İşe Devam Kredi Desteği-Can Suyu İşletme Kredisi

Dünya çapında bir salgına dönüşen ve etkileri ülkemizde de hissedilen Covid-19 virüsü ile ilgili gelişmelerden olumsuz etkilenen işletmelerimizin ticari hayatlarını sürdürebilmeleri ve mevcut istihdam seviyelerini devam ettirebilmeleri için Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında ‘‘İşe Devam Kredi Desteği-Can Suyu İşletme Kredisi’’ oluşturulmuştur.
 
Can Suyu İşletme Kredisi ile firmalarımızın işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanarak, salgının olumsuz ekonomik etkilerinin azaltılması, firmalarımızın ticari hayatlarını sürdürebilmeleri ve mevcut istihdam seviyelerini korumaları amaçlanmaktadır. Kredi ile Covid-19 kaynaklı ekonomik aktivitede olası yavaşlamada şirketlere işletme finansmanı desteği sağlayarak özellikle istihdamın korunmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
 
Can Suyu İşletme Kredisi kullanacak firmaların, 2020 Şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarını korumaları ve azaltma yapmamaları gerekmektedir.

Kredi Hazine Destekli KGF kefaleti ile kullandırılmaktadır.

Kredi Özellikleri

Kredi Limiti
 
Can Suyu İşletme Kredisi kapsamında, ciro kısıtları gözetilerek verilen aşağıdaki kırılımlarda, Bankamız kredi politikaları çerçevesinde müşterilerimize kredi tahsisi ve kullandırımı yapılacaktır.

Ciro (TL)
Azami Kredi Limiti (TL)
0-25.000.000
12.500.000
25.000.000-125.000.000
62.500.000
125.000.000 üzeri
125.000.000

Kredi Türü, Vadesi ve Geri Ödeme Şekli

  • Kredi, TL işletme kredisi şeklinde kullandırılacaktır.
  • Kredi vadesi, 6 Ay Anapara ve Faiz Ödemesiz Dönem olmak üzere azami 36 ay’dır.
  • Kredi geri ödemeleri, Aylık Eşit Taksitli şekilde yapılacaktır.

Krediye Uygulanacak Faiz ve Komisyon Oranı

  • Kredi’ye yıllık %7,50 faiz oranı uygulanacaktır.
  • Kredi kullandırımı sırasında bir defaya mahsus %0,75 peşin kredi komisyonu tahsil edilecektir.

KGF Kefalet Oranı ve Kefalet Komisyonu

KGF kefalet oranı kredi tutarının %80’i kadar olacaktır.

Kefalet limiti üzerinden peşin olarak  % 0,75 (binde yedi buçuk) oranında KGF komisyonu tahsil edilecektir.

Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;