Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Karşılığı Kredi

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği ve Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği ile birlikte ürünlerini Lisanslı Depolara teslim eden üreticilere ve tüccarlara Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) verilmektedir.
 
Elektronik Ürün Senedi (ELÜS), Lisanslı depolara teslim edilen tarım ürünleri karşılığında düzenlenen ve depolanan ürün detayını gösteren; Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde elektronik olarak saklanan, yetkili ticaret borsalarında satışa çıkarabilen elektronik ürün senedini ifade etmektedir.
 
Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Karşılığı Kredi ile ürününü Bankamızın Anlaşmalı Olduğu Lisanslı Depolara teslim eden tarımsal üretici, sanayici ve tüccarların, ürün senetleri teminat olarak alınarak nakdi kredi ihtiyaçları karşılanabilecektir.
 
ELÜS ile hasat dönemi dışında da alım-satım yapılabileceği için tarımsal ürünlerde fiyat istikrarı ve ürünün olmadığı dönemler için  üreticiler yeterli stok sağlayabilmektedirler.

ELÜS Karşılığı Kredi Özellikleri

TL cinsinden, Spot şeklinde kullandırılacaktır.

Kredi vadesi krediye konu ELÜS’ün son depolama tarihinden en fazla 180 gün öncesi olacak şekilde belirlenecek olup kredi vadesi azami 12 aydır.

Kullandırılabilecek azami kredi limiti ELÜS tutarının % 75’i olarak belirlenebilecektir.

ELÜS Karşılığı Kredi kullandırımlarında mevcutta %5 olan BSMV oranı %1 olarak uygulanmaktadır.

ELÜS'ün Diğer Avantajları

  • Ürünün lisanslı depoya tesliminden sonra ürün senedinin borsada alınıp satılması ve ELÜS alım satımından sağlanan kazançlar 31.12.2018 tarihine kadar Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden istisnadır.
  • İstisna edilen bu kazançlar üzerinden vergi stopaj kesintisi yapılmaz.
  • ELÜS’lerin Borsada ilk teslimi ve alım satımı KDV’den istisnadır.
     
Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;