• Eğitim Olanaklarımız
  • Sosyal Olanaklar

“Kesintisiz Gelişim”i ilke edinmiş her işletmenin en değerli kaynağı çalışanlarıdır. Bu nedenle Bankamız; kesintisiz gelişimi sağlayacak çalışanlarının bilgi ve beceri düzeylerini en üst seviyede tutmak ve onların kariyer gelişimlerine destek olmak amacıyla, bankacılık mesleğinin gerektirdiği mesleki/teknik ve kişisel gelişim konularında eğitim programları düzenlemektedir.

 
Eğitim programları, Halkakademi Ankara, Halkakademi Sefaköy, Halkakademi Silivri ve Halkakademi İzmir Eğitim Merkezlerimizde düzenlendiği gibi, personelimizin yurtiçi ve yurtdışında kurum dışı eğitim programlarına katılımı da sağlanmaktadır. Kurum dışı eğitimler, Eğitim katalogumuzda yer almayan, ancak Bankamızın mevcut ve gelecekte doğabilecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, daha çok, özellikli ve münferit işlerin görev tanımında yer aldığı personelin katılımının sağlandığı yurt içi ve yurt dışı eğitimlerdir.
 
İnsan Kaynakları ve Organizasyon  Genel Müdür Yardımcılığına bağlı Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimler; Bankanın çeşitli birimlerinde çalışan Banka Personeli (İç eğitmenler) ve Banka dışından temin edilen, sektörde tanınmış alanında uzman kişi ve kurumlarca verilmektedir.
 
Ayrıca;
Sınıfiçi eğitimleri destekleyen ve tamamlayıcısı olan  Uzaktan eğitime ilişkin  kapsamlı bir Eğitim Yönetim Sistemi (LMS) kullanılmakta olup, Eğitim sürecinin diğer ölçümlemelerinde kullanılmakta olan ve web üzerinden hizmet veren e-sınav ve e-anket modülleri ile de personelin başarı ve memnuniyeti ölçümlenmektedir.

Maddi Haklar

Ücretin yanı sıra, aylık brüt ücret tutarı üzerinden yılda 4 kez ikramiye verilir. Çalışanlarımız yabancı dil tazminatından yararlanır (TOEFL ve KPDS sonuçlarına göre).
 
Sosyal Yardım
Bankamızda ölüm yardımı, öğle yemeği, tayin harcırahı, görev harcırahı haklarından yararlanılır.
 
Servis Olanağı
Personelimiz, Genel Müdürlük binamıza ve şubelerimize çeşitli semtlerden hareket eden servisler aracılığıyla ulaşım sağlayabilmektedir.
 
Lojman Olanağı
Personelimiz bankamızın yurt sathına yayılmış çok sayıdaki lojmanından istekleri halinde yararlanabilmektedir.
 
Sağlık Olanağı
Sağlık hizmeti, Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ve bankamız bünyesinde çalışan sağlık mensupları tarafından verilmektedir. Ayrıca anlaşmalı sağlık kuruluşları ve laboratuarlar vardır.
 
Kredi Olanakları
Brüt maaşa göre belirlenen limitlerde düşük faizle kredi kullanılabilir.
 
İzin Olanağı
1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresine sahip olanlar 14 iş günü, 5 yıldan 15 yıla kadar olanlar 20 iş günü, 15 yıldan fazla olanlar için 26 iş günü yıllık izin hakkı bulunmaktadır.
 
Tatil Olanağı
Bankamız personeli ve yakınları, T. Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı'na ait Didim Akbük'de bulunan dinlenme tesislerimizden Haziran-Eylül döneminde yararlanabilmektedir.