Bilişim ve Yazılım Sektörü Destek Kredisi

Stratejik sektörler arasındaki Bilişim ve Yazılım sektörünün desteklenmesi, teknoloji girişimcilerimizin rekabet ve yenilikçilik kabiliyetinin artırılması, teknoloji ithalatından olumsuz etkilenen bilişim ve yazılım firmalarının haksız rekabetten korunabilmesi, yerli ve milli teknoloji hamlesinin hız kazanabilmesi, teknoloji alanındaki yerel potansiyelin harekete geçirilmesi ve sektördeki firmalarımızın uluslararası alanda rekabet güçlerini artırmaları için KGF teminatlı Bilişim ve Yazılım Sektörü Destek Kredisi oluşturulmuştur.
 
Kredi ile teknolojik ilerleme ve dijitalleşmenin öncüsü olan, diğer sektörler için hizmet üreten ve kalkınmanın lokomotifi görevini üstlenen, sanayinin gelişmesinde ve dijital dönüşümde kaldıraç işlevini sürdüren bilişim ve yazılım sektörünün desteklenmesi ve sektörde faaliyet gösteren firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.
 
Bilişim ve Yazılım Sektörü Destek Kredisi kullanacak firmaların, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki firmalar öncelikli olmak üzere Bilişim ve Yazılım sektöründe faaliyet göstermesi ve 01.01.2020 tarihinden önce kurulmuş olması, ayrıca firmaların, 2020 Şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarını korumaları ve azaltma yapmamaları gerekmektedir.
 
Kredi Hazine Destekli KGF kefaleti ile kullandırılmaktadır.

Kredi Özellikleri

Bilişim ve Yazılım Sektörü Destek Kredisi, sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın mal ve hizmet alımı, maaş ödemesi, kira ödemesi başta olmak üzere işletme giderlerinin ve operasyonel harcamalarının finansmanı için belge karşılığında kullandırılacaktır.
 
Kredi Limiti
  • Bilişim ve Yazılım sektöründeki firmaların kredi değerliliği doğrultusunda belirlenecek olup, azami kredi limiti 100.000 TL’dir.
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde (Teknokent, Teknopark vb.) faaliyet gösteren bilişim ve yazılım sektöründeki firmalar için azami kredi limiti 125.000 TL’dir.
Kredi Türü, Vadesi ve Geri Ödeme Şekli
  • Kredi, TL işletme kredisi şeklinde kullandırılacaktır.
  • Kredi vadesi, 6 Ay Anapara ve Faiz Ödemesiz Dönem olmak üzere azami 36 ay’dır.
  • Kredi geri ödemeleri, Aylık Eşit Taksitli şekilde yapılacaktır.

Krediye Uygulanacak Faiz ve Komisyon Oranı

  • Kredi’ye yıllık %7,50 faiz oranı uygulanacaktır.
  • Kredi kullandırımı sırasında bir defaya mahsus %0,75 peşin kredi komisyonu tahsil edilecektir.

KGF Kefalet Oranı ve Kefalet Komisyonu

KGF kefalet oranı kredi tutarının %80’i kadar olacaktır.

Kefalet limiti üzerinden peşin olarak  % 0,75 (binde yedi buçuk) oranında KGF komisyonu tahsil edilecektir.

Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;