Kredi Garanti Fonu Nedir?

Bankamızın kurucu ortaklarından olduğu Kredi Garanti Fonu (KGF),  küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle, finansmana erişimdeki teminat engelini ortadan kaldırmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

KOBİ ile bu vasıfta sayılan esnaf ve sanatkarlar, serbest meslek mensupları, kooperatifler(arsa ve konut yapısı kooperatifleri hariç), çiftçiler, kadın ve genç girişimciler ile KGF'nin Ana Sözleşmesi'nde belirlenen nitelikleri taşıyan gerçek ve tüzel kişi işletmeler yararlanabilmektedir. Ayrıca KGF kefalet şartlarını taşıyan  ve KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler de yararlanabilmektedir.

Yararlanıcı tipine göre;

  • İhracatçı ve Döviz Kazandırıcı Faaliyeti Olan Firmalar,
  • Yatırımcılar,
  • Cazibe Merkezi Projesi'nden Destek Almaya Hak Kazanan Firmalar,
  • Tarım İşletmeleri,
  • Kadın Girişimciler,
  • Genç Girişimciler,
  • Diğer KOBİ'ler
  • KOBİ Dışı Firmalar

KGF teminatı ile aşağıda belirlenen kefalet oranı ve limitleri kapsamında Bankamızdan kredi kullanabilecektir.

KGF Kefaletli Kredi Vadeleri

  • İşletme Kredileri'nde en fazla 1 yıl anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami vade 5 yıldır.
  • Yatırım Kredileri'nde en fazla 3 yıl anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami vade 10 yıldır.

Nasıl Başvurulur?

Tüm Halkbank şubelerimize başvurarak KGF kefaletinden yararlanmak istediğinizi bildirmeniz yeterlidir.

Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;