklüğü ile uyumlu olarak mavi ve beyaz yakalı personel istihdamının en az  %75’ini Türkiye’den götüreceği iş gücü ile sağlanacağını taahhüt eden, üstlendiği iş ile ilgili avans alamayan firmaların kredi talepleri değerlendirilecektir.
 
İstihdam taahhüdünün yerine getirildiğine dair kontrol, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ve/veya Ticaret Ataşeliklerimizden alınan bilgi ile teyit edilecektir. 

B. Gayri Nakdi Krediler

İstihdam Odaklı İşletme Kredisi paketi kapsamında emek yoğun hizmet sektörü ve yurt dışı müteahhitlik firmalarına gayri nakdi kredi kullandırılabilecektir.

Kredi Özellikleri

Kredi Vadesi:

 • İmalat sanayinde faaliyet gösteren firmalara kullandırılacak krediler; 1 yılı ödemesiz toplam 5 yıl vadeli,
 • Emek yoğun hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalara kullandırılacak krediler; 1 yılı ödemesiz toplam 5 yıl vadeli,
 • Devam eden konut inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalara kullandırılacak krediler; azami 2 yılı ödemesiz toplam 5 yıl vadeli,
 • Yurtdışı müteahhitlik firmalarına kullandırılacak krediler ise projenin vadesi ile uyumlu olarak kullandırılabilecektir.
 • Kredi geri ödemeleri dönemsel veya aylık eşit taksitli olarak gerçekleştirilecektir.

Kredi Limiti:

 • İmalat Sanayinde faaliyet gösteren firmalarda; ilave istihdam başına düşen kredi tutarı 200 bin TL olarak öngörülmüştür.
 • Tekstil/konfeksiyon sektöründeki görece daha düşük personel maliyeti dikkate alınarak ilave istihdam başına kredi miktarı 100 bin TL olarak belirlenmiştir.
 • Emek yoğun hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalara kullandırılacak kredi tutarı;
Temizlik/Güvenlik:  İlave istihdam edilecek kişi başı 5 bin TL
Çağrı Merkezler:  İlave istihdam edilecek kişi başı 20 bin TL
Turizm:  İlave istihdam edilecek kişi başı 50 bin TL
Eğitim: İlave istihdam edilecek kişi başına 50 bin TL
Lojistik: İlave istihdam edilecek kişi başına 50 bin TL
Sağlık: İlave istihdam edilecek kişi başına 75 bin TL
 IT – Yazılım:  İlave istihdam edilecek kişi başı 100 bin TL
 • Devam eden konut inşaat projelerine kullandırılacak kredi tutarı, inşaatın tamamlanması için gereken tutar olarak belirlenecektir. 
 • Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri kapsamında kullandırılacak nakit kredi limiti, ihale tutarının azami %10’ u ile sınırlı olacaktır.

Her bir ilave istihdam için azami 200.000 TL veya karşılığı YP nakit kredi kullandırılabilecektir.

Kredi Faiz ve Komisyon Oranları

A. Nakit Krediler
 
İstihdam Odaklı İşletme Kredileri kapsamında kullandırılacak nakit kredilere sabit ve değişken faiz oranları uygulanacaktır.
 
1- TLREF Endeksli Faiz Oranı: Bu faiz oranları kredi vadesi boyunca 6 ayda bir kez en son açıklanan yıllık TLREF oranına göre güncellenecektir.
 
Kredi
Kredi Faiz Oranı
İmalat Sanayi
TLREF+% 1,50
Emek Yoğun Hizmet Sektörü 
TLREF+% 1,50
Devam eden konut inşaat projeleri 
TLREF+% 3,00
Yurt dışı müteahhitlik firmaları  TLREF+% 1,50

 

 

 

 
 
 
 2- Sabit Faiz Oranı: Sabit faizli TLkullandırımlar aşağıdaki faiz oranlarından yapılacaktır.

Kredi
Kredi Faiz Oranı
İmalat Sanayi
%9,00
Emek Yoğun Hizmet Sektörü 
%9,00
Devam eden konut inşaat projelerine
%10,50
Yurt dışı müteahhitlik firmalarına
%9,00


 

 

 

 

 

 •  Yurt dışı müteahhitlik firmalarına kullandırılacak YP kredilerde ise aşağıdaki faiz oranları uygulanacaktır;

Kredi
Kredi Faiz Oranı
Devam eden konut inşaat projelerine (USD)
%4,50
Devam eden konut inşaat projelerine (EUR)
%3,00

 


 

 

 Komisyon Oranları

 • İmalat Sanayi ve Emek Yoğun Hizmet Sektörüne kullandırılacak kredilerde, istihdam taahhüdü karşılanmazsa her 6 ayda bir  kalan anapara üzerinden %1,25 ilave (yıllık %2,50) taahhüt gerçekleşmeme komisyonu tahsil edilecektir.
 • Yurt dışı müteahhitlik firmalarına kullandırılan kredilerde, istihdam taahhüdünü yerine getirmeyen firmalara kesin/avans teminat mektupları için ilave %1,5 komisyon oranı; nakit kredileri için kalan ana para üzerinden ilave her 6 ayda bir %1,25 cezai komisyon oranı uygulanacaktır.
 • Erken Kapama Komisyonu: Kredilerin vadesinde kapatılması esastır. Ancak, istihdam taahhüdüne uymayarak krediyi 1 yıldan önce erken kapatmak isteyen firmalara %4 cezai komisyon uygulanacaktır.
B. Gayri Nakdi Krediler
 • İstihdam Odaklı İşletme Kredisi paketi kapsamında emek yoğun hizmet sektörü ve yurt dışı müteahhitlik firmalarına gayri nakdi kredi kullandırılabilecektir. 
 • Yurt dışı müteahhitlik firmalarına ihtiyaç duydukları kesin-avans teminat mektuplarını azami %0,5 komisyon oranı ile verilecektir. 
 • Emek Yoğun hizmet sektörünse ise yalnızca Temizlik/Güvenlik şirketlerine, kesin ve avans teminat mektubu %0,5 komisyon ile kullandırılabilecektir
Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;